- Vi har hatt noen løpere som har ligget høyt i normalområdet - men slik er det

Norges Skiforbund la i dag fram informasjon om blodverdiene til flere langrennsløpere.

Vi fulgte pressekonferansen i vårt Sport-studio

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Norges Skiforbund la i dag fram informasjon om blodverdiene til flere langrennsløpere fra 90-tallet og frem til i dag. Som ventet ble det en offentliggjøring uten utøvernavn.

- Det er ingenting av det som har fremkommet, verken tidligere eller nå. Verken på den svenske eller den finske dokumentaren, som viser noen unormale eller kunstige verdier på blodverdier hos norske utøvere, sa skipresident Erik Røste.

Han påpekte at det var alvorlige påstander mot navngitte utøvere uten dokumentasjon som kom frem i den omtale dokumentaren på SVT. Han tar derfor påstandene på alvor.

- Dette er ingen granskning, dette er en del av Norges Skiforbunds åpenhetskultur. Det er utgangspunktet for dagens møte. Det vi presenterer er ikke noen unaturlig tall. Det er heller ingen unaturlig endring for norske langrennsløpere som dokumentaren i svensk tv presenterer. Det er ikke en gang saklig grunn til mistanke mot norske langrennsløpere, sier Røste.

- Vi har alltid lagt stor vekt på antidoping. Det er nulltoleranse for juks og fanteri. Vi oppfatter dette som storm i et vannglass, sa Røste.

Han viste videre til at påstandene som ble presentert av den svenske professoren og dopingeksperten Bengt Saltin i den aktuelle dokumentaren ble tilbakevist av andre eksperter.

Stabile blodverdier Bakgrunnen for offentliggjøringen er at svenske SVT i februar sendte en dokumentar som het «Blodracet i skisporten». Der ble en rekke toppløpere nevnt og intervjuet om høye blodverdier. Dette gjaldt også norske utøvere. Etter programmet ba media i Norge om en offentliggjøring av blodverdiene til norske utøvere.

Olympiatoppen-lege Ola Rønsen presenterte etterpå tallmateriale på hemoglobinnivået hos norske herre- og dameløpere fra 1989 til 2002. Tallene er hentet fra blodprøvekontroller og prosjekter i regi av Norges Skiforbund, og det ble totalt gjort 408 målinger av herrene og 277 målinger av damene.

- Hemoglobinverdiene har vært stabile og på et gjennomsnittsnivå som har vært helt normalt, rundt 15 for herrer og rundt 14 for damer. Vi har hatt noen løpere som har ligget høyt i normalområdet, men slik er det. Noen er oppe på 16-tallet og på lavt 17-tall uten at det har noe med manipulasjon å gjøre. Alle tall som er funnet så langt, tyder på at norske langrennsutøvere ikke bidro til denne hemoglobinøkningen som FIS har beskrevet gjennom slutten av 1990-tallet og fram til 2001, sa Rønsen på pressekonferansen.

Blodprøvene ble tatt fra veneblod, og ble som oftest tatt om morgenen. Prøvene er også analysert på laboratorieinstrumenter på sykehus og maskiner utlånt fra laboratorier. Det kom også fram at prøvene er tatt i perioden juni-september, noe som er utenfor sesong for utøverne.

Rønsen la også frem konkrete verdier knyttet til navngitte, tidligere landslagsløpere. Bjørn Dæhlie, Marit Mikkelsplass, Kristen Skjeldal og Erling Jevne var utøverne som ble nevnt i dokumentaren på SVT.

Ola Rønsen leste også opp et skriv fra tidligere langrennsløper Marit Mikkelsplass som ble navngitt i den svenske dokumentaren.

- Det har vært en tung periode, ikke bare for meg, men for mine nærmeste, skriver Marit Mikkelsplass blant annet i et skriv som ble lest opp. Hun håper å kunne sette et punktum i denne saken med det som kom fram i dag.

Høye blodverdier Flere medisinske eksperter har hevdet at blodverdiene i mange tilfeller innen langrennssporten i mange år var ekstremt høye. Og at dette ikke kunne oppnås uten manipulasjon av blodet. Dette tilbakeviste seksjonsoverlege ved Blodbanken i Oslo, Richard Olaussen, som mente at dette var feil.

- Jeg er veldig tvilende til det. Jeg vil si at det ikke er riktig, sa Olaussen, som viste til forskjellige blodverdinivåer hos normale mennesker hvor blodverdiene lå over 17.

Et økt hemoglobinnivå gjør at kroppen kan transportere oksygen bedre. Dermed forsterkes også yteevnen hos utøverne. Olaussen viste flere eksempler på at svingningene i hemoglobinnivået til utøvere er store. Han pekte også på at dataene i SVT-dokumentaren ikke er tilstrekkelig som bevis for at utøvere har dopet seg.

Erlend Hem som er idrettsfysiolog på Olympiatoppen viste til tall fra høydetrening gjennom årene. Han påpekte blant annet viktigheten av å gi kroppen nok veske. I høyden skiller kroppen ut veske mye fortere enn i lavlandet. Dette spiller inn på blodverdiene.

Rundt årtusenskiftet falt gjennomsnittsverdiene hos langrennsløperne markant. Omtrent på samme tid kom en ny testmetode som kunne avsløre bruk av stoffet EPO, melder NTB.