Jensen-saken

Jensen: Like ille som mot Tom Hagen:

Oslo tingrett vil løslate politimannen Eirik Jensen, som fredag ble dømt til 21 års fengsel.

Spesialenheten anker og ber om oppsettende virkning - altså at Eirik Jensen blir sittende i fengsel fram til en anke er behandlet.

Etter retten ble hevet svarte Eirik Jensen på hva han synes om dommen.

- Ikke så mye å kommentere det. Avgjørelsen er anket så da er det bare å vente å se da, sa Jensen, og fortsatte:

- Dommen er skåret til for å passe til. Forsvarerens anmerkninger stemmer ikke med dommen. Det står ikke i stil.

- Har du håp om løslatelse? spør Dagbladets reporter Jensen.

- Det er vel 50/50. Jeg har smakt på 21 år i et døgn og vet hvordan det virker på hodet. Nå skal jeg tilbake til fengselet.

På spørsmål om hva han syntes om gårsdagens pågripelse i retten av Spesialenheten svarer Jensen:

- Det var like ille som å bruke beredskapstroppen på Tom Hagen.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Under pågripelsen av Tom Hagen 28. april i år fikk politiet bistand av beredskapstroppen.

Etter ti dager i isolasjon i Oslo fengsel, konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at det ikke var skjellig grunn til mistanke mot Hagen og han ble løslatt.

Anker løslatelsen

Anker løslatelsen

dagbladet
Studioet fortsetter under annonsen

Oslo tingrett vil løslate Eirik Jensen:

Oslo tingrett vil løslate politimannen Eirik Jensen, som fredag ble dømt til 21 års fengsel.

Spesialenheten anker og ber om oppsettende virkning - altså at Eirik Jensen blir sittende i fengsel fram til en anke er behandlet.

Tingrettsdommer Yngvild Thue opplyser at det gis oppsettende virkning, og at Jensen forblir fengslet.

- Dommen oppfyller det kvalifiserte mistankekravet, sier dommeren, som opplyser at det ikke er tilstrekkelig at dette kravet oppfylles.

- Det sentrale forholdet er å motvirke mistillit mot rettsvesenet, sier tingrettsdommer Yngvild Thue.

- Retten er enig med at forholdet er begått av en profilert polititjenestemann vil egne å medføre mistillit mot rettsvesenet, sier dommeren.

Hun peker imidlertid på at det er lenge siden forholdene fant sted, og at Spesialenheten ikke har begjært Jensen fengslet siden 2014. Oslo tingrett mener

Kjennelse utsatt til 15:

Oslo tingrett opplyser at fengslingskjennelsen mot Eirik Jensen ventes å være klar klokka 15.00.

Dommeren hadde egentlig innkalt aktørene til 14.30, men det er nå utsatt.

Bruker kakefeiring som argument:

Elden tar nå opp Dagbladet sak fra fredag kveld om at eks-gangster Shahid Rasool feiret Jensen-dommen med kake.

- Tidligere gangster feiret Jensen-dommen. Det er ikke den allmenne rettfølelse som skal bli ledestjerne for dette.

- Man viser også til at det er vanskelig å finne et fengsel med fanger Jensen ikke har noe uoppgjort med. Det krever mer tilretteleggelse for ham. Vi diskuterer ikke soning i en egnet anstalt her, vi diskuterer varetekt, sier Elden.


Feiret Jensen-dommen

Feiret Jensen-dommen

dagbladet

Reagerer på pågripelse:

John Christian Elden gikk i dag til angrep på at Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i rettssalen i går.

- De kom i en pause midt foran Jensen og presse. Pressen så på det som så spektakulært at de sendte det.

- Det var en markering som framsto som svært unødvendig. Det førte til at dommeren, etter at første pause var over, hadde hørt om en tildragelse. Det virket unødvendig. Jensen skal fortsette å være her, sier Elden.

- På ingen måte avgjort:

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterer nå for hvorfor de mener Jensen må løslates.

- Spesialenheten begrunner fengslingen med at skyldspørsmålet er endelig avgjort. Det er ikke riktig at skyldspørmålet er endelig avgjort etter lagmannsrettens avgjørelse, sier Elden.

- Høyesterett kan ikke prøve bevisførselen. Høyesterett kan si at basert på dette faktum, kan vi si at det medfører ikke brudd på straffebestemmelsen. De kan også si, ut fra en riktig forståelse fra loven, er dommen utilstrekkelig fordi den ikke drøfter skyldspørmålet tilstrekkelig.

