«Vi er best i verden»

Dagbladet etterlyste i går idrettspresident Kjell O. Kran i dopingdebatten som har herjet i etterkant av OL. I dag gjengir vi et åpent brev fra Kran til norsk idrett.

Kran ble sykemeldt i går ettermiddag, og ville ikke la seg intervjue av Dagbladet. Men han sendte oss et brev. I brevet hevder Kran at Norge fortsatt er verdens beste antidoping-nasjon, og at de to dopingsakene under Sydney-OL ikke ødelegger denne statusen. Han tar også fullstendig avstand fra uvettig bruk av kosttilskudd, og varsler en skikkelig opprydning slik at utøverne vet hvordan de skal forholde seg til etiske «gråsoner» i framtida.

Kjære idrettsvenner!
Oslo, 1.11.00

Den seneste tidens mediedebatt om antidopingarbeidet i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har vært viktig og riktig å ta. Kampen mot uvesenet doping vil vi alltid føre med full intensitet i NIF, landets største organisasjon. Problemet med debatten som er ført i det siste, er at den har vært preget av misforståelser, unyanserte påstander, personforfølgelse og feilinformasjon. I dette brevet vil jeg overfor alle idrettsvenner i Norge i fem punkter redegjøre for hvor NIF står i de mange spørsmålene som er blitt reist.

Antidopingkampen:

NIF står på nøyaktig det samme verdigrunnlaget som tidligere i kampen mot doping. Idrettsforbundet har kjørt en knallhard kamp mot dette ondet i 25 år, og fortsetter dette arbeidet med ytterligere styrke. At vi er best i verden i antidopingarbeid forrykkes ikke av de to sakene som kom opp i forbindelse med OL.

Kampen mot doping stopper heller ikke opp som følge av at ekspedisjonssjef Hans B. Skaset har sagt opp jobben sin. Norges antidopingarbeid hviler ikke på en person. Det finnes en rekke fullt ut kompetente medarbeidere i departementet og i NIF som kommer til å fortsette antidopingarbeidet med full styrke. NIF har seks personer ansatt i sin antidoping avdeling og 50 dopingkontrollører i sitt nettverk, som nesten hver eneste dag utfører uanmeldte dopingkontroller på norske utøvere. I tillegg har vi knyttet til oss 200 informatører ute i kretsene som setter doping- og verdispørsmål på dagsorden i distriktene. Dette apparatet har jeg den største tillit til.

Demokratiske spilleregler:

Norske myndigheter er meget viktige samarbeidspartnere for NIF. Dette gjelder både i forhold til rammebetingelser for idretten, kampen mot doping og ikke minst økonomisk støtte. I dette samarbeidet er vi opptatt av å følge de demokratiske spillereglene. Det var disse spillereglene ekspedisjonssjef Hans B. Skaset brøt da han kom med sitt høyst private utspill mot norsk idrett, og brukte den offentlige støtten til norsk toppidrett som pressmiddel.

Utformingen av den offentlige politikken er regjeringens ansvar. Regjeringen er i denne sammenhengen kulturministeren. For meg som idrettspresident var det derfor meget viktig å få avklart om kulturministeren virkelig sto bak en slik trussel om å trekke den offentlige støtten til norsk toppidrett. Jeg ser frem til det videre samarbeidet med de mange dyktige medarbeiderne i Kulturdepartementet.

Kosttilskudd:

NIF tar fullstendig avstand fra den uvettige bruken av kosttilskudd i idretten, og har vært klare i advarslene helt siden 1983. Vi vet at det kan være skadelig og at det kan inneholde ulovlige stoffer, og det burde også utøverne vite. I antidopinghåndboken som alle norske toppidrettsutøvere får, står det uttrykkelig: «Naturpreparater og kosttilskudd kan inneholde forbindelser som står på dopinglisten. Det tilrådes derfor sterkt å ikke anvende slike produkter i idrettssammenheng».

