- Veldig motivert for jobben

Bjørn Rune Gjelsten bekrefter at han vil bli idrettspresident.

Norges Motorsportforbund er et av flere forbund som ønsker at Gjelsten skal overta etter Kjell O. Kran, som nylig trakk seg etter millionunderskudd i Norges Idrettsforbund.

- Jeg er veldig glad for tilliten, og jeg er veldig motivert for jobben, sier Gjelsten.

Får han ikke tilstrekkelig støtte fra de store forbundene, vil Gjelstens kandidatur bli fjernet.

- Jeg er avhengig av bred støtte, sier Gjelsten.

Gjelsten har vært inne på eiersiden i fotballklubbene Molde og Wimbledon. I Wimbledon er han ikke lenger eier, men kreditor. Et av momentene som ble trukket fram i dag, er Wimbledons svært vanskelige situasjon. Til det sa Gjelsten at han ikke tar selvkritikk.

Wimbledon-fiasko

- Vi er i disse dager inne i en prosess med å få Wimbledon ut av administrasjon. Og det er ingen hemmelighet at jeg kommer til å ettergi en del penger som klubben skylder meg, sier Gjelsten.

En ting har han lært av Wimbledon-tiden, som må regnes som en fiasko for ham og Kjell Inge Røkke.

- Det er vanskelig å eie en utenlandsk klubb. Fotball dreier seg om følelser og nærhet, sier Gjelsten.

Finansmannen med tre styreverv måtte svare på mangt i dag. Blant annet, vil han få tid til vervet som idrettspresident?

- Jeg har både tid og lyst, sier Gjelsten og peker på at han for noen år siden hadde atskillig flere styreverv.

Blir han president, er Gjelsten usikker på sin videre satsing som offshorekjører.

- Det er en vurdering av tidsbruk som jeg må ta etter hvert som jeg ser hva som skjer, sier han.

Kontaktet for et år siden

Gjelsten har mange år bak seg som langrennsløper, friidrettsutøver og offshorekjører. Men han har ingen tillitsverv verken fra kretsnivå eller særforbund.

- Jeg har bred organisatorisk erfaring og er selv idrettsutøver, sier Gjelsten til sitt forsvar.

Han ble kontaktet for ett år siden av «forbund, kretser og ildsjeler» med tanke på den økonomiske og organisatoriske situasjonen i Norges Idrettsforbund. Siden det har Gjelsten tenkt mye, og det er mangt han vil endre dersom han får sjansen.

- Det gikk verre økonomisk enn jeg trodde for ett år siden, sier Gjelsten.

Samlende leder

- Den nye lederen må være samlende. Det første jeg vil gjøre er å bruke tid sammen med kretsene og forbundene og finne ut hvilke behov de har. Organisasjonen må forenkles - idretts-Norge er i dag for komplisert. Fokus må være hva som oppriktig trengs for at lag og klubber skal få holde oppe sitt servicenivå. I dag blir midler administrert bort, sier Gjelsten.

Han er i prinsippet kritisk til sponsorselskapet onTarget.

- At idrettsforbundet skal eie sine egne redskap for å hente inn penger, er ikke nødvendigvis en suksess, sier Bjørn Rune Gjelsten.

(NTB-Roar Lyngøy)