- Vi har bevis

Domsutvalgets leder Lars E. Frisvold mener at frikjennelsen i byretten ikke svekker idrettens egen selvdømmeordning. - Vi har bevis, sier han.

- Det er ikke uvanlig at to retter kommer til forskjellig resultat. Men vi mente å finne bevist at Aham Okeke var mannen som sto bak det hele, sier Lars E. Frisvold.

- Mener du at rettssikkerheten er like bra hos dere?

- Ja. Også i idretten har man mulighet til å prøve saken i flere instanser. Okeke-saken ligger jo i appellutvalget nå, og kan etter det igjen prøves i Idrettens voldgiftsrett.

- Bør Okeke frikjennes av domsutvalget nå?
- Jeg vil ikke si det så bestemt. Men en slik avgjørelse vil selvfølgelig ha betydning for utfallet.

- Kan dommen i domsutvalget være påvirket av at Okeke fra før har to dopingdommer på seg?
- Nei. Jeg vil understreke at vi har vurdert denne saken isolert.

- Er du overrasket over byrettens dom?
- Ja, det var ikke ventet.