Bertheussen-saken

Amanda Walnum

Wara vitner i dag:

I dag skal tidligere justisminister Tor Mikkel Wara forklarer seg i Oslo tingrett i rettssaken mot samboeren Laila Anita Bertheussen.

Hun er tiltalt for skadeverk mot deres felles bil og bolig, og for å ha fått det til å se ut som det var rettet mot ham av utenforstående. Hun nekter straffskyld, og de to bor fortsatt sammen.

Forklaringen startet etter planen ca. kl. 08.45.

Senere i rettssaken skal retten for øvrig på en befaring til parets bolig. Da har Wara motsatt seg å slippe inn pressen. Retten har varslet at den vil ta stilling til ønsket på fredag.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara avbildet i rettssalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Studioet fortsetter under annonsen

Mener Bertheussen hadde hemmelig printer:

Aktoratet i rettssaken mot Laila Bertheussen (55) vil denne uka legge fram bevis de mener underbygger at hun sto bak to likelydende trusselbrev sendt til henne selv og samboeren, Tor Mikkel Wara, og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

Mye av bevisførselen vil dreie seg om det aktoratet og PST mener er en tredje printer i Wara/Bertheussen-huset, i tillegg til de to som står der i dag. De mener Bertheussen skrev ut trusselbrevene på den.

- Vi vil undersøke hvorvidt hun fremdeles har denne printeren. Vi mener å ha bevis for at hun har kvittet seg med den og/eller printerens emballasje, sier statsadvokat Frederik Ranke til Dagbladet.

Flere medier, deriblant Nettavisen, har tidligere omtalt at PST sitter på videoopptak av at den tiltalte 55-åringen bærer ut emballasje fra huset. Ifølge rettens tidsplan skal en etterforsker fra Oslo politidistrikt onsdag forklare seg om «videoanalyse av emballasje printer».

- Jeg er kjent med at det er en teori de arbeider etter. Vi får se på bevisene når de kommer, kommenterer Bertheussens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Det står to printere på et arbeidsrom i andre etasje. Da Wara i retten torsdag ble presset på om han visste om eventuelle andre, var svaret:

- Jeg har egentlig ikke kjennskap til hvilke printere vi har i huset.

Trusselbrevene hadde bl.a. teksten «Jeg må bare le av dem / Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene», og nevner tidspunktet 26.2. kl. 20 - da teateroppsetningen «Ways of Seeing» skulle vises på nytt.

Etterforskningen har i ettertid avdekket at det var urin på begge brevene. Teksten var satt sammen av bokstaver fra et Morgenbladet-intervju med «Ways of Seeing»-kunstner Hanan Benammar.

Brevet til Wara og Bertheussen ble aldri levert, fordi postbudet fattet mistanke til at det kunne være et trusselbrev, og leverte det til PST. Brevet til Tybring-Gjedde kom imidlertid fram 5. februar - til parets nye adresse, som ikke er offentlig kjent.

Sjefetterforsker Kim Sæter ga i retten uttrykk for at avsenderens kjennskap til Tybring-Gjeddes nye bosted - som ikke er identisk med det som vises i «Ways of Seeing» - ble et vendepunkt i etterforskningen, fordi det kunne tyde på at personer tilknyttet teateret eller med sympati for det ikke sto bak de gjentatte truslene og hærverket mot Wara og Bertheussen.

- Avsenderne ville potensielt ha sendt brevet til huset de filmet, sa Sæter.

Denne uka vil aktoratet også undersøke hvorvidt frimerkene brukt til å frankere brevene samsvarer med et frimerkehefte funnet i Wara/Bertheussen-huset.

Bertheussen forklarer seg om brevene i morgen. Ekteparet Tybring-Gjedde forklarer seg onsdag - da vil også bevis tilknyttet printeren bli lagt fram.

TRUSSEL: Brevet som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde, hadde så vel brennmerke som urin på seg. Foto: PST
Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen - Fant urin på trusselbrev

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen - Fant urin på trusselbrev

dagbladet

«Ways of Seeing» presiserer «kutryner»:

I en pressemelding presiserer opphavspersonene bak teaterstykket «Ways of Seeing» en del momenter som de mener det eksisterer feiloppfatninger rundt.

