Utøvere med bettingavtaler nektes å delta i OL

Mister også retten til å motta ressurser fra Norges idrettsforbund.

 NEKTES:  Idrettsstyret har i dag gått inn for at utøvere som inngår avtaler med utenlandske spillselskaper ikke får delta i OL. Her ved president Børre Rognlien (t.h) og generalsekretær Inge Andersen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
NEKTES: Idrettsstyret har i dag gått inn for at utøvere som inngår avtaler med utenlandske spillselskaper ikke får delta i OL. Her ved president Børre Rognlien (t.h) og generalsekretær Inge Andersen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpixVis mer

Norske utøvere, trenere og ledere som har avtaler med utenlandske spillselskaper kommer til å miste retten til å bli tatt ut til OL. Det har idrettsstyret bestemt.

- Vi har gjort et vedtak på styremøtet vårt i dag (tirsdag) om at de innen norsk idrett som har inngått slike avtale må ta konsekvensene av det. Blant annet har vi gjort et vedtak om at de ikke får komme med til OL, men det er også andre ting, forteller idrettspresident Børre Rognlien til NTB.

Det er helt klart trusselen om å bli fratatt OL-deltakelsen som er den største trusselen for utøverne i det vedtaket som er gjort, men det er også snakk om å frata dem med såkalte bettingavtaler retten til å benytte seg av Norges Idrettsforbunds (NIF) tjenester, ressurser og tilskuddsordninger.

Retningslinjer Nå kommer generalsekretær Inge Andersen til å bli en viktig brikke med å få satt det vedtaket som er gjort ut i livet. Han skal følge opp eventuelle organisasjonsmessige tilpasninger og avtalemessige konstruksjoner, slik at det ikke skal bli mulig å omgå de vedtakene som er gjort.

Andersen har også fått oppgaven med å utarbeide retningslinjer til hvordan det nye vedtaket kan tas inn i uttakskriteriene.

Saken har høy prioritet i idrettsforbundet, for mange mener at utenlandske spillselskaper kan true hele eksistensen for norsk idrett, som får store deler av sine inntekter via overskuddet til Norsk Tipping AS.

- Ikke stort problem - Heldigvis er ikke dette noe stort problem i dag, så vi ønsker å forebygge når vi nå har gjort dette vedtaket, sier Børre Rognlien. Han sier også at idrettsstyret og generalsekretæren har fått spørsmål fra mange særforbund om disse sakene. Ønsket er at regelverket blir så klart at det ikke skal være rom for diskusjoner.

- Det vedtaket vi har gjort kommer selvsagt ikke til å få tilbakevirkende kraft, slik at det ikke vil ramme dem som har hatt slike avtaler, men sagt dem opp, men det blir opp til hvert enkelt særforbund å vurdere hver utøver for seg i saker der dette kan ha vært eller er aktuelt, sier idrettspresidenten til NTB.

Det som er klart er at idrettsstyret tar grep og trapper opp kampen mot utenlandske spillselskaper i norsk idrett.

(NTB)