VIF på bar bakke

Skipsreder John Fredriksen skrur igjen pengekrana til Vålerenga Fotball. Nå må en refinansieringsplan på plass for at VIF-spillerne skal få lønn i mars.

I går ble administrasjon, spillere og trenere informert av styret i Vålerenga Fotball ASA om at selskapet gikk med mellom 30 og 40 millioner kroner i underskudd i fjor. I april var budsjettert underskudd på 10 millioner kroner.

Siden mai i fjor har Bryggegata AS, selskapets største aksjonær med skipsreder John Fredriksen i spissen, gitt store likviditetslån for å finansiere den daglige driften.

ASA-styret har arbeidet med en refinansieringsplan siden nyttår, og forutsetningen for lånene har vært denne planen.

Men den er det ikke sikkert at ASA-et får på plass. Det avhenger av velvillige kreditorer.

Spillernes lønninger for februar er garantert, men ingen kan garantere lønn i mars. Det avhenger av om ASAet kommer til enighet med sine investorer og kreditorer - som for en stor del er de samme.

Få med de andre

Spørsmålet er hva Fredriksen ønsker å oppnå gjennom å stoppe likviditetslånene - å få fortgang i refinansieringen, eller å få med seg de andre investorene. Trolig begge deler.

Følgende forutsetninger må foreligge for at en refinansiering skal se dagens lys:

  • ASA-ets eksisterende gjeld må reduseres gjennom en konvertering av gjeld til egenkapital.
  • Det må inngås en ny samarbeidsavtale mellom VIF ASA og Vålerenga Fotball (som NFF må godkjenne).
  • ASA-ets aksjekapital må helt eller delvis nedskrives.
  • Kostnadene med elitevirksomheten må reduseres.

Siste punktet innebærer blant annet at spillerlønningene må bli mer bonusbasert. Etter det Dagbladet erfarer, er lønnsutgiftene til Vålerenga på rundt to millioner i måneden.

Ingen garanti

Leder for elitestyret i Vålerenga, Rune Hansen, vet at en ny lønnsstruktur må til.

- Akkurat nå er vi inne i en likviditetskrise. Problemet blir den løpende driften av klubben. Vi opprettholder den sportslige satsingen inntil videre, men jeg kan ikke garantere at den ikke blir lidende, sier Hansen til Dagbladet.

Investorer som Øystein Stray Spetalen har ikke vært med på å gi Vålerenga ASA likviditetslån, og Stray Spetalen ønsker ikke å kommentere saken overhodet overfor Dagbladet.

Han henviser til Bryggegatas styreformann Erling Lind, som hadde følgende kommentar i går da han returnerte vår oppringning:

- Dette er advokat Erling Lind som av rein høflighet ringer tilbake for å si at Bryggegata AS ikke har noen kommentar til denne saken.

VIL IKKE BETALE: John Fredriksen.