- På tross av aktoratets grundige fremstilling av bevis og vitneforklaringer er det stadig noen seiglivede myter om «Ways of Seeing» som fremdeles dukker opp både i rettssalen og i media, skriver de.

For det første presiserer kunstnerne at de aldri har filmet Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussens hus «i skjul» eller som «snikfilming».

- Vi har heller ikke vært inne på tomta til tiltalte eller filmet inn i familiens private rom. All filming er foretatt av fire kvinner ved høylys dag, fra offentlig plass, og det finnes ingen personer på det tre minutter lange opptaket, bare bygningen.

For det andre presiserer opphavspersonene at de ikke på noe tidspunkt i forestillingen kaller Wara eller noen i familien hans «nazist» eller «rasist».

- Vi har heller aldri sagt at Wara er del av et rasistisk eller nazistisk nettverk. Bertheussen blir aldri nevnt, lyder det i pressemeldingen.

Under sin forklaring i går gjentok Wara at han mener stykket markedsførte seg ved å kalle ham og andre samfunnstopper «kutryner, purketryner, håpets rotspisende parasitter». «Ways of Seeing» framholder at dette er tatt ut av sin sammenheng, og siterer hele passasjen:

«Og det er ikke bare munnene som synger, men hendene, men føttene, men rumpene, men kjønnene, og hele skapningen som flyter opp i lyder, røst og rytme. Jeg skulle si storm. Jeg skulle si flod. Jeg skulle si tornado. Jeg skulle si blad. Jeg skulle si tre. Jeg skulle være våt av regn, fuktig av all dogg. Vi venter i hagen, som steinene venter, som ringdua og svarttrosten og isen og det klare vannet. Vi venter, som en tohodet nisse, malplassert, møkkete, slem. Vi venter på dere nå: purketryner, kutryner, håpets rotspisende parasitter. Iblant ser vi dere gjennom soveromsvinduene, elendige tryllemiddel! som trekker alt vi er ut av skyggen av vår egen fødsel. Vi tenner svarte lykter. Så vender vi oss mot paradisene som er tapt for dere og deres nærmeste.»

- Dette er en poetisk tekst, skrevet i dialog med Aimé Césaires diktsyklus «Cahier d'un retour au pays natal» og dramaturgisk plassert i forestillingens sluttparti, ingen hus blir vist, ingen vinduer blir kikket gjennom, og hvem som er purketrynene, er opp til publikum selv. Dette er teater, skriver kunstnerne.

I et intervju med Dagbladet uka før rettssaken startet, uttalte regissør Pia Maria Roll:

- Vi visste at det vi gjorde, var provoserende som gruppe. Derfor filmet vi langt fra mennesker - pressen filmer mye nærmere. Vi viste ikke adresser eller mennesker, vi visste hva vi gjorde.

FILMET HUSET: Wara og Bertheussens hus slik det framstår i «Ways of Seeing»
Bertheussen-saken - Visste ikke om samboerens fengselsdom

Bertheussen-saken - Visste ikke om samboerens fengselsdom

dagbladet

Spiller av opptak fra huset:

Oslo tingrett får klokka 13 høre lydopptak fra rettens befaring i Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussens hus.

På det nærmere to timer lange opptaket hører man Wara og Bertheussen ønske rettens aktører velkommen og diskutere smittetiltak, før de viser vei rundt i huset. Tonen er ledig og omgjengelig.

Wara viser vei i kjelleren, hvor stabler med fliser til oppussing ble oppbevart i tidsrommet da det første angrepet mot huset skjedde. 55-åringen har forklart at han våknet av en lyd midt på natta og gikk ned for å sjekke hva den skyldtes.

- Kan du si hva slags lyd det var? spør en av rettens aktører.

- Assosiasjonen var ei flis som ramler på ei flis. Jeg tenkte at ei flis ramlet ned fra stabelen og ned på golvet. Jeg fant ingenting, og gikk og la meg, svarer Wara.

I går forklarte 55-åringen at han legger til grunn at samboeren lå i senga da han sto opp.

