Utøverne i OL krever skjerping

Sydney-troppen har felt sin dom: Trenerne følger ikke opp godt nok. Testingen i forbindelse med treninga må bli bedre.

Sjøl er ikke utøverne godt nok forberedt før trening. Dette er tilbakemeldingen til Bjørge Stensbøl fra spørreskjemaet OL-utøverne fikk med seg hjem fra Sydney.

På evalueringsmøtet for trenerne og lederne på Toppidrettsenteret, presenterte OL-sjefene Bjørge Stensbøl og Åsne Havnelid de første konklusjonene fra Sydney-OL. Ifølge Havnelid er mye klart til tross for at bare halvparten av spørreskjemaene fra de vel 90 Sydney-utøverne er inne.

- Tendensene er klare, sier hun.

Til tross for fire gull, tre sølv og tre bronse vanker det slett ikke bare ros fra utøverne.

- Vi har hatt et OL med veldig gode sportslige resultater. Likevel har vi masse å gå på. Det gir oss store muligheter, sier Havnelid.

Ikke tett nok

På disse områdene mener OL-utøverne at det er mye å hente:

  • Trenerkontakten:

- Oppfølging fra trenerne må bli enda tettere enn den er i dag, sier Havnelid.

  • Helhetstenking:

- Utøverne ønsker trenere som ivaretar helheten. Dette gjelder helheten i forhold til treningsarbeidet og helheten i forhold til totalsituasjonen med skole og arbeid.

  • Systematikk:

- Utøverne sier at det er mulig å bli enda bedre i systematikken og ha en utviklingstrapp for hver enkelt utøver.

  • Testing:

- Kontrollen med treningsframgangen underveis kan bli bedre. Testingen er et verktøy til å korrigere treningsplanen.

  • Forberedelser:

- Utøverne innrømmer faktisk at de har mer å gå på i det å være hundre prosent forberedt og uthvilt før hver eneste trening, sier Havnelid.

Bodde bra

- Hvilke tendenser ser du ellers?

- Det er tydelig at det er OL-utøverne med suksess som både fysisk og mentalt har hatt den tetteste og mest systematiske oppfølgingen fra trenerne sine.

- Dette viser at trenernes daglige oppfølging er helt avgjørende. Utøverne og trenerne må ha riktig fokus. Det gjelder å luke vekk støyfaktorene, sier Havnelid.

- Overrasker noe av dette deg?

- Jeg hadde ikke trodd at vi hadde så mye å gå på når det gjelder helhet og systematikk i treningsarbeidet.

- Oppfatter du det som kritikk?

- Snarere tvert imot. Det er bra med ærlige tilbakemeldinger.

Noe gikk dessuten som smurt:

- Den praktiske tilretteleggingen med reise og bo-opplegg, helseoppfølging og presseattache-tjeneste oppfattes som veldig positivt.

MÅ BLI BEDRE: Bjørge Stensbøl og kompani har mye å lære.