Ullevaal Stadion går med tap

Ullevaal Stadion er ikke god butikk for eierne Norges Fotballforbund og Ski og Fotballklubben Lyn. I fjor ble tapet på 4,2 millioner kroner.

Aftenposten skriver at det først og fremst er kapitalkostnadene som påfører aksjeselskapet Ullevaal Stadion AS dette tapet, der fotballforbundet sitter på 86,93 prosent av aksjene, mens Lyn eier 13,07 prosent.

Til sammen har de bokført verdier på 581 millioner kroner i selskapet, men investeringen kaster ikke mye av seg.

Inntektene kommer fra utleie av banen i tillegg til inntektene fra næringslokalene i tribuneanlegget.

Driftsinntektene var på 60 millioner kroner i fjor. Det ga et driftsresultat på solide 29 millioner kroner, men finanskostnadene er på 34,7 millioner kroner på grunn av at konsernet skylder 546 millioner kroner. Derfor ble resultat at eierne ble påført et tap på 4,2 millioner kroner etter skatt.

(.NTB)