- Her inne er det fysiske bassenget, hvor pumperommet er, forklarer Bertheussen, og viser fram et teppe på golvet i sistnevnte rom.

- Ingen i familien kan huske å ha lagt teppet der. Ingen har vært nede i det rommet på mange, mange år, sier hun.

Den tiltalte 55-åringen har forklart at ukjente gjerningsmenn kan ha gjemt seg i pumperommet, som ligger i golvet ved det tørrlagte svømmebassenget i huset, som brukes som lager.

- Det er fullt mulig å ta seg inn og ut av de vinduene der, sier hun.

Det lille rommet blir også nevnt i brev til forsvarer John Christian Elden, hvor én eller flere ukjente avsendere hevder å ha gått inn og ut av basseng- og pumperommet.

- Jeg gikk ikke ned, og jeg vet ikke om jeg hadde fått plass, sier aktor Frederik Ranke til NRK.

Befaringen foregikk tidligere i dag, uten presse til stede fordi Wara ikke ønsket dette.

Huset står sentralt i saken, på grunn av alle tilfellene av hærverk og trusler som er rettet mot det eller stilet dit.

Retten ble også vist hvor kunstnerne bak «Ways of Seeing» sto og filmet utenfor huset, og hvor Berthussen hevdet hun hadde sett spor. Også søppelkassa som brant 17. januar 2019, og postkassa hvor et trusselbrev og pulver ble funnet, ble vist fram.

Under omvisningen på kjøkkenet viser Wara og Bertheussen fram et røykeskap, der rødsprit brukes til opptenning.

- Bruker dere mye rødsprit?

- Jeg bruker det mye til røyking av mat, svarer Bertheussen og redegjør for mekanismen i røykeskapet.

Politiet har vist at søppelkassebrannen ble startet med papir og rødsprit, og mener den tiltalte 55-åringen selv tente på, ute av syne for datteren og dennes daværende kjæreste. Som med de andre tiltalepunktene nekter Bertheussen å ha gjort noe slikt.

Wara, som bestemt mener at «Ways of Seeing» bedrev snikfilming av huset, peker ut en vei hvor kunstnerne filmet fra.

- Dette er privat vei, den er ikke en sted hvor Google kjører inn, sier han oppildnet.

Kunstnerne bak teaterstykket har gjentatte ganger framholdt at de filmet fra offentlig sted.

- Det var veldig få spørsmål, men jeg tror helt sikkert at det var nyttig for rettens medlemmer å ha vært på eiendommen og inne i boligen, sier aktor Ranke til NTB etter omvisningen.

Det var Bertheussens forsvarere som begjærte befaringen.

- Vi føler at hele tiltaltes forklaring er styrket. Både når det gjelder hennes gjøremål, der det er registrert aktivitet på apper og så videre, hva hun har observert, og de følelsene hun har forklart at hun har hatt i huset, sier forsvarer Bernt Heiberg til NRK.

PÅ BEFARING: Rettens aktører på vei inn i Wara og Bertheussens hus. Foto: Jil Yngland / NTB

Retten på befaring til boligen:

Under strenge coronatiltak skal Oslo tingrett fredag på befaring i privatboligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen.

Alle de seks dommerne i den omfattende rettssaken mot Bertheussen, tiltalte selv med forsvarer og aktoratet skal delta når den romslige eneboligen på Røa i Oslo blir scene for rettsoppgjøret etter de mange trusselepisodene for snart to år siden.

Bertheussen nekter straffskyld, og hun og Wara bor fremdeles i huset.

Stativer for pretzelbaking, pumperom for det tømte badebassenget i kjelleren og åstedene for de påtalte forholdene i tiltalen er hva retten skal får se. Statsadvokatene Frederik Ranke og Marit Formo vil lede dommerne gjennom de ulike delene av tiltalene og forklaringene som er gitt i retten og partenes avhør med politiet under etterforskningen.

Av hensyn til privatlivet til Wara og Bertheussen ville bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs ikke at pressen skulle få være med inn i boligen under befaringen. Torsdag avgjorde dommer Yngvil Thue at det i stedet skal gjøres lydopptak av rettsmøtet, som blir tilgjengelig for mediene etter at befaringen er avsluttet.

