Bertheussen-saken

Ralf Lofstad

Wara dukker ikke opp:

Tiltalte Laila Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara vil ikke være til stede i Oslo tingrett i dag, når dommen leses opp. Det bekrefter hans bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs overfor Dagbladet.

- Det er ikke noen spesiell grunn, jeg bare konstaterer at han ikke kommer, sier Andenæs.

Hun understreker at hun selv vil være til stede under domsavsigelsen.

Domsavsigelsen skjer klokka 12.00, i sal 250 i Oslo tingrett. Bare et fåtall tilhørere får være til stede på grunn av coronasituasjonen.

PST-politiavokat Thomas Blom og PSTs etterforskningsleder Snorre Mortensen har allerede tatt plass på aktoratets side.

Klokka 11.30 ankommer Ingvil Smines Tybring-Gjedde sammen med sin bistandsadvokat Hermann Skard. Hun virker oppstemt og ønsker pressen godt nytt år.

Skard opplyste tidligere i uka at medfornærmede Christian Tybring-Gjedde ikke dukker opp - og han er heller ikke å se i retten.

Få minutter etter dukker aktor Frederik Ranke opp. Medaktor Marit Formo er på plass klokka 11.47, etterfulgt av Bertheussens forsvarere John Christian Elden og Bernt Heiberg.

PÅ PLASS: Ingvil Smines Tybring-Gjedde med bistandsadvokat Hermann Skard. Foto: Ralf Lofstad / Dagbladet
- Regner med å bli frifunnet

- Regner med å bli frifunnet

dagbladet
Studioet fortsetter under annonsen

Tybring-Gjedde om dommen: - Fornøyd:

- Nå er ikke dommen rettskraftig ennå, men dette viser jo at det å angripe eller true dem som er satt til å lede landet, det tar samfunnet på største alvor. Her var det en domsavsigelse fra et enstemmig dommerpanel, som gir meg oppreisning, og gir en streng straff.

Det sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde til Dagbladet etter domsavsigelsen mot Laila Bertheussen.

- Så langt er jeg veldig fornøyd med det jeg har hørt og erfart i dag.

Anker på stedet:

- Det er sjokkerende, det her. Jeg anker på stedet, sier Laila Bertheussen.

Oslo tingrett er nettopp ferdig med å avsi den omfattende dommen på ett år og åtte måneders fengsel mot 55-åringen, som hittil har forholdt seg rolig, stående svartkledd og med et stort svart munnbind.

Bertheussen er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet, trusler og brannstiftelse - men frikjent for å iscenesette en forbrytelse.

Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneder

Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneder

dagbladet

- Erna burde lagt seg flat:

Laila Bertheussen ble fredag formiddag dømt til ett år og åtte måneder fengsel for angrep på demokratiet, brannstiftelse og trusler.

Dommen i Oslo Tingrett er enstemmig. Vil det komme et politisk oppgjør etter rettsoppgjøret, spør vi i dagens «Rett På?»

- Erna Solberg har ikke kommet med noen unnskyldning, og det var jo bare dagen før Bertheussen ble pågrepet at hun gikk ut og sa «Black Box» gjorde det vanskeligere å være politiker, sier Martine Aurdal.

Hun mener Solberg for lengst burde lagt seg flat.

Hør hele podkasten her.

Elden om dommen: - Skuffende :

Laila Bertheussen (55) er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, kunngjorde dommer Yngvild Thue fredag 12.00.

- Det vi legger merke til, er at vi har fått medhold i at det ikke finnes noe avgjørende fellende bevis i denne saken, og at de bygger på en såkalt samlet bevisvurdering, sier Bertheussens forsvarer John Christian Elden til Dagbladets reporter i retten.

Han sier Bertheussen er skuffet.

- Hun synes det er skuffende at retten har dømt henne uten at det er bevis som er rettet mot henne. Men vi hører nå dommen under opplesning, og så får vi se hva som blir totalkonklusjonen og rettens begrunnelse når vi er ferdig.