De kreftene vi kjemper mot i spørsmålene om kosttilskudd er den gjennomkommersielle kosttilskuddsnæringen. Gjennom internett, direkte mail, og oppsøkende virksomhet driver de aggressiv markedsføring overfor toppidrettsutøverne, som blir utsatt for et massivt press. NIF driver saklig informasjon om kosthold og hvilke mangler man får som følge av hard trening. Noen utøvere trenger næringstilskudd. Kvinnelige utøvere som menstruerer trenger for eksempel jerntilskudd. Uansett er det et sunt og godt kosthold som er det viktigste for å kunne yte maks som toppidrettsutøver. Nå skal det ryddes skikkelig opp rundt bruken av kosttilskudd, slik at det blir helt klart for utøverne hva de har å forholde seg til.

Gråsoner:

Det er ikke rom for gråsonetenkning i dopingspørsmål. Enten så står et stoff på dopinglisten og er forbudt, eller så står det der ikke, og er tillatt. Dersom en utøver har testet positivt, er det et forhold som automatisk blir behandlet i idrettens domsorganer etter helt konkrete prosedyrer. Skal man diskutere gråsoner, så må man legge dopingdebatten helt til side og diskutere etiske dilemmaer. Debatten om bruk av høydehus er en gråsonedebatt. NIF er opptatt av at etiske spørsmål skal diskuteres til enhver tid, og at det er en etisk bevisstgjøring hos toppidrettsutøverne. Slike etiske debatter rommer også spørsmål som filming på fotballbanen for å få straffespark, bevisst holding i motstanderens trøye, bruk av smertestillende sprøyter for å makte å gjennomføre en idrettskonkurranse osv. Når det gjelder høydehus forholder vi oss til det som er tillatt i henhold til IOCs bestemmelser.

Dopingsakene under OL:

Ingen i NIF har bestridt at to utøvere testet positivt i forkant og under OL.

En positiv prøve er en positiv prøve. Her finnes ingen gråsone.

En del av prosedyrene i NIF er å finne ut hva som har skjedd i forbindelse med at utøverne har avlagt positive prøver. Det innebærer at vi forsøker å snu alle stener og innhente mest mulig informasjon for at våre dømmende organer skal ha et best mulig grunnlag for sine beslutninger. Dette har vi også søkt å gjøre i de to sakene i forbindelse med OL.

Jeg understreker at vi har tatt avstand fra det utøverne har gjort, men verken frifunnet eller dømt dem, men vi har gitt dem menneskelig støtte.

Selv om vi har understreket dette en rekke ganger, kunne vi kanskje vært enda tydeligere på dette under OL. Domsavsigelse skal vårt domsapparat ta stilling til. Når en utøver tester positivt gjelder alltid den samme prosedyren. Først blir saken vurdert av en uavhengig ekspertgruppe for anti-doping, bestående av en jurist og to medisinere. Deretter blir saken oversendt arbeidsutvalget i NIF med en anbefaling. Arbeidsutvalget bestemmer på grunnlag av anbefalingen fra ekspertgruppen om saken skal anmeldes til domsutvalget eller ikke.

Det som ligger meg aller nærmest på hjertet å få understreket, er at NIFs restriktive linje til doping ligger fast. Vi fortsetter vår antidopingkamp med full styrke. Men jeg har ingen problemer med å ha som målsetting at vi skal bli enda litt flinkere i fremtiden.

At noen uttalelser som falt under OL i Sydney, skulle bli tolket dithen at vi har snudd 180 grader i vårt antidopingarbeid, ja det faller på sin egen urimelighet. Den kampen skal vi føre an i også videre inn i det nye årtusenet!

Kjell O. Kran

Idrettspresident

KRAN SNAKKER: Idrettspresident Kjell O. Kran lover i dette åpne brevet til Dagbladets lesere en skikkelig opprydning og hevder at Norge fortsatt er verdens beste antidoping-nasjon.