Valgkampen i Idrettsforbundet

Idrettspresident, Karl-Arne Johannessen, Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet, Idrettsstyret, e-post, Tove Paule, Odd-Roar Thorsen, Roald Bergsaker