Vil ha Kjus på medie-trening

Toppidrettssjef Bjørge Stensbøl i Olympiatoppen setter nå av penger fra en pott på totalt to- tre millioner kroner til å kjøpe inn medierådgivere. Disse skal lære Lasse Kjus og andre idrettsstjerner å unngå klossete uttalelser.

I dagens kronikk i Dagbladet tar Bjørge Stensbøl sjølkritikk for manglende medietrening av norske toppidrettsutøvere. Blant annet skriver han:

«Her må vi åpenbart bli bedre i utviklingen av våre utøvere.»

Akkurat som skipresident Jan Jensen, er Stensbøl kompromissløs etter Lasse Kjus' beskrivelse av norske idrettsledere som parasitter:

«Kun en uforbeholden unnskyldning er godt nok.»

Satser penger

Etter Kjus-saken innser Stensbøl at det nå haster med å iverksette tiltak som kan stoppe flommen av lite gjennomtenkte uttalelser fra feterte idrettsstjerner.

- Vi setter inn ressurser på dette nå. Det handler om prioriteringer, og blir et sentralt tiltak. Vi må ta sjølkritikk på at vi ikke har forberedt utøverne tilstrekkelig på en mediehverdag som er helt annerledes enn for kort tid siden, sier han.

- Hvor tar dere pengene fra?

- Vi har en budsjettpost som heter «ressurspersoner». Den er på to- tre millioner kroner. Det er tidlig på året, og vi har ikke disponert den enda. Vi må hente inn folk med spisskompetanse på medietrening.

Presseattaché Lars Otto Bjørnland er også denne sesongen alpintguttas mann ut mot media.

- Er du fornøyd med jobben han gjør?

- Jeg kjenner lite til dette, men Lars O. er også presseansvarlig for OL-troppene våre. Så langt er vi veldig godt fornøyd med den jobben han har gjort.

Liker kritikk

Stensbøl ønsker ikke å involvere seg direkte i Kjus-saken. Det overlater han til Skiforbundet.

- Jeg vil ikke uttale meg eksplisitt om Lasse, men det går definitivt an å bevisstgjøre også erfarne utøvere. Mange har erfaring som tilsier at de møter lite kritiske spørsmål i medgang. Men i motgang opplever de det med full tyngde.

Og Stensbøl synes kritisk journalistikk er helt OK. Den fungerer bare konstruktivt - så lenge den ikke møtes defensivt. Stensbøl synes det er helt greit at Dagbladet onsdag denne uka brakte utdrag fra Kjus-intervjuet i Scanorama.

- Sportsjournalistikken er ikke veldig kritisk. I så måte er Dagbladet av 9. februar et unntak, sier han.

UTRENT: Toppidrettsjefen vil umiddelbart iverksette tiltak som gjør Laase Kjus og andre toppidrettsutøvere mer medietrente.