Vis oss folk med hjerterom!

I høst leter vi etter mennesker i Idretts-Norge som viser hjerterom og omsorg for klubbmiljøet sitt. Og du må hjelpe oss å få fram de rette navnene.

Klubben i mitt hjerte

I de over 7600 norske idrettsklubbene legges det ned et stort sosialt arbeid. Nå trenger vi hjelp til å finne fram til en hverdagsarbeider som kan vise den virkelige verdien av idrett.

Høstens TV-aksjon retter søkelyset mot hvordan vi har det sammen. Arrangørene i Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon håper å gjøre innsatsen til mer enn en dag med pengeinnsamling. Meningen er å inspirere oss alle til å se medmennesker og til å gjøre noe med det vi ser når vi tar sjansen på å møte folk som de er.

Vil belønne ildsjeler

I forbindelse med denne aksjonen har Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping og Dagbladet gått sammen om en pris til en person i idrettsmiljøet som utmerker seg fordi han eller hun er opptatt av å ta vare på klubbkameratene sine.

Prisen blir delt ut på TV-aksjonsdagen søndag 17. oktober.

Send inn navn!

Innen den tid trenger vi forslag på kandidater. De sender du på e-post til hjerterom@dagbladet.no innen onsdag 13. oktober sammen med en begrunnelse for hvorfor akkurat din kandidat fortjener prisen.

Alle navn som kommer inn, blir vurdert av en jury som består av idrettspresident Karl Arne Johannessen, helseminister Ansgar Gabrielsen, olympiamester Bente Skari og RBK-kaptein Erik Hoftun. Hoftun håper på stort engasjement ute i folket, og at det vil strømme inn med forslag på personer i klubbene som har bidratt til å vise en spesiell omtanke for andre i sitt lokalmiljø:

-  Som fotballspiller i Rosenborg er man automatisk et forbilde. Derfor kan det bety noe når vi viser at vi bryr oss. Det er en ære å få være med og fronte en så viktig sak. Å vinne denne prisen blir en stor anerkjennelse, sier Hoftun til Dagbladet.

Fram i lyset

For selv om FNs levekårsundersøkelser viser at Norge er verdens beste land å bo i, så er det ikke alle som får ta del i godene. Tusenvis sliter med alvorlige psykiske lidelser, tunge rusproblemer, ensomhet og dårlige boforhold.

Inntektene fra TV-aksjonen Hjerterom skal gi tak over hodet for dem som sliter aller tyngst - og bidra til at de får et bedre liv.

-  Dessverre finnes det en del som ikke har det bra, og det er mange ensomme mennesker. At vi får disse problemene fram i lyset er viktig for veldig mange, sier Hoftun.

Klubbengasjement

I tillegg til å engasjere seg som privatperson sørger Hoftun også for at Rosenborg som klubb vil engasjere seg i årets TV-aksjon.

Sammen med TV-aksjonens Per Tøien har han allerede hatt et møte med RBK-sjef Rune Bratseth, og skal snart ha et eget møte med spillergruppa. Sammen skal de komme fram til hvordan RBK best kan bidra i den nasjonale dugnadsdagen.

-  På selve TV-aksjondagen håper jeg på stor giverglede, men det er ikke bare penger som er viktig. Medmenneskelighet er like viktig, sier Erik Hoftun.

NB! 85 prosent av inntektene fra TV-aksjonen skal brukes til å bekjempe psykisk og sosial nød i Norge, mens 15 prosent går til tiltak for barn som sliter med traumer etter krig og konflikter i andre deler av verden.

Send inn din kandidat

Skriv en god begrunnelse for hvorfor kandidaten fra din klubb bør få Hjerteroms-prisen. Navn og begrunnelse sender du til e-postadressen:

hjerterom@dagbladet.no

Fristen for forslag er onsdag 13. oktober, og vinneren blir presentert i Dagbladet søndag 17. oktober: altså på samme dag som årets TV-aksjon.

Alle forslagene blir vurdert av en egen jury, og vinneren får en hyggelig reiseoverraskelse som en liten anerkjennelse for jobben vedkommede gjør til beste for idrettsmiljøet sitt.

BLI MED! Erik Hoftun er vant til glade dager på fotballbanen med Rosenborg. Nå oppfrodrer han alle til å bli med og ta et tak for dem som ikke har det så godt.