Venner i dag?

I formiddag får vi siste episode i den idrettspolitiske såpeoperaen med idrettspresident Kjell O. Kran og kulturminsiter Valgerd Svarstad Haugland i hovedrollen.

Når de to møtes klokka 12.00, skal de prøve å bli enige om hva som skal til for at de skal slutte å krangle. For i ordkløyveriet de siste ukene, har det til tider vært umulig å skjønne hva de egentlig har kranglet om.

Kritisk

For de som har fallt av i handlingen. Dette har skjedd:

19. desember, 2003:

Regjeringen vedtar i statsråd fordeling av tippemidler for 2004. Totalt får Idrettsforbundet (NIF) innvilget 340 millioner kroner, fordelt på 75 mill. til NIF sentralt, 120 mill. til særforbundene, 90 mill. til barn og breddeidrett, og 55 mill. til toppidrett.

I tildelingen går det flere ganger fram at departementet er kritisk til at NIFs sentrale organisasjon er for stor, og de oppfordrer til en debatt om NIFs rolle i idretten.

- Det er ikke anledning til å foreta overføringer mellom postene uten godkjenning fra departementet, skriver regjeringen i brevet til idrettspresident Kran & co.

- Rasere

Dette får idrettspresident Kjell O. Kran til å se rødt.

21. januar, 2004:

Kjell O. Kran går til frontalangrep mot kulturminister valgerd Svarstad Haugland, og sier hun er i ferd med å rasere toppidretten.

- Regjeringen griper inn i vår eksisterende aktivitet. Vårt eget demokrati og selvstyre er satt til side, og våre prioriteringer er neglisjerrt. Dette er detaljstyring og omprioritering utenfra, raste Kjell O. Kran. Valgerd svarer med at Kran bare skyver toppidretten foran seg for å dekke over at han og NIF har gjort en dårlig jobb. Siden har beskyldningene og ukvemsordene haglet mellom en fornærmet kulturminister, og en ferierende Kran. Selv om de faktisk er enige om en vesentlig ting:

Barneidretten har fått en ønsket økning i tilskudd med 25 millioner. Toppidretten økte tilskuddene med 7,5 mill. kroner. Totalt ble økningen til NIF på over 34 mill. kroner i forhold til 2003.

Prestisje

Så hva er det de virkelig krangler om?

Fordelingen:

NIF og Kran mener fordelingen av penger er styrt av regjeringen, og de ønsker seg mer frihet i prioriteringen av midlene. Regjeringen mener NIF selv sitter med ansvaret for at NIF sentralt ikke har greid å styre økomomien godt nok, og fortsatt sliter med tidligere års underskudd.

Tippenøkkelen:

NIF og Kran mener Valgerd og regjeringen ikke har gitt så mye som de først ble enige om i 2002, og at man ikke har stimulert aktivitetsnivået like bra som støtten til nye anlegg.

Rasjonalisering:

Valgerd mener Kran sløser i sin administrering av Idretts-Norge, mens Kran mener de sparer så mye de kan.

Prestisje: Idretten er arenaen der idrettsledere og politikere soler seg i våre gullhelters glans. Som på arenaene liker verken politikere eller ledere å tape anseelse eller bli tatt for falske løfter, eller bli avslørt som dårlige ledere. Hva enden på krangelen blir, vet vi sannssynligvis i løpet av dagen. Partene har allerede lovet at de skal bli enige.

BLIDE IGJEN? Etter flere dager krangling via mediene møtes idrettspresident Kjell O.Kran og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i dag. Her er de to ved en tidligere anledning, da tonen var en helt annen.