- Vi skal forbedre oss

Generalsekretær Karen Espelund i NFF sier at forbundet ikke har oppfattet at Byggmakker «eksplisitt har uttrykt sin misnøye».

- Det er klart at vi nå vil inngå en dialog med Byggmakker om dette. Men vi vil diskutere det direkte med bedriften og ikke gjennom Dagbladet, sier Espelund. Men helt generelt tør hun likevel love:

- Vi skal selvfølgelig levere det Byggmakker ønsker innenfor avtalen.

Espelund sier at hun ikke er kjent med at utenlandsproffer har vegret seg for å stille opp for sponsorene.

- Det kan nok hende at planer har strandet på praktiske eller tidsmessige problemer. Dersom vi kan forbedre oss på dette punktet, skal vi sannelig også gjøre det, sier Karen Espelund.