Vil granske norske idretts-dødsfall

Fotballandslagets lege, Thor Einar Andersen, vil nå kartlegge dødsfall på norske baner, etter at fotballen nok en gang er rystet av en tragedie.

Søndag ble det ukrainske stortalentet Andrej Pavitskij (17) en av fotballens unge døde.

- Dødsfall i idretten skaper frykt. Da plikter vi å ta det på alvor. Jeg vil nå ta et initiativ overfor Olympiatoppen for å kartlegge dødsfallene i idretten de seineste åra. Da kan vi få en oversikt over omfanget, og finne ut om det er noen fellestrekk, sier fotballlandslagets lege Thor Einar Andersen til Dagbladet.

- Samtidig er det viktig å få denne type data registrert i flere land. Og at registreringen harmoniseres. Da vil vi kunne få kunnskapen som trengs, sier Andersen.

Hardt program?

Den siste tida har det vært en rekke dødsfall innen idretten, og da særlig fotball. Etter Benfica-spiller Miklos Fehérs bråe død i en portugisisk seriekamp i slutten januar, varslet generalsekretær Lars-Christer Olsson i det europeiske fotballforbundet (UEFA), en kartlegging av fotballdødsfall. Svensken stilte da spørsmål om det harde kampprogrammet i internasjonale fotball kan være en årsak til tragediene.

Hjertestans

En UEFA-undersøkelse viser at enkelte fotballspillere gjennomfører mellom 70- 100 viktige kamper i løpet av en sesong. Landslagslege Andersen vil ikke spekulere på om det harde kampprogrammet er en fare for spillernes helse. Men han understreker at dødsfall i idretten ikke er noe nytt fenomen, og at risikoen er liten.

- De fleste dør av hjertestans. Og det er mange forskjellige årsaker til at hjertet svikter. Det kan for eksempel være medfødte hjertefeil. Vi vet heller ikke om utøverne kan ha tatt medisiner i forkant som kan ha hatt en innvirkning, sier Andersen.

Raskt kjent

Landslagslegen minner om at økt TV-dekning og den moderne medieverden gjør at slike hendelser fort blir kjent over hele verden.

- Det kan være tilfeldigheter som gjør at det har skjedd en del dødsfall i den seinere tid. Vi må også se på om det virkelig er slik at det er en topp akkurat nå. Og om den er systematisk eller tilfeldig, påpeker Andersen.

Må ha hjertestarter

Fra sesongstart i år må alle klubbene i Tippeligaen og 1. divisjon i fotball ha såkalt hjertestarter på sine kamparenaer. Hjertestarteren koster 20000- 25000 kroner. Dette er et påbud gjennom klubblisensen, men kravet gjelder ikke for trening. Heller ikke i Toppserie-kamper for kvinner er klubbene pålagt å stille med hjertestarter.

- Vi må se på hva som er realistisk og overkommelig. Det er mange vurderinger som må tas når det gjelder hvilket nivå vi skal legge beredskapen på. Også økonomiske, mener Andersen.En undersøkelse av Erik Ekker Solberg og Lars Kolsrud, som ble publisert i 2001, viste at 23 unge idrettsutøvere i alderen 17 til 34 år i Norge ble rammet av plutselig hjertedød mellom 1990 og 1997.

DØDE: Miklos Fehér ramlet om under kamp for Benfica i januar. Lagkameratene skrek etter hjelp, men forgjeves. Han døde kort tid seinere på sykehus.