Huset i Vækerøveien var åstedet for de fleste av de påtalte forholdene mot Laila Anita Bertheussen og således helt sentralt i straffesaken som er reist mot 55-åringen.

(NTB)

Raser mot politiet: - Skammelig!:

I utspørringen fra sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs kommer tidligere justisminister Tor Mikkel Wara med flere harde utfall mot PST og det han mener er lekkasjer fra etterforskningen. Han sier det bidro til at han ikke ønsket å forklare seg om sensitive opplysninger.

- Alt jeg sier til dere, kommer ut. Men jeg velger å forklare meg likevel, sier han.

Wara reagerer blant annet på en VG-sak hvor det ble hevdet at det var skjulte kameraer ved tomta, samt saken hvor Filter Nyheter først gjorde det kjent at Laila Bertheussen var dømt for tyverier og bedragerier på 1980-tallet.

- Det verste er de 30 år gamle dommene! tordner eksjustisministeren, stående og gestikulerende i vitneboksen.

- Jeg tenker om ungdommer i dag, etter å ha fått barn og jobb, skal bli møtt med dette. Det er skammelig, sier han.

Wara forklarte tidligere i dag at han først fikk vite om at samboeren hadde sonet i fengsel under et PST-avhør i etterkant av siktelsen i den pågående saken.

Forsvarer John Christian Elden kritiserer det han mente var en lekkasje knyttet til dommene da den aktuelle tiltalen mot Bertheussen ble kjent. Statsadvokat Marit Formo sa i den forbindelse følgende til Dagbladet:

- Vi har fått bekreftet at de tidligere dommene ble hentet ut på vanlig, lovlig vis fra de aktuelle tingrettene, og at det ikke er snakk om noen lekkasje fra PST.

Wara sa i retten at han oppfatter det slik at Elden har fått bekreftet at det ikke skjedde på den måten.

- Elden spurte om når dommene ble hentet ut. Det viste seg at de var hentet ut etter at det ble skrevet om dem! sier 55-åringen.

- Dette er en lekkasje, og det er ganske pinlig, konstaterer han.

Statsadvokat Fredrik Ranke sa for øvrig i sin utspørring av Wara at aktoratet er uenige med ham angående lekkasje-påstandene.

Det er snakk om rettskraftige dommer, og dommer er normalt offentlige i Norge, selv om eldre dommer ikke ligger tilgjengelig ute for presse og offentlighet.

Retten har for øvrig bestemt at pressen ikke får være med fysisk på befaringen i Wara/Bertheussen-huset i morgen, men at det vil bli avspilt et lydopptak fra gjennomgangen i retten.

PÅ OFFENSIVEN: Tor Mikkel Wara og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs i Oslo tingrett. Foto: Jill Yngland / NTB
Bertheussen-saken - Visste ikke om samboerens fengselsdom

Bertheussen-saken - Visste ikke om samboerens fengselsdom

dagbladet

Visste ikke om fengselsdom:

Tor Mikkel Wara visste ikke at samboeren, Laila Bertheussen, på 80-tallet sonet en dom i Bredtveit fengsel i Oslo - ikke før PST opplyste ham om det etter siktelsen i den pågående saken.

- Jeg har noen spørsmål til slutt som jeg dessverre må stille. Når ble du klar over at din samboer hadde sonet på Bredtveit? spør aktor Frederik Ranke.

- I politiavhør, svarer Wara kontant.

Som Filter Nyheter har meldt, hadde Bertheussen et kriminelt rulleblad før hun møtte den vordende justisinisteren i 1994. Hun sonet en dom i Bredtveit kvinnefengsel med start i 1986.

Sakene Bertheussen ble dømt i, dreide seg om bedrageri, falskneri, og tyveri. Den siste dommen i 1989 var betinget fengsel, siden retten så forbedringspotensial og den domfelte gikk med på å gå i terapi.

