«Vi er best nå. Målet er å være best også i 2006»

- Den dagen jeg føler meg ferdig utlært, er jeg ikke utlært, men ferdig, sier Inge Andersen. Han bestyrer en norsk langrenns-suksess som har vart i ti år. Andersens målsetting er å sørge for at den varer i ti år til. Minst.

Norsk langrenn har hele det siste tiåret ligget først i løypa. Både bokstavelig talt og utviklingsmessig.

Sportssjef Inge Andersen ser det som en hovedoppgave at den tilstanden ivaretas og om mulig gjøres enda bedre.

- Og det er mulig, sier Inge Andersen.

Nøkkelordet er kompetanse i alle ledd.

- En målsetteing er at organisasjon ikke svekkes når en i teamet skifter arbeidsgiver. Hvem som helst skal kunne slutte uten at vi svekkes, sier Andersen.

Og slik er det i ferd med å bli.

Da lege Arne Vilberg sluttet sist vår, sto en ny ferdig utdannet «langrennsdoktor» klar. Det var ikke tilfeldig. Andersen opprettet sist vinter en ordning med to regionale langrennsleger i tillegg til hovedlegen. De to var hele tida med i miljøet, og fikk dermed den innsikten og kompetansen som krevdes for å overta hovedansvaret.

Derfor var det ikke noen stor overgang for Knut Gabrielsen å steppe inn for Vilberg.

Dobbelt så mange

- Slike systemer prøver vi å få til i alle funksjoner, sier Andersen.

Han er godt i gang. Siden han overtok som sportssjef er den fast lønnede staben mer enn fordoblet.

Flere av de som i dag har Skiforbundets langrennskomité som arbeidsgiver har som oppgave å spre kompetanse nedover i systemet.

Enkelt fortalt: Det som finnes av kompetanse på eliteplan skal spres nedover i systemet, til kretser og klubber.

Folk skal føle at de tar del i noe. At de er med i teamet. Nettverksutvikling, kaller Andersen det.

- Det er ikke så enkelt å skape en vedvarende suksess basert på dugnadsånd alene. Det må litt mer til, sier Andersen.

- Ildsjene er fortsatt utrolig viktige. Men også de må få være profesjonelle. Det er av stor betydning at vi får utdannet gode trenere nedover i systemet.

- Og det viktige er å ansvarliggjøre dem, ikke detaljstyre dem.

- Folk som føler de har ansvar, blomstrer gjerne litt ekstra.

Proff bedrift

Han begynner å se konturene av en helprofesjonell bedriftsstruktur i Skiforbundet.

Vel og bra det, at alle ledd kan jobben sin til fingerspissene, og at der føles et ansvar forå gjøre det desidert beste ut av den.

Men uten gode løpere hjelper det fint lite hvor proff organisasjonen rundt dem er.

- Det overordnede målet for å kvalitetssikre organisasjonen er selvsagt å sikre påfyll av gode langrennsløpere, sier Andersen.

Et proft apparat med dyktige ledere som hele tida får kompetanse-påfyll, skal sørge for at juniorer og rekrutter hele tida blir tatt best mulig vare på og best mulig fulgt opp.

- Vi skal sørge for at det trenes kvalitativt best og riktigst på alle nivåer, sier Andersen.

Langrenn er en knallhard idrett. Det er ikke uvanlig at løperne må vente til de er 25- 26 år før de slår gjennom.

De første seniorårene kan være tøffe. På mange måter. Espen Bjervig gikk bortimot konstant blakk fra han var 20 til han fikk sitt internasjonale gjennombrudd som 26-åring sist vinter.

Dobbel lønn

Det er en tøff øvelse å bli god i langrenn. For å gjøre arbeidet litt enklere for de unge løperne, har Inge Andersen gjennom Langrennskomiteen innført en ny stipendordning.

De beste løperne på landslaget får en lønnsøkning fra 8000 kroner i måneden til 15000.

- Skiforbundets etter hvert meget gode økonomi har gjort denne satsingen mulig, sier Inge Andersen.

Revolusjon

Hans lille palassrevolusjon er fortsatt i støpeskjea, men resultatene begynner å vise seg. Dyktige medarbeidere er blitt posisjonert i sentrale stillinger.

- Det viktigste er at jeg har fått aksept og konstruktiv støtte av de politisk valgte lederne, for det jeg har hatt som visjon å gjøre innad i systemet. Det er en stor seier, og en stille revolusjon, sier Inge Andersen.

Dette er en felles systemseier som skal legge grunnlaget for at norsk langrenn fortsatt er verdens-dominerende i mange, mange år framover.

- Vi er best nå, men vi skal også være best i 2006, sier Inge Andersen.

VISER MUSKLER: Thomas Alsgaard vant tremila i Ramsau i fjor. Han har sagt han skal satse helt til OL i Torino i 2006.