UEFA PÅ PLASS: Kulturminister HadiaTajik (t.h.) hilser på Michael van Praag, som er styremedlem i UEFA, under fremleggelsen av en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten. Bak til høyre fotballpresident Yngve Hallén. Foto: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX
UEFA PÅ PLASS: Kulturminister HadiaTajik (t.h.) hilser på Michael van Praag, som er styremedlem i UEFA, under fremleggelsen av en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten. Bak til høyre fotballpresident Yngve Hallén. Foto: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIXVis mer

- Unikt med et samarbeid mellom alle disse

Tajik la fram nasjonal handlingsplan mot kampfiksing.

Et unikt samarbeid, sa kulturminister Hadia Tajik da hun i dag la fram den nasjonale handlingsplanen mot kampfiksing i idretten.

Samarbeidspartnere i den treårige planen er Norges idrettsforbund og olympiske komité, Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Til stede under presentasjonen var også representanter for UEFA og Interpol.

- Egentlig er det ganske unikt med et samarbeid mellom alle disse om en så målrettet strategi. Jeg kjenner ikke til noe slikt noe annet sted. Det går klart fram hvilken samarbeidspartner som har ansvar for hvilken del, og det er summen som skal gi resultater, sa Tajik.

Blant de konkrete tiltakene skal idrettsforbundet gå gjennom sitt regelverk for å tette mulige hull. Norsk Tipping skal etablere omsetningsgrenser for oddsspill på ulike nivåer, fotballforbundet skal utvide overvåkingen av kamper til å omfatte lavere nivåer, og alle samarbeidspartnerne skal delta i internasjonalt samarbeid for bekjempelse av kampfiksing.

Informasjonsutveksling og holdningsarbeid er også sentrale punkter i planen. Fotballpresident Yngve Hallén la spesielt vekt på holdningsarbeidet.

- Den viktigste jobben handler ikke om regler, men holdninger. Vi må sørge for at de som forsøkes vervet sier nei og melder fra, sa han.

Lovendringer Kulturdepartementet tok initiativ til handlingsplanen etter sommerens avsløring av kampfiksing i norsk 2. divisjon, men det ble understreket at problemet ikke er begrenset til fotball. Derfor er det NIF-regelverket viktig, fordi det gjelder for alle tilknyttede idretter.

- Vi skal se på lovbestemmelsene våre. Hvis de ikke er skarpe nok, skal vi ordne det. Vi har til og med en fullmakt fra tinget om at vi kan endre lovene om det er behov, sa idrettspresident Børre Rognlien.

Michaela Ragg, som leder Interpols program for integritet i idretten, understreket problemets alvor ved å fortelle om både drap og selvmord utløst av kampfiksing, og hun roste Norge for å ha reagert raskt da problemet dukket opp her.

- Det Norge gjør i dag er et viktig steg i kampen mot kampfiksing. Jeg gratulerer dere og kan bare oppfordre andre land til å følge dette eksempelet, sa hun.

Utfordringer Planen slår fast at norsk straffelov har gode nok hjemler til å straffe kampfiksing, gjennom paragrafer om bedrageri, korrupsjon eller økonomisk utroskap. Likevel finnes det store utfordringer.

Blant annet er spillmarkedet blitt stadig vanskeligere å regulere. Et stort antall selskaper tilbyr nettspill på norske kamper. Rognlien tenkte høyt om å forby spill på kamper under et visst nivå, men det kan bli vanskelig å gjennomføre.

- Vi har klare grenser, men vi ser at utenlandske selskaper som tilbyr spill i Norge går lavere ned i divisjonene, sa direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping.

Handlingsplanens definisjon av kampfiksing er manipulering for økonomiske vinning, og det ble understreket at bakmennene ofte er organiserte kriminelle som søker seg til spillmarkedet for hvitvasking av penger.

- Jeg tror vi kan være enige om at verken vi i idretten, myndighetene eller politiet har nok kompetanse i dag. Heldigvis, vil jeg si, fordi vi ikke har hatt så mange slike saker. Da er det godt at vi har et internasjonalt samarbeid som kan gi oss god hjelp, sa Yngve Hallén.

(NTB)