Vikersund har pengene på plass

Skal oppgradere for 56,1 millioner.

Vikersund har klart å få på plass finansieringen av utbyggingen av Nasjonalanlegget for skiflyging.

Totalt koster oppgraderingen av bakken 56,1 millioner kroner. Halvparten av pengene vil komme gjennom tippemidlene, mens den andre halvdelen blir fordelt mellom Stiftelsen Vikersund Hoppsenter og Skiflyging Vikersund AS.

Stiftelsen bidrar med to millioner kroner, mens Skiflyging Vikersund bidrar med sju millioner kroner. Pengene har selskapet skaffet seg gjennom et lån i Modum Sparebank.

I tillegg bidrar Modum Kommune og Buskerud Fylkeskommune med 14 millioner kroner. Fra før har Modum Sparebank gitt en gave på fem millioner kroner som skal brukes til et flerbruksbygg som inngår i utbyggingsplanen for den nye skiflygingsbakken.

– Vi er glade for at vi nå har fått på plass alle elementene i puslespillet. Vi har avklart at utfordringene med vind og turbulens kan løses, og nå er økonomien på plass, sier styreleder Per Willy Holseter i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.

Onsdag skal Skistyret i Norges Skiforbund (NSF) møtes for å bestemme om Vikersund skal være nasjonalanlegg, eller om bakken skal legges ned.

– Vi støtter fortsatt opp om en videreutvikling av Holmenkollen, og et ski-VM i Kollen. Nå ønsker vi oss bare at NSF sier ja til å satse på Vikersund, og jobber hardt for å skaffe oss internasjonale renn, sier Arve Thorvik, formann i Skiflyvning Vikersund AS.

(ANB)