Vil utestenge fotballspiller i to år

Etter vold mot dommer.

(Dagbladet.no): En 18-årig trondheimsspiller må holde seg unna banen fram til 31.08-2008, gitt at NFFs Doms- og sanksjonsutvalg følger innstillingen fra Trøndelag fotballkrets.


Årsaken er at han tidligere i år var voldelig mot en dommer. Han er dessuten tidligere straffet for et lignende forhold.

Den siste episoden skjedde under en kamp i Coca-Cola-cupen i Abrahallen i oktober.

Ønsket med straffen er å «signalisere nulltoleranse i forhold til trusler og vold mot dommere både fra spillere og ledere,» heter det på kretsens hjemmesider.

Der understrekes det at eventuelle lignende episoder vil straffes like strengt i framtida.