- Viktig bok

Skipresident Jan Jensen synes det er flott at Siri Halle tar et oppgjør med toppidretten. - Boka er viktig fordi den vil skape debatt. Og vi som er ledere må aldri tro at overgrep mot enkeltutøvere ikke skjer, sier Jensen til Dagbladet.

Jensen har vært både trener og leder innen idretten i mange år. Sjøl har han aldri vært i situasjoner som omfatter slankepress, seksuelle overgrep eller doping.

- Men jeg hører mye om disse temaene, og det er naivt å tro at sånt ikke skjer også her hjemme i Norge. Derfor har jeg ingen grunn til å tvile på det Siri Halle skriver om.

- Toppidrett er veldig spesielt, og mange utøvere går trolig på akkord med seg sjøl. Og vi som ledere må være på vakt mot faresignalene.

- Halle skriver at skiforbundet består av udugelige lederne som bare vil sole seg i glansen av utøvernes suksess?

- Ingen leder er fullt kompetent. Men jeg tror idretten generelt har gode ledere, og de er neppe dårligere enn i samfunnet for øvrig.