- Vi må leve med høye profflønninger

-Lønningene til fotballproffene er dypt urettferdige i forhold til statsministerlønna. Samtidig er dette noe vi må leve med hvis vi har ambisjoner om å hevde oss ute på den internasjonale idrettsfronten, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Bondevik deltok onsdag i Verdikommisjonens debatt om idrett og verdier i Universitets-aulaen i Oslo. Ved hans side satt fotballspilleren Erik Mykland. Hellas-proffen ga klart uttrykk for at han støttet Bondeviks uttalelse om et kunstig høyt lønnsnivå i det profesjonelle fotballmiljøet.

- Det har tatt helt av. Det er helt sprøtt at man sikrer sin økonomisk framtid gjennom å spille profesjonell fotball i tre-fire år. Pengene styrer alt for mye og tar bort mye av gleden ved å drive idrett, uttalte «Myggen».

- Fotball var gøy da jeg var mellom 7 og 17 år. Nå er fotball gøy bare av og til, fortsatte fotballprofilen fra Sørlandet.