Annonse

Ekstremværet «Elsa»

Problemer med telenettet i Innlandet

Søndag ettermiddag melder Innlandet politidistrikt at det er problemer med telenettet i Vestre Sildre og Vang kommune. Problemene kan skape problemer for befolkningens mulighet til å kommunisere med nødetatene.

- Hvis det ikke oppnås kontakt via telefon med nødetatene, så har Røde Kors opprettet base på Vangsheimen sykehjem, skriver politiet og opplyser har publikum kan henvende seg der.

I tillegg patruljerer politiet langs E16.

Poliitdistriktet presiserer at nødnettet fungerer som normalt, og at det har fungert hele tiden.

Også fylkesmannen i Vestland melder om trøbbel med mobildekningen i området fra Filefjell til Fagernes, ifølge Sogn Avis. I en pressemelding opplyses det at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet slår fast at området er helt uten dekning.

Annonse

Kan bli rekord

Vannstanden i Stavanger og Bergen er ventet å nå toppen rundt midnatt. Foreløpig ligger vannstanden begge steder noe under prognosene.

I Stavanger er vannet ventet å stå høyest mellom klokka 23 og midnatt, med 191 centimeter over sjøkartnull, ifølge prognosene. Høyeste målte vannstand i Stavanger er 182 centimeter i 1994.

Ved 21.40-tiden sto imidlertid vannet rundt 10 centimeter under prognosene.

I Bergen kan det også bli rekordhøy vannstand rundt midnatt, med 246 centimeter over sjøkartnull. Den stående rekorden er på 240 centimeter. Men også i Bergen sto vannet ved 21.40-tiden rundt 20 centimeter lavere enn prognosene.

(NTB)

Annonse

Under prognosene

Bergens Tidende melder at vannstanden på Bryggen i Bergen klokka 21.40 ble målt til 176 centimeter over normal vannstand.

Det er 19 centimeter under den opprinnelige prognosen.

Annonse

Høy vannstand i Bjørvika

Flytebroa fra Bjørvika til Sørenga i Oslo var stengt mandag kveld på grunn av den høye vannstanden, som følge av ekstremværet Elsa.

Flotoppen i Oslo var ventet i 19-tiden. Mandag kveld steg vannstanden på det meste 185 centimeter over sjøkartnull og over én meter over beregnet tidevann, ifølge tidevannstabellen.

Den målte vannstanden er rundt 15 centimeter lavere enn prognosene. Stormfloen mandag kveld førte til stengte broer og oversvømte parkbenker.

Etter klokka 19 sank vannstanden noe igjen.

(NTB)

Annonse