Rullebladet har ikke direkte forbindelse til straffesaken som nå pågår i Oslo tingrett.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Nettsted: Bertheussen er straffedømt tre ganger

Nettsted: Bertheussen er straffedømt tre ganger

dagbladet

Nekter å snakke om parsamtaler:

- Jeg går ikke inn [med kraftig trykk på «inn»] i de samtalene. Jeg må få være en støttende partner i en kriseliknende situasjon, sier Tor Mikkel Wara i vitneboksen i Oslo tingrett.

Utspørringen av tiltalte Laila Bertheussens samboer framstår som en tautrekking mellom den avgåtte justisministeren og aktor Frederik Ranke. Wara nekter å gjengi samtaler han og partneren har hatt om skyldspørsmålet i saken i etterkant av at siktelsen ble tatt ut.

- Jeg synes egentlig avhøreren var utidig, sier 55-åringen om en PST-utspørring som gikk på hvorvidt det kunne finnes flere printere i familiehjemmet enn de to han kjente til.

Wara står i vitneboksen og opptrer svært selvsikkert; han snakker oppildnet og fort, gestikulerer mye, lener seg tidvis på bordplata. Han framstår vekselvis oppgitt over og irritert på Ranke.

- Det var ikke et regjeringsmøte eller regjeringskonferanse, som du har rotet med tidligere, sier han til statsadvokaten mens de snakker om møtet Wara som justisminister var på 17. januar, da søppelkassa hans brant og et truende brev ble mottatt av Bertheussen hjemme på Oslo vest.

- Oppfattet du brevet og brannen i bøtta som trussel mot deg selv?

- Det er vanskelig å si, jeg var ikke til stede da det skjedde, og det ble slokket.

Wara sier han oppfattet brevet - som oppfordret mottakeren til «trekk anmeldesen [sic]» - som rettet mot samboeren og ikke ham.

- Jeg hadde ikke anmeldt noen, presiserer han. Og legger til:

- Brannen kunne være mot meg. Jeg vet ikke. Brannen sier ingenting, den snakker ikke.

Ranke viser til et avhør der Wara svarer at han oppfatter brevet som en trussel. «I den grad skriveren klarte å skille mellom oss to», sier 55-åringen i avhøret.

- Jeg synes det var ganske godt sagt, sier Wara om sin egen uttalelse til Politiets sikkerhetstjeneste.

Live-published photos and videos via Shootitlive

OFFNSIV: Tor Mikkel Wara framstår offensiv i retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

- Mente det de gjorde, var galt:

- Jeg mente at det de gjorde, var galt, sier Tor Mikkel Wara i vitneboksen i Oslo tingrett.

Aktor Frederik Ranke spør den tidligere justisministeren om teaterstykket «Ways of Seeing» - der video av huset hvor han og den tiltalte samboeren Laila Bertheussen bor, blir vist fram.

- Hvordan reagerte du på «Ways of Seeing»? spør statsadvokaten.

- Jeg tenkte i første omgang at det var ganske latterlig, sier Wara - og sikter til at stykket markedsførte seg ved å kalle ham og andre samfunnstopper «kutryner, purketryner, håpets rotspisende parasitter».

- Man lurer på hvem i all verden er disse menneskene? Dette er en ganske kynisk PR-strategi fra et teater for å fylle huset sitt. Jeg mente derfor at vi ikke skulle gi dem så mye oppmerksomhet, sier 55-åringen. Og legger til:

- Det betydde ikke at jeg ikke mente det var problematisk. Det er dyrt å annonsere, men billig å stå på «Dagsnytt 18» og snakke.

Wara er klar på hva han synes om stykkets kvalitet:

- Det er et elendig teaterstykke, som ikke mange orker å se.

- Hvordan påvirket det samboeren din? spør Ranke.

- Hun var opptatt av det de sa om at de «så dere gjennom vinduene». Én ting er hva de viste, en ting er hva de filmet. Den dag i dag vet vi ikke hva de faktisk filmet. Hennes agenda var å få tak i filmen.

- Påvirket den sinnsstemningen hennes?

- At hun ble «outet» på «Dagsnytt 18», tror jeg hun tok mer innover seg. Hun er en privat person. Hun var tatt ut i det åpne rom. Derfor skrev hun kronikken [i VG]. Det var en adekvat respons.

