Ubeskyttet sex gjør fotballknær ømme

Profesjonelle fotballspiller kan i dobbelt forstand bli mo i knærne hvis de har for mye ubeskyttet sex. Det hevder leger etter en miniundersøkelse.

10 idrettsfolk - derav fem eliteseriespillere i fotball - inngikk i undersøkelsen som viste at en bakterie, som øverføres ved ubeskyttet kjønnslig omgang, førte til kneskader og smerter.

Åtte av 10 tilfeller viste at den såkalte Sara-bakterien gjorde knærne hovne og ømme. Fem av idrettsmennene sa at de hadde hatt mer enn 11 sex-partnere - langt over gjennomsnittet.

- Det høye nivået på løse og tilfeldige erotiske forbindelser i denne gruppen gir grunn til bekymring. Fotballspillerne synes å være de mest aktive. De er rike og har mye fritid, sier dr. Paul Oyodo som sto bak rapporten.

Fotballforbundets talsmann Steve Doble hadde denne tørre kommentaren.

- Noe kan vi kontrollere, noe kan vi ikke. Dette kommer nok inn under den siste kategorien.

(NTB)