I SPISSEN: John G. Bernander skal lede utvalget som skal gå gjennom idrettens kontrollrutiner for åpenhet. Foto: Nina Hansen
I SPISSEN: John G. Bernander skal lede utvalget som skal gå gjennom idrettens kontrollrutiner for åpenhet. Foto: Nina HansenVis mer

Ut mot Bernander-utvalget: - Jeg skjønner ikke vitsen

Flere eksperter er i tvil.

Flere eksperter er i tvil om «Bernander»-utvalget, som skal se på åpenheten i idretten, innehar nødvendig kompetanse, skriver VG.

Totalt ti personer skal jobbe med å stake ut en kurs for åpenhet innen norsk idrett. Det er John G. Bernander, tidligere kringkastingssjef i NRK, som skal lede utvalget.

Flere mener imidlertid at de ti personene har for lite spredning, og at det mangler personer fra grasrota og medlemmer med mer kompetanse på offentlighet og innsyn.

- For meg ser det ut som de har samlet en masse folk med tunge CV-er og organisasjonstilknytning, uten at disse nødvendigvis har spesiell erfaring med eller kompetanse på offentlighet og innsyn, sier Siri Gedde Dahl, leder av pressens offentlighetsutvalg, til VG.

Svømmepresident Per Rune Eknes skulle helst sett at utvalget var byttet ut med åpenhet.

- Det undrer meg at ikke folk fra grasrota er med. Hvis du ser på medlemmene, så er det vel ikke så mange der som har stekt så mye vafler i idrettslagene de siste årene. Jeg skjønner ikke vitsen med å ha et utvalg når man heller kan være åpen, mener Eknes.

Dette er de ti personene i utvalget: John G. Bernander, Robert Eriksson, Åse Aulie Michelet, Anne Husebekk, Stein Opsal, Turid Solvang, Kai Erik Arstad, May Britt Lagesen, Bjørn Soleng og Kristin Setså.

Dette er utvalgets mandat: * Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.

* Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.

* Hvordan idretten som organisasjon bør praktisere åpenhet om egen virksomhet, herunder økonomiske disposisjoner gitt dagens lover og regler og at idretten mottar offentlige midler.

* Om det med utgangspunkt i andre sammenlignbare frivillige organisasjoner er en annen praksis knyttet til offentliggjøring av økonomisk informasjon, og derigjennom vurdere om det er grunn til å endre idrettens status knyttet til offentlighetsloven, herunder retten til tredjeparts innsyn. (©NTB)

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram