Valen jubler over frifinnelse

Anita Valen var i ekstase etter dopingfrifinnelsen fredag. -Jeg er frikjent, og nå er saken ferdig. Det er så godt! sier en lettet Valen.

Antidoping Norge gikk inn for at Valen skulle utestenges fra all idrett, dog ikke lenger enn fram til 31. desember 2003. En dom ville altså ikke fått store konsekvenser rent praktisk, men prinsippet i saken er viktig.

- Jeg har hele tiden fortalt sannheten som den er. Og jeg føler at det er det jeg er blitt trodd på: Sannheten. Og det er SÅ viktig for meg, sier syklisten til NTB.

Valen testet positivt på koffein i forbindelse med et ritt i Spania i mars i år, men ble i september frikjent av domsutvalget i NIF.

Påtalenemnda i Antidoping Norge anket imidlertid dommen inn for appellutvalget, som behandlet saken 20. og 21. november.

«Manglende skyld»Appellutvalget stadfestet fredag domsutvalgets avgjørelse, men har en annen begrunnelse for sin avgjørelse. Domsutvalget mente at Valen måtte frikjennes fordi koffein fjernes fra dopinglisten fra 1. januar. Flertallet i appellutvalget begrunnet imidlertid avgjørelsen i manglende skyld hos Valen. Avgjørelsen ble tatt under dissens.

Hovedpoenget for Valen er at saken er ute av verden.

- Er dette en dobbelt seier for deg?

- Jeg føler meg nå helt renvasket, absolutt. Jeg er blitt trodd på sannheten - det at jeg ikke drakk noe unormalt mye kaffe denne dagen, og jeg har hele tiden holdt meg innenfor reglene. Det er jeg blitt trodd på, sier Valen.

Hun går ut fra at saken nå er endelig avsluttet.

- Nå er det nok ingen som tør å gjøre noe med den saken. Det ville vært meningsløst, sier Valen til NTB.

- Høyst fortjent

Advokat Gunnar Martin Kjenner var svært glad over utfallet i appellutvalget.

- Dette er bare gledelig, og høyst fortjent og riktig. Å dømme noen for doping for å drikke kaffe, noe alle andre i Norge gjør, ville blitt helt meningsløst. Koffein er ikke prestasjonsfremmende. Dommen er riktig på alle måter, sier Kjenner.

Han mener klienten nå er totalt renvasket.

- Appellutvalget har sett på realitetene, på de subjektive forholdene. Hun har ikke opptrådt uaktsomt, hun har tvert imot drukket kaffe på samme måte som alle andre i det internasjonale elitemiljøet på sykkel gjør, sier Kjenner til NTB.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har tidligere gjort det klart at Den internasjonale olympiske komités (IOK) dopingliste gjelder fram til nyttår, og at funn av koffein over den tillatte grensen skal tolkes som positivt og behandles i henhold til regelverket.

Appellutvalget så altså bort fra dette når de fredag frikjente Valen. De peker i stedet på at det ikke kan bevises at hun bevisst har forsøkt å dope seg.

(NTB-Roar Lyngøy)