Vålerenga vant i retten

Lørenskog krevde millionbeløp av klubben etter John Carews Valencia-overgang.

Borgarting Lagmannsrett stadfester Oslo Tingretts kjennelse om avvisning av millionsøksmålet som Lørenskog fremmet mot Vålerenga i forbindelse med John Carews overgang til Valencia.

- Dette er meget gledelig, og det er igjen hyggelig at domstolene har gitt Vålerenga 100 prosent medhold i våre hovedpunkter mot Lørenskogs krav. Jeg mener fortsatt at Lørenskog har drevet urent spill i denne saken, sier blant annet direktør Kjetil Siem i Vålerenga Fotball.

Bakgrunnen for søksmålet var John Carews overgang fra Rosenborg til Valencia, der Vålerenga Fotball hadde sikret seg en prosentandel av overgangssummen. Lørenskog tok i august 2001 ut stevning mot VIF for Fotballforbundets Tvistenemnd, med krav om 4.712.096 kroner pluss renter. De mente at de hadde krav på disse pengene fra Vålerenga.

Tvistenemnda frifant enstemmig Vålerenga i januar 2002 for kravene.

NTB

STRIDENS KJERNE: John Carews overgang fra Rosenborg til Valencia.