- Vurderer en anke

- Jeg er svært overrasket over at Hamre fikk fullt medhold av namsretten, sier travselskapets styreformann Per Tronstad.

Styret i travselskapet søkte juridisk bistand fra jusprofessor Geir Woxholth, etter at Atle Hamre ble frifunnet av selskapets egen appellkomiteen for en straff på ti års utestengelse fra å utøve sitt yrke som travkusk og trener.

Den sittende domskomité ila toppkusken den strenge straffen for å ha brakt sporten i vanry, med bakgrunn i utpressingsaken mot tidligere skipsreder Thor Christensen.

På grunnlag av den juridiske betenkningen fra professor Woxholth om foreningens selvdømmerett, ble den sittende appellkomité kastet på en ekstraordinær generalforsamling i travselskapet. Den nye appellkomiteen dømte Hamre til fem års fravær fra sulkysetet. Denne dommen ble så feid over ende av namsretten i går.