Elden mener Bertheussen ikke kan ha stått bak handlingene hun er dømt for, ut ifra datoene retten legger til grunn.

- Det blir spennende å høre resten av opplesingen av dommen. Hvem hun eventuelt skal ha samarbeidet med, og hvordan retten vurderer dette.

Black Box-kunstner om dommen: - Glad og letta :

Laila Bertheussen (55) er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, kunngjorde dommer Yngvild Thue fredag 12.00.

Bertheussen er dømt for angrep på demokratiet, brannstiftelse og trusler. Dommen er enstemming.

Hun frifinnes imidlertid for tiltalepunktet knyttet til straffelovens paragraf 225, som gjør det straffbart å «foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

Selv om retten frifinner henne for «oppdiktet kriminell handling», er de ikke i tvil om at Bertheussen var svært opptatt av å knytte Black Box teater til trusselhandlingene.

Teaterkunstner Pia Maria Roll Jessen var en av kunstnerne bak stykket Ways of Seeing, som ble satt opp på Black Box teater. Hun kommenterer dommen slik:

- Vi er bare helt ekstremt glad og letta og takknemlige. Det betyr at politi og påtalemyndighet ikke har trodd på konspirasjonsteorien som ble laget av Bertheussen sammen med deler av Frp og Human Rights Service for å stilne kritiske stemmer - i dette tilfellet oss, sier hun til Dagbladet.

Under rettssaken kom det fram at Bertheussen i en periode deltok i en gruppechat sammen med fornærmet Ingvild Smines Tybring-Gjedde, tidligere statsråd for samfunnssikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet for Frp, og en skribent for nettstedet Human Rights Service.

Teaterkunstnerne Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar ble i mars 2019 siktet for å ha krenket privatlivets fred etter en anmeldelse fra Bertheussen. Saken ble til slutt henlagt.

- Vi håper at dette nå kan skape en større bevisthet om hvor
ekstremt destruktivt for demokratiet det er hvis folk med makt kan bruke konspirasjonsteorier for å knuse motstand. Det er det som er trusselen
mot demokratiet, sier Roll Jessen.

I desember 2018, før hendelsene Bertheussen er dømt for, gikk daværende justisminister Tor Mikkel Wara hardt ut mot teatret i en kronikk i Aftenposten. Blant annet omtalte han Black Box teater som "moralsk konkurs".

- Det er Smines og Wara som blir framstilt som ofre i denne saken. Så dette er folk som virkelig kan PR. Det er helt åpenbart at motivet var å ramme oss.

- Bare rom for hypotetisk tvil:

Selv om det ikke finnes noe «smoking gun»-bevis mot Bertheussen - i form av f.eks. DNA-spor, fingeravtrykk eller bilder av 55-åringen på fersk gjerning - er ikke Oslo tingrett i tvil om at hun selv sto bak de mange trusselhendelsene mot familieboligen på Røa.

- Det er bare rom for hypotetisk tvil, sier tingrettsdommer Anniken Ottesen om at den røde tusjen funnet bak ei bokhylle i huset ikke kan være identisk med den som ble brukt til å skrive «RASiST» og tegne hakekors på familiebilen.

Politiet la under hovedforhandlingen fram svært nitide funn om tusjen - en av rundt 400 tusjer i huset - og kom til at den sannsynligvis var tusjen som var brukt.

På samme måte gikk politiet til verks når det gjaldt f.eks. hyssingen som var festet til bensinlokket på bilen, og det første trusselbrevet sendt til hjemmeadressen - sammen med hvitt pulver, og innsmurt i urin.

Dommer Yngvild Thue går systematisk til verks under opplesningen: Hun redegjør for alle indisiene rundt enkelthendelsene, og tegner et bilde av sannsynligheten for at Bertheussen selv sto bak trusselepisodene - som da det brant i den ene søppelkasse utenfor huset 17. januar 2019.

- Retten har kommet til at Bertheussen selv tente på søppeldunken, sier Thue.

