Verdens lengste hoppski

Østerrikeren Florian Liegl (20) har verdens lengste hoppski. Han måler 194 cm på strømpelesten, og har 283 cm lange hoppski.

- De store skiene er en fordel når jeg får til hoppingen, men en ulempe når jeg er i dårlig form, sier Florian Liegl til Dagbladet.

Som skihopper har han verdens største bæreflate. Særlig i skiflyging kan den store flyvevingen være en fordel.

- Jeg har 214 meter som rekord i Planica. Med de nye skiene er målet mitt å hoppe 240 meter. Minst det, sier Florian Liegl.

Ingen maksimalgrense

Før var maksimalgrensa på ski 270 cm. Den er nå strøket. Regelen er at hoppskiene maksimalt kan utgjøre 146 prosent av kroppslengden. En hopper på 175 cm kan ha ski på 256 cm, en løper på 180 cm kan bruke ski som er 263 cm. Er hopperen to meter, kan han sette utfor på ski som er 292 cm, vel å merke hvis han får tak i det. Skifabrikantene lager bare unntaksvis ski som er lengre enn 275 cm. Unntakene er Germina og Blizzard, som er merkene for de lange gutta.

- Mer rettferdig

- Da maksimalgrensa var 270 cm, var det ingen vits i å være lenger enn 185 cm. Etter at grensa ble opphevet, er det blitt mer rettferdig. Men det er ikke alltid at lange ski er en fordel. Du må mestre dem også, sier Bjørn Einar Romøren.

Vokste på måling

Selv er han 182 cm, og bruker ski som er 266 cm. Vinterens to norske seierherrer, Sigurd Pettersen (Kuusamo) og Roar Ljøkelsøy (Trondheim) er begge 180 cm høye, og har ski som er 263 cm.

- Roar klarte å bli én cm lengre på den siste FIS-målingen i sommer, sier Romøren.

Flyvevingen virker i fartsretningen. For at den skal fungere, må luftstrømmen på oversida av skiene gå fortere enn lufta på undersida. Dermed skapes det et løft.

- Før var det pyton for en skihopper å være stor. Nå klarer også sværingene å henge med. Samtidig mener jeg at vingeløftprinsippet fungerer mindre nå enn før. For å ha fordel av lange ski, må hopperen ha større bæreflate enn vekt, sier fagkonsulent i Olympiatoppen, Steinar Bråten, til Dagbladet.

<!--BTEK0--> SVÆR KAR: - Med disse skiene kan jeg hoppe 240 meter i skiflyging, sier østerrikeren Florian Liegl.