Uaktuelt å diskutere min avgang

HONGKONG (Dagbladet): - Med utgangspunkt i den saken vi hadde rundt spillernes rettigheter er det en helt uaktuell debatt å diskutere min avgang. Men jeg tar gjerne enhver diskusjon om Fotballforbundets oppdatering og om vi har den kompetansen vi må ha, sier Per Ravn Omdal til Dagbladet.

I går gikk Tore André Flos agent og juridiske rådgiver, Gunnar Martin Kjenner, ut og sa at Per Ravn Omdal bør gå av som fotballpresident. Bakgrunnen for påstanden er NFFs håndtering av den famøse saken rundt utenlandsproffenes rettigheter til eget navn, signatur og bilde. Kjenner hevder at Norges Fotballforbund ikke har klart overgangen fra amatør- til profesjonell fotball, og at NFFs forhandlingsutvalg i den nevnte saken ikke hadde kompetanse.

Per Ravn Omdal tilbakeviser alt på det sterkeste.

- Jeg kan ikke på noen måte se at denne saken bør få konsekvenser, sier fotballpresidenten til Dagbladet.

- Etter at vi først håndterte saken slik vi historisk sett alltid har gjort - med spillerutvalget og noen fra administrasjonen i NFF - ble det først komplisert da spillernes agenter/jurister kom på banen. Og det var ikke før vi igjen snakket med bare én part i tillegg til spillerne, NISO-leder Morgan Andersen, at saken ble løst.

- Det mener jeg vi gjorde på en grei måte.

Problem

- Gunnar Martin Kjenner hevder det var et problem som jurist å forholde seg til et forhandlingsutvalg uten juridisk kompetanse?

- Vårt forhandlingsutvalg hadde under hele prosessen møter og kontakt med sine jurister. Norges Fotballforbund begir seg aldri inn i juridiske diskusjoner uten å ha juridisk kompetanse. Men det er riktig at ingen av de tre i forhandlingsutvalget - eller jeg for den sakens skyld - er jurister. Så lenge juristene er med i konsultasjoner spiller det ingen rolle om de ikke deltar i spesifikke diskusjoner.

- Ville det ikke vært lettere om advokatene hadde vært med på alle møtene?

- Det er et vurderingsspørsmål. Juristene ble løpende orientert. Våre folk prøvde alt for å løse saken. Men nå er det plutselig jusen som gjelder fordi den andre siden skal prøve å legge skylden på oss.

- Med respekt å melde må jeg si at det er et tynt poeng, sier Per Ravn Omdal.

Framdriften og håndteringen av saken er også blitt sterkt kritisert. Fra jobben ble påbegynt i august tok det 156 dager før saken ble løst en fredag ettermiddag for to uker siden.

Avviser

- Jeg vil avvise problemstillingen om at det tok lang tid, fortsetter fotballpresidenten. - I en diskusjon hvor man har forskjellige agendaer tar det tid. Det er vanskelig. Men i det øyeblikket NISO kom på banen sammen med spillerne, ble det fart. At det tok noen dager å klargjøre det juridiske rundt det, får så være.

- Jeg synes tvert imot det gikk fort.

- Det begynte 10. august?

- Ja, og i august ble også avtalen signert av 22 spillere. Så ble rettighetsspørsmålet bragt på banen, og da aksepterte vi å diskutere dette med de folkene spillerne bestemte. Det var en type mellomenn som representerte noen spillere, og for å si det mildt, det var håpløst. Dette skjedde før jul

- Det er å snu saken fullstendig på hodet å si at vi ikke har håndtert prosessen fort nok.

- NISO sier de ønsket å se den avtalen som forelå i månedskiftet november/desember. Hvorfor fikk de ikke det?

- Det stemmer antakelig og det var en riktig avgjørelse. Da NISO ønsket å se avtalen var de ennå ingen part i saken.

Respekt

- Hva skjedde da NISO kom med i forhandlingene?

- Det var Henning Berg som ringte meg i desember og lurte på om NISO kunne være en forhandlingspart. Det sa vi ja til hvis de andre (mellommennene/agentene) gikk ut. Men de ville jo ikke det - det er det som er sannheten, sier Per Ravn Omdal.

Informasjonssjef Roger Solheim i NFF sa i forrige uke til Dagbladet at spillerne alltid har hatt retten til eget navn, signatur og bilde. Problemet var bare at de ikke var klar over det sjøl. Hvordan kan det forklares?

- En sak som dette har inntil nå aldri blitt bredt belyst i norsk idrett. Det intiativet spillerne tok for å få fram en klargjøring rundt spørsmålet tjener til deres fordel. Og gjennom det fikk vi en situasjon hvor svaret kom klart fram. Det berømmer jeg dem for, sier Per Ravn Omdal.

- Er det norsk idretts lover og regler som var et problem?

- Det har ikke vært en god nok klargjøring rundt dette spørsmålet i norsk idrett. Det skyldes at reglene ikke var klare nok.

- Var NFF for politisk korrekte i saken - var det derfor det tok å lang tid?

- Jeg synes ikke det, og var vi det så var det i så fall først helt på tampen. Men man må huske at dette var en utrolig viktig sak med store konsekvenser for norsk idrett. Og når vi først kom i gang med skikkelige forhandlinger, løste vi det på to netter. Derfor skjønner jeg ikke kritikken.

- Og Per Ravn Omdal sitter godt?

- Slik det er nå, er det en helt uaktuell debatt, sier fotballpresidenten til Dagbladet.

<B>STÅR PÅ SITT:</B> Fotballpresident Per Ravn Omdal vil ikke ta kritikk for måten saken om landslagsspillernes rettigheter ble behandlet på i NFF. Han mener saken ikke vil få konsekvenser for ham eller styret i NFF.