Hun viser bl.a. til at det ble brukt rødsprit til å tenne på med, og at 55-åringen selv er storforbruker at stoffet til røyking av mat. Dommeren understreker også at Bertheussen via f.eks. garasjedøra usett kunne gå fra kjøkkenet til søppelkassa, usett for den yngste datteren og dennes kjæreste, som satt i stua.

LÅ BAK BOKHYLLE: Tusjen retten mener Bertheussen brukte til å skrible trussel-ord på bilen og husveggen med. Foto: PST/Politiet

Bertheussen dømt til ett år og åtte måneder:

Laila Bertheussen (55) er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, kunngjør dommer Yngvild Thue.

Aktoratets påstand var to års ubetinget fengsel.

Bertheussen er dømt for angrep på demokratiet, brannstiftelse og trusler - men frifinnes for å stå bak en falsk kriminell handling. Retten mener likevel at hun gjennomførte trusselhandlingene for å kaste mistanke på andre, mer spesifikt personer tilknyttet teaterforestillingen «Ways of Seeing».

- Hun frifinnes fordi de kriminelle handlingene faktisk har funnet sted, forklarer fagdommer Yngvild Thue, og utdyper at lovparagrafen punktet bygger på, også stemmer dårlig overens med tiltalens punkt Ia, der Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara er fornærmet.

- Lovparagrafen knyttes ofte til forsikringsbedragerier, hvor tiltalte selv hevder å være fornærmet, forklarer dommeren.

55-åringen dømmes også til å betale oppreisning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Dommer Thue og meddommer Anniken Ottesen skal nå redegjøre for utvalgte deler av den svært omfattende dommen, som er på 125 sider.

Forsvaret har hele tida ment at politiet har hatt tunnelsyn i etterforskningen - men dommerne avviser dette, og mener isteden at saken har vært svært grundig etterforsket.

- Det er ingen holdepunkter for at politiet og PST har hatt tunnelsyn, konstaterer hun.

Som kjent fins det ingen «smoking gun»-beviser i saken. Dommerne er imidlertid klare på at hovedinntrykket av alle indisiene må føre til domfellelse.

- Loven skiller ikke mellom direkte bevis og indirekte indisiebevis, sier Thue.

Bertheussen står, som vanlig, i retten under opplesningen, med et svart munnbind.

Selv om retten frifinner henne for «oppdiktet kriminell handling», er de ikke i tvil om at Bertheussen var svært opptatt av å knytte Black Box teater til trusselhandlingene.

Videre mener retten at hun opptrådte hensynsløst overfor samboeren, justisminister Tor Mikkel Wara, på en slik måte at han ble hindret i å utføre sitt embete, slik tiltalens punkt I forutsetter.

- Kontakten med Wara viser at hun var mer opptatt av hendelsene, enn at innlegget hun skulle publisere på Facebook, kunne være skadelig for ham som justisminister, sier Thue.

MOTTAR DOMMEN: Laila Bertheussen (55). Tegning: Fedor Sapegin / Dagbladet

Bertheussen med ny veske :

Laila Bertheussen ankom Oslo tingrett 11.45. I retten har hun med en veske med bilde av en enhjørning. Med seg har hun også boka “Hjernen er stjernen” av Kaja Nordengen.

Hun har tidligere gjort seg bemerket med flere vesker i ulike ledd av rettssaken - blant annet en med påskriften «Piken som lekte med Elden».

Foto: Ralf Lofstad

Bertheussen ankommer retten:

11.45 ankommer Laila Bertheussen Oslo tingrett sammen med sin forsvarer John Christian Elden.

- Dette er det dommerne som skal avgjøre. Vi får se hva som skjer, sier John Christian Elden til Dagbladet.

I forkant av domsavsigelsen ble det klart at Tor Mikkel Wara ikke vil være til stede når dommen leses opp. Det bekreftet hans bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs overfor Dagbladet.

Klokka 11.30 ankom Ingvil Smines Tybring-Gjedde sammen med sin bistandsadvokat Hermann Skard. Skard opplyste tidligere i uka at medfornærmede Christian Tybring-Gjedde ikke dukker opp.