Den avgåtte justisministeren og nåværende PR-rådgiveren framstår selvsikker i vitneboksen. Han snakker tydelig og bestemt, og snur seg tidvis mot tilhørerne for å understreke sine poeng.

Tre meter til høyre står samboer Bertheusse og hører forklaringen. Hun har på seg briller og et stort lyst sjal som hun av og til dekker til munnen med.

Hele rettsdagen er satt av til Waras forklaring.

Live-published photos and videos via Shootitlive

OMSTRIDT: Teaterstykket «Ways of Seeing», hvor Wara og Bertheussens hus blir vist.

Wara: - Kom som et sjokk:

- Hva var din reaksjon da din samboer ble pågrepet 14. mars 2018? spør aktor Frederik Ranke Tor Mikkel Wara.

- For å bruke et folkelig uttrykk: Det kom som et sjokk. En overraskelse, sier Tor Mikkel Wara i vitneboksen.

- Trodde du hun sto bak noen av disse hendelsene?

- Jeg trodde ikke hun sto bak noen av disse hendelsene.

Den tidligere statsråden står i vitneboksen med samboeren Laila Bertheussen stående tre meter til høyre. Wara er ikledd mørk dress og har på seg briller, og forklarer seg hurtig og bestemt.

55-åringen er fornærmet i saken og er formelt den tiltalte samboerens motpart i retten. På grunn av sin tilknytning til henne plikter han ikke å forklare seg - men er klar på at han ønsker å benytte seg av muligheten.

- I det første avhøret etter pågripelsen, husker du hva du sa?

- At det i så fall ha skjedd i villfarelse. Da var det kun spørsmål om bilbrannen.

I et seinere avhør sa han at han mente det var usannsynlig.

- Du har ikke kategorisk sagt at du ikke tror det er henne.

- Jeg mener at det ikke er henne. Men hvis jeg er i Liverpool og hun i Oslo, så kan jeg ikke med sikkerhet vite hva som har skjedd. Det er en del av vitneansvaret.

Wara sier han tenkte den første hendelsen, natt til 6. desember 2018, kunne være en pøbelstrek.

- Det var opplagt et politisk budskap, men det kunne ha vært tilfeldig, det kunne ha vært pøbler som gikk forbi. Seinere henvendelser hadde et tydeligere budskap. For eksempel «trekk anmeldelsen». Den var rettet mot Laila, det var hun som hadde anmeldt, ikke jeg, sier 55-åringen.

- Så kom det flere trusselbrev. Det var en rekkefølge. Brevene hadde ulik stil, og vi tenkte at det kunne være ulike avsendere. At det var en «copycat», forklarer Wara - som nå er rådgiver og partner i selskapet First House, etter at han gikk av som minister 28. mars i fjor.

Hele rettsdagen i Oslo tingrett er satt av til Waras forklaring. 55-åringen har ikke uttalt seg offentlig siden han gikk av og sa at «nå er det noen som trenger meg mer».

Live-published photos and videos via Shootitlive

I VITNEBOKSEN: Tor Mikkel Wara forklarer seg i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skal spille av Dagblad-intervju:

I dag skal Tor Mikkel Wara forklare seg i saken mot samboeren, Laila Bertheussen. Det er et av de mest sentrale vitnemålene i den omfattende rettssaken.

Under bevisførselen vil aktoratet spille av to forskjellige TV-intervjuer med Wara. Det ene er med Dagbladet TV 7. mars 2018 - dagen etter det første anslaget mot hjemmet og bilen. Det andre er fra Stortingets vandrehall 12. mars 2019 - to dager etter påtenningen av bilen, og to dager før den første siktelsen mot Bertheussen ble tatt ut.

I Dagblad-intervjuet sier den daværende justisministeren at angrepet mot hjemmet hans oppleves som en trussel mot norsk demokrati.

- Jeg er satt til å gjøre en jobb i regjeringen, på vegne av det norske folk. Dette er en trussel og et angrep på den demokratiske jobben, sier Frp-statsråden.

Live-published photos and videos via Shootitlive

VISES I RETTEN: Dagbladets intervju med Tor Mikkel Wara 7. desember 2018. Foto: DBTV