MØTTE PRESSEN: Anstein Gjengedal, leder av påtalenemnda i Antidoping Norge. Antidoping Norge har konkludert at Petar Vukicevic ikke blir tiltalt etter de omstridte e-postene, men de tror ikke at e-postene er manipulert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
MØTTE PRESSEN: Anstein Gjengedal, leder av påtalenemnda i Antidoping Norge. Antidoping Norge har konkludert at Petar Vukicevic ikke blir tiltalt etter de omstridte e-postene, men de tror ikke at e-postene er manipulert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpixVis mer

- Vi har ingen grunn til å tro at e-postene er manipulert

Antidoping Norge henlegger saken mot Petar Vukicevic, men tror ikke på trenerens beskyldninger mot ekskona.

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): I dag ble det kjent at Antidoping Norge henla saken mot Petar Vukicevic fordi den var foreldet.

- Ikke manipulert - Vi har ingen grunn til å tro at e-postene er manipulert, sier Anstein Gjengedal til Dagbladet.

- Det mener vi på bakgrunn av de analyser vi har foretatt. Det går blant annet på legebesøk, sammenholdt med innholdet i e-postene. Det er innhold i de som ikke kan komme fram uten inngående kjennskap til analyseresultatene fra legebesøket, sier Gjengedal.

Petar Vukicevics ekskone Turid Syftestad har bekreftet at hun varslet Antidoping Norge om saken, mens Petar Vukicevic har insistert på at ekskona har manipulert de omstride e-postene og skrevet inn ting i dem. Det avviser Gjengedal.

- Vi har ingen grunn til å tro at e-postene er manipulert. Og det er vel et direkte svar til henne, sier Gjengedal til Dagbladet.

Informerte forbundet Vukicevic selv har via sin advokat Vidar Strømme sagt at han følte seg «renvasket», noe Gjengedal kommenterer slik:

- Det får være hans tolkning, den kan ikke jeg kommentere.

Petar Vukicevic bekreftet i et intervju med Dagbladet 12. november i fjor at han hadde forhørt seg om forbudte stoffer i e-poster til en trenerkollega, noe som utløste storm i Idretts-Norge.

Norges friidrettsforbund har ennå ikke villet ta stilling til hvorvidt Petar Vukicevic skal få forlenget kontrakten sin - men Gjengedal bekrefter at forbundet har fått et visst innsyn i Petar-saken. Både forbundet og Antidoping Norge har sagt til Dagbladet tidligere at de ønsket å dele informasjon i saken.

- Vi har muntlig informert dem om saken, men de har ikke fått kopier av saksdokumentene, sier Gjengedal.

Pressemelding Antidoping Norge meldte i ettermiddag at saken mot Vukicevic var henlagt fordi den var foreldet, i en pressemelding:

«Påtalenemnden i Antidoping Norge har i dag behandlet en sak mot en friidrettstrener. Det er gjennom undersøkelsene ikke funnet grunnlag for forhold innenfor foreldelsesfristen som innebærer brudd på dopingbestemmelsene. Påtalenemnden har ikke funnet grunnlag for at e-postene er manipulerte, men tar ikke standpunkt til om det er begått brudd på bestemmelsene om doping på grunn av foreldelsen.

Denne saken ble første gang behandlet i Påtalenemnden i november 2011. Den gang ble saken henlagt på grunn av foreldelse. WADA (verdens antidopingbyrå) ble rutinemessig orientert, og vurderte saken på samme måte.

I november 2012 tok Antidoping Norge saken opp igjen etter at det framkom nye opplysninger i media, og etter anmodning fra Norges idrettsforbund (NIF) om å vurdere opplysninger om at en trener kan ha brutt Norges idrettsforbunds bestemmelser om doping. Som grunnlag for opplysningene ble det vist til e-postkorrespondanse som den aktuelle treneren var delaktig i, i perioden 2001-2003. E-postkorrespondansen beskriver et avansert dopingregime med bruk av testosteron og veksthormon.

Antidoping Norge har i sammenheng med undersøkelsene gjennomført en rekke intervjuer og samtaler. Det er etter samtykke fra utøvere også innhentet analyseresultater fra legebesøk. Treneren har anført at den fremlagte e-postkorrespondansen fra 2001 til 2003 helt eller delvis er manipulert.

Det er gjennom undersøkelsene ikke funnet grunnlag for forhold innenfor foreldelsesfristen som innebærer brudd på dopingbestemmelsene. Påtalenemnden har ikke funnet grunnlag for at e-postene er manipulerte, men tar ikke standpunkt til om det er begått brudd på bestemmelsene om doping på grunn av foreldelsen.

Vedtak:
Påtalenemnden i Antidoping Norge henlegger saken da det ikke er funnet bevis for forhold som innebærer brudd på bestemmelsene innenfor foreldelsesfristen.

Friidrettstreneren er underrettet om vedtaket.

Norges friidrettsforbund (NFIF) og Norges idrettsforbund (NIF) er underrettet om vedtaket.»

Saken har vært en pionerøvelse for Antidoping Norge, da den er første gang dopingjegerne har tatt i bruk politimetoder i form av avhør og innhenting av opplysninger på bred front - og ikke bare forholdt seg til hvorvidt det finnes en positiv dopingprøve eller ikke. Saken har imidlertid vært svært utfordrende for nemnda, i og med at det aldri har vært tvil at om at opplysningene stammer fra 2001 til 2003 (se faktaboks) formelt sett er foreldet.

- Ikke overraskende Treneren sendte også selv ut en pressemelding i ettermiddag, der han sier han er «lettet» - noe som står i kontrast til Antidoping Norges konklusjon om at de ikke tror på treneren.

Vukicevic ønsket ikke å bli intervjuet da Dagbladet møtte ham hjemme i Lommedalen i ettermiddag.

- Det er ikke overraskende at saken nå er henlagt siden Petar Vukicevic hele tiden har hevdet at han ikke har hatt befatning med doping, sier Petars advokat Vidar Strømme i pressemeldinga.

«Enda viktigere enn at saken er henlagt, er at Antidoping Norge heller ikke har funnet noe å kritisere eller sette fingeren på til tross for at dette er den mest omfattende undersøkelsen av dopinganklager som er foretatt i Norge». Strømme fortsetter:

«Petar Vukicevic, Friidrettsforbundet og Antidoping Norge har alle vært klare på at det burde være åpenhet rundt saken og at om kritikkverdige forhold ble påvist, så burde det komme frem eller i motsatt fall at saken måtte legges endelig til side.»

«Det fremgår at Antidoping Norge har hatt samtaler med en stor mengde personer, uten at dette har medført konstatering av noe uheldig forhold. Det fremgår også at det er innhentet nye blodprøver uten at det har medført noe funn som er verdt å viderebringe».

«Det fremgår også at man ikke har kunnet konkludere med om de omtalte epostene er ekte eller manipulerte, noe som vel lenge har vært klart».

FORHØRTE SEG: Petar Vukicevic har bekreftet overfor Dagbladet at han forhørte seg om forbudte stoffer i e-poster fra 2001 - 2003, men hevder ekskona har manipulert disse. Det tror ikke Antidoping Norge på. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
FORHØRTE SEG: Petar Vukicevic har bekreftet overfor Dagbladet at han forhørte seg om forbudte stoffer i e-poster fra 2001 - 2003, men hevder ekskona har manipulert disse. Det tror ikke Antidoping Norge på. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET Vis mer