Vil sverte Morgan

John Obi Mikels advokater mener Lyn-direktør Morgan Andersens fortid viser et mønster i slett etikk og moral.

I går var partene i den bitre konflikten om John Obi Mikel for første gang samlet i en rettssal. Der fikk vi servert en liten smakebit av hva som vil komme om retten på mandag bestemmer at saken skal gå videre.

Mikels advokat Helge Morten Svarva gikk gjennom noen av kontraktene som eksisterer, og mer enn antydet et mønster i at Lyn produserer dokumenter og tilpasser dem til sin versjon av sannheten.

-  Umiddelbart etter at Fotballforbundet påpekte at kontrakten fra 22. april ikke kunne godtas, dukket en ny versjon av kontrakten opp på forbundets kontorer, sa Svarva i retten.

Prosesskrivene som er sendt inn til retten, viser at Mikel og hans advokater vil gå mye lenger i neste runde. De vil prøve å dokumentere at Lyn-direktør Andersen har for vane - eller såkalt modus - å ty til løgn og forfalskninger om han føler det nødvendig. De vil bygge dette både på Andersens oppførsel i Mikel-saken, og på hvordan han har taklet vanskelige saker tidligere.

-  Ja, det vil bli lagt opp til bevisførsel om Morgan Andersens opptreden i tidligere saker, sier Mikels advokat Ronny Lund til Dagbladet.

Falske reiseregninger

Advokatene viser til en dom i Borgarting lagmannsrett fra 2003 der en tidligere ansatt i NISO stevnet organisasjonen etter en oppsigelse. Retten fant det dokumentert at Morgan Andersen hadde lagt opp til et system der den tidligere ansatte kunne forfalske reiseregninger for å få dekket bilutgiftene sine. Lagmannsretten skriver i dommen: «Morgan Andersens troverdighet er svekket gjennom hans forklaringer...»

-  Jeg signerte aldri de bilagene som førte til utbetalingene, sier Morgan Andersen til Dagbladet.

Lyns advokat synes klubbdirektøren blir utsatt for unødig sterke beskyldninger.

-  De prøver å legge press på Lyn ved å peke på ham. Men denne saken gjelder ikke Morgan Andersen, men Lyn og Mikel og deres forhold i dag, sier Lyns advokat Fred A. Gade.

Feil datering

I prosesskrivet skriver Mikels advokater følgende:

«Særlig på ett punkt er det slektskap mellom saksforholdene i dommen og forholdene i denne saken. Det er at Morgan Andersen når behovet oppstår, lar utarbeide et dokument som etter dateringen og hans egne utsagn skal være utarbeidet tidligere.»

Dokumentet var et referat fra en samtale.

«Retten legger til grunn at samtalen aldri fant sted og at dokumentet er produsert av Andersen på et langt senere tidspunkt. Tilsvarende er kjernen i vår sak spørsmålet om det forelå en kontrakt mellom partene allerede 22. april, eller om den først ble utarbeidet i tilknytning til innlevering til NFF 30 mai.»

Mikels advokater mener dette mønsteret gjentok seg da Andersen prøvde å lure Mikel til å signere en lenger kontrakt enn de hadde blitt enige om på forhånd. Han skal i flere omganger også ha prøvd å få NFF til å godta en avtale NFF tidligere hadde avvist. Og ikke minst skal Andersen ifølge Mikel-advokatene ha produsert flere forskjellige versjoner av kontrakten fra 22. april 2005.

Lyver og manipulerer

Advokat Sigurd Klomsæt er meldt inn som vitne for å forklare seg om sin erfaring med Lyn-direktør Morgan Andersen.

-  Ja, jeg har tatt Morgan Andersen i dokumentfalsk tidligere. Han kom til meg med dokumenter som var falske, sier advokaten til Dagbladet.

Han anla sak mot Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) etter den såkalte Avant-saken fra 2001. Andersen var leder i NISO og ble anklaget for å sko seg på at medlemmene valgte en bestemt forsikringsordning.

-  Han kom med en mail som viste at jeg hadde fått denne avtalen til godkjenning. Da kunne jeg dokumentere at jeg på dette tidspunktet ikke hadde den mailadressen han hadde brukt, sier Klomsæt.

RETTSMØTE: John Obi Mikels advokater Ronny Lund og Helge Svarva (t.h.) ønsker å gå til retten for å erklære spillerens kontrakter med Lyn og Manchester United for ugyldige.
SENTRAL: Dersom Oslo tingrett aksepterer Mikel-saken, vil Lyn-direktør Morgan Andersens forretningsmoral bli angrepet av Mikels advokater. Avgjørelsen faller på mandag.