- Utløp for frustrasjon

Norske Nina Heiberg bor på Hawaii og er en av verdens beste kvinnelige kiteboardere.

Kiteboarding eller drageseiling er noe så sjeldent som en revolusjonerende måte å utnytte vindkraften på. En kjempestor drage (av typen du lekte med som barn) styres med et sett kraftige liner.

- Beskriv de viktigste motivene for at du bedriver denne sporten i dag.

- Det er spennende og gøy, samtidig som det gir meg en utfordring.

- Hvordan oppfatter du det «ultimate rush»?

- Det er ingen klar «oppskrift» for et rush. Det skjer bare.

- Føler du at «sensation seeking» er et basisbehov for deg?

- Jeg tror at alle som driver med det samme som meg, er ute etter en viss «sensation».

- Hvordan har du det og hvordan reagerer du hvis du ikke får utløp for dette behovet?

- Det kommer selvfølgelig an på hvor lenge det er snakk om, men jeg tror absolutt sport er et utløp for frustrasjon for meg.

- Tror du dine behov for «sensation seeking» har et genetisk opphav?

- Jeg tror kanskje det ligger litt i genene, men det er vel egentlig mer sosial påvirkning, mener Nina Heiberg.

Hun er kjent for sin aggresive kjørestil og er den eneste som er i nærheten av guttene når det gjelder det.