Yggeseth truer norske dommere

Torbjørn Yggeseth truet i dag med å ekskludere norske hoppdommere fra internasjonale renn, dersom de ikke skriver under på at de har skjønt reglene.

Det var under NRKs sportssending i kveld den norske formannen i hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) truet med å frata de norske dommerne retten til å dømme i verdenscuprenn. Yggeseth krever at dommerne underskriver en erklæring på at de forstår og respekterer reglene.

- Jeg har i lang tid vært nokså kritisk til norske dommeres tolkning av det internasjonale regelverket, sier Yggeseth, som mener de norske FIS-dommerne har fratatt Sigurd Pettersen seieren i to av fire verdenscuprenn denne sesongen.

Lørdag i Granåsen fikk Pettersen 17,0 av den norske dommeren, fra 18,5 til 19,5 av de fire andre. Han mistet seieren med 0,4 poeng. Årsaken var manglende telemarknedslag.

Særnorsk tolkning

Overfor NTB utdyper Yggeseth kritikken.

- Det som skjedde i Granåsen lørdag, var i overkant. Dersom det var slik at det var de norske dommerne som hadde rett, ville jeg hatt et kjempeproblem. For da er alle de andre i utakt med reglene, sier Torbjørn Yggeseth.

- Den særnorske tolkningen av nedslagsdømming har vært der i årevis, fortsetter Yggeseth, som nå krever at nordmennene avlegger en erklæring på at de vil følge det internasjonale regelverket.

Men det vil ikke de norske dommerne være med på.

- Det er direkte usaklig når han prøver å beskylde oss for ikke å kunne regelverket. Da hevder jeg at det er han som ikke kan reglene, sier Kolbjørn Asphaug, styreleder i Norges Skidommerlaug og leder for FIS-utvalget.

- Den dagen reglene endres, skal vi føye oss. Men denne gangen har vi fulgt reglene, det kan vi bevise, både med videoopptak og på papiret, sier Asphaug til NTB.

OL-dommeren fra sist vinter synes også det er synd at Yggeseth bringer opp denne problemstillingen i en ellers positiv tid for norsk hoppsport.

- Bare tøys

Ifølge Nils Livland, som også sitter i styret i Norges Skidommerlaug, vil ikke dommerne avlegge noen erklæring før de får et skriftlig pålegg om å gjøre det. Yggeseth kommer nå til å ta opp problemstillingen internasjonalt med FIS-styret.

- Hva sier du til at de norske FIS-dommerne mener du har en skjult agenda, og ønsker å fjerne dømming fra hoppsporten?

- Det er bare tøys. Jeg vil ha et system hvor det bare dømmes for nedslag, men å droppe all form for dømming er for drastisk, sier Yggeseth til NTB. Han etterlyser også en grundig selvransakelse blant de norske hoppdommerne.

- Jeg har tatt opp dette via e-mail med dem senest sist uke, og så skjer dette, sier en oppgitt Torbjørn Yggeseth.

(NTB)

SNYTT: Torbjørn Yggeseth mener norske FIS-dommere har fratatt Sigurd Pettersen seieren i to av fire verdenscuprenn denne sesongen.