- Utnytter fattige kynisk

Arbeidsdager på femten timer, sju dager i uka. Tvungen ulønnet overtid. Luselønn, bøter for feil, utdeling av amfetamin, arbeidere som aborterer. Fotballandslagets hovedsponsor Umbro får gjennomgå i en ny rapport.

En ny undersøkelse avdekker sterkt kritikkverdige arbeidsforhold ved fabrikkene som produserer sportsartikler til blant annet Umbro, hovedsponsoren til fotballandslaget og Norges Fotballforbund. Rapporten baserer seg på dybdeintervjuer med nær 200 arbeidere i produsentland som Kina, Indonesia og Vietnam, og er laget av Play Fair Campaign, som består av de seriøse aktørene Oxfam, Global Unions og Clean Clothes Campaign. LO i Norge er tilsuttet kampanjen.

Før helga sendte LO-leder Gerd- Liv Valla et brev til Norges Olympiske Komité og Idrettsforbundet der hun krever handling.

Makabert

- Rapporten avdekker skremmende og graverende arbeidsforhold innen den internasjonale sportsindustrien, sier Valla, og lister opp:

- Arbeiderne får minimalt betalt, tvinges til å arbeide lange dager, ofte sju dager i uka og om natta. De arbeider under uverdige forhold, og de får nesten ikke se sine egne barn eller familie. De får ikke lov til å organisere seg og er nærmest rettighetsløse, sier hun.

- Dette er en kynisk utnyttelse av fattige mennesker i et makabert spill om sponsorpenger, TV-rettigheter og inntekter i milliardklassen, mener LO-lederen.

Hun har derfor oversendt ei liste med tiltak som hun mener Idrettsforbundet og Olympiatoppen bør gjennomføre for å sikre «etisk forsvarlig produksjon av sportsutstyr».

Graverende

Det er i anledning det kommende OL i Athen i august at produksjonsforholdene bak store merkenavn som Nike, Adidas, Fila og Umbro er gått etter i sømmene. At selskapene for lengst har innført etiske retningslinjer, etter smertefulle kampanjer mot blant annet barnearbeid, ser ikke ut til å ha hjulpet spesielt.

Ved fotballandslagets sponsor Umbros fabrikker ble det avdekket «en rekke graverende forhold»:

- I høysesongen ble arbeidere presset til å arbeide i snitt femten timer daglig, sju dager i uka. Arbeidere pålegges urimelig høy arbeidsmengde og obligatorisk overtid uten betaling. I lavsesongen er det påvist lønninger så lave som fem dollar måneden. Feilproduksjon straffes med bøter. Arbeidere blir sagt opp uten sluttgodtgjørelse, konkluderer rapporten om Umbro.

- Innkjøpspolitikken preges av sterke krav til pris, levering og hyppige leverandørskifter. Dette bidrar til brudd på deres egne vedtatte standarder, sier LO-lederen.

Skadelig for oss

- Dette lover vi å undersøke, sier Terje Normann Johanssen, administrerende direktør i Scan Trade, som har lisensen for Umbro i Norge.

Men han presiserer at Scan Trade AS har egne avtaler med de 30- 35 fabrikkene hovedsakelig i Kina og Pakistan som produserer Umbro for det norske markedet. Fotballsko og enkelte tekstiler produseres sentralt i Umbro.

- Vi produserer altså mesteparten ved egne fabrikker, som vi besøker opp til flere ganger i året. Vi har ennå ikke funnet klanderverdige forhold som bryter med våre etiske retningslinjer, sier direktøren. Så langt han kjenner til har Scan Trade inngått avtaler om arbeidsforhold med samtlige fabrikker.

- Men det er umulig for oss å garantere at det som er omtalt i rapporten ikke skjer så lenge vi ikke bor der nede og etterprøver kontinuerlig, sier Normann Johanssen.

- Det er skadelig for oss hvis merkevaren blir skjemmet av at våre fabrikker utnytter arbeidstakere på den måten rapporten viser til, sier han.

Direktøren sier de av konkurransehensyn ikke vil oppgi hvilke fabrikker Umbro Norge har kontrakt med. Han sier også at de har en avtale med NFF om at det ikke skal brukes for eksempel barnearbeid, men ifølge NFF finnes ingen skriftlig avtale, bare en muntlig forståelse.

MEDALJENS BAKSIDE: Kvinner som arbeider femten timer daglig, sju dager i uka, og tvinges til å jobbe overtid gratis, ifølge en ny rapport.