Utestenges

- Norges Fri-idrettsforbund (NFIF) har et klart juridisk grunnlag for å nekte utøverne å stille til start så lenge de ikke godtar å bruke landslagets sponsorlogo internasjonalt, fastslår jusprofessor Geir Woxholth.

Geir Moen, John Ertzgaard, Marius Bakken, Jim Svenøy Kjetil Hodnekvam, Trond Barthel og Quincy Douglas er utestengte fra all aktivitet i NFIFs regi med umiddelbar virkning. Dette ble klart etter at utøverne i går takket nei til tilbudet fra forbundet.

- Jeg synes det er vanskelig å godta at de nest beste får det verre, forklarer Geir Moen.

Moen, Ertzgaard, Svenøy og Bakken ble tilbudt en «elitekontrakt» som gir stipendmidler og driftsstøtte, mens de øvrige tre ikke ble tilgodesett ekstra økonomisk støtte.

Lovlig vedtak

Men ender striden i retten, sitter Fri-idrettsforbundet på trumfkortene. Jusproffessor Geir Woxholth stiller seg uforstående til at Moen & co. nekter å føye seg av solidaritetsgrunner.

- Friidrettstingets vedtak ser ut til å være fullt ut lovlig. Klubbene selv var med på å vedta at NFIF skal ha de internasjonale reklamerettighetene. Og når utøverne ikke vil føye seg etter et fullt ut lovlig vedtak, er forbundet i sin fulle rett til å inndra startlisensen, sier jusprofessoren.

Fristen gikk ut

For friidrettsutøverne har aldri hatt retten til å tegne egne sponsoravtaler - verken før eller etter tingvedtaket i 1999.

- Striden mellom friidrettsutøverne og NFIF skiller seg markant fra striden mellom de norske fotballproffene og Fotballforbundet. Solskjær & co. er profesjonelle. Derfor er de ikke underlagt Norges idrettsforbunds regler om sponsoravtaler. NFIFs utøvere er per definisjon amatører og kan ikke tegne egne sponsoravtaler, sier Geir Woxholth.

NFIF-president Anne Thidemann forstår heller ikke hvorfor utøverne reagerer slik de gjør.

- Dersom klubbene hadde vært misfornøyde med det vedtaket de selv gikk enstemmig inn for på friidrettstinget i 1999, skulle man tro at det ble reist forslag om endring før neste ting som går av stabelen 17. og 18. mars i år. Fristen for å reise nye forslag gikk ut 20. desember i fjor, uten at vi har registrert et slikt forslag fra noe organisasjonsledd, sier Thidemann.

<B>NEKTES START:</B> Marius Bakken (t.v.), Quincy Douglas, John Ertzgaard, Trond Barthel, og Geir Moen nektes å konkurrere av Fri-idrettsforbundet.