- Skyldspørmålet er på ingen måte avgjort. han har erklært sin uskyld og står ved det per dags dato. Det er derfor han anket, sier Elden.

Derfor ber de om fire uker:

Spesialenhentens Liv Øyen opplyser nå om hvorfor de ønsker å fengsle Jensen i fire uker. De mener vilkårene for fengsling er til stede, og peker på at Jensen er mistenkt for forhold med en strafferamme på mer enn ti år.

- Det skal legges vekt på om det kan støte allmennhetens rettsfølelse om vedkommende går på frifot. Spesialenheten mener vilkårene er til stede og viser til dommen der han er dømt til 21 år i fengsel for grov narkotikaforbrytelse og grov korrupsjon.

- Det sentrale formålet er å motvirke at man kan miste tilliten til rettsstaten ved at personer som er dømt for alvorlig forbrytelser går fri fram til soning, sier Øyen.

Hun understreker hvor alvorlig dommen for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikainnførsler er.

- Han er dømt til medvirkning til innføring, eller forsøk, på 13,8 tonn hasj i en periode på ti år. Jensen har bistått en organisert profesjonell narkotikavirksomhet og det er bevist at han hadde en sentral rolle, sier Øyen.

- Samtidig, i samme periode, hadde han som polititjenstemann ioppgave å beskytte samfunnet mot kriminalitet, narkotikakriminalitet, som han jobbet med i mange år. Handlingene innebærer et grovt tillitbrudd, sier hun.

Hun påpeker også at allmenheten er kjent med dommen mot Jensen gjennom mediedekning, og at Jensen selv er en kjent person, og at det dermed vil støte allmenhetens rettsfølelse dersom han går fri.

Eirik Jensen begjærer seg løslatt:

Eirik Jensen ankom sal 250 i Oslo tingrett klokka 11.30.

Han gikk rett bort for å klemme på sin samboer Ragna Lise Vikre.

Han fremstilles i dag for varetektsfengsling. Fredag ble han dømt til 21 år i fengsel av Borgarting lagmannsrett. Jensen anket dommen på stedet.

- Har gått fritt rundt i 2,5 år etter dom i tingretten og vet ikke hvor støtende det er. Jeg har holdt meg til mine prinsipper om at jeg vil møte i retten og forholder meg til, hva skal jeg si, min plikt som siktet og vil bidra til saken opplysning og være til stede når det er behov for det. har ingen andre bemerkninger om at det skal være støtende og det er det retten skal prøve. Jeg skjønner at det er et tema.

Han begjærer seg løslatt.

Spesialenheten ber om fire ukers varetekt for Jensen.

Jensens samboer i retten:

Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre ankom Oslo tingrett klokka 11 i dag. Hun ankom med ei venninne og ble tatt imot av Jensen-forsvarer Sidsel Katralen.

Vikre hadde med seg en Harley-Davidson-bag inn i retten. Eirik Jensen selv fortalte at han hadde pakket en bag i går, men at han ikke fikk tatt den med inn i retten. Bagen samboeren har med i dag, tilhører Jensen.

Eirik Jensen ble i går dømt til 21 års fengsel. Han ble pågrepet av Spesialenheten kort tid etter at dommen ble kjent. Klokka 11.30 blir han framstilt for varetekt.

Eirik Jensen ankom sal 250 i Oslo tingrett klokka 11.30.
Han gikk rett bort for å klemme på sin samboer Ragna Lise Vikre.

- Har gått fritt rundt i 2,5 år etter dom i tingretten og vet ikke hvor støtende det er. Jeg har holdt meg til mine prinsipper om at jeg vil møte i retten og forholder meg til, hva skal jeg si, min plikt som siktet og vil bidra til saken opplysning og være til stede når det er behov for det. har ingen andre bemerkninger om at det skal være støtende og det er det retten skal prøve. Jeg skjønner at det er et tema.

Han begjærer seg løslatt.

Spesialenheten ber om fire ukers varetekt for Jensen.

SAMBOERG: Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre ankom Oslo tingrett klokka 11 i dag.Foto: Trym Mogen / Dagbladet.

I dag framstilles Eirik Jensen for varetekts­fengsling:

Klokka 11.30 i dag framstilles Eirik Jensen for varetekts­fengsling i Oslo tingrett.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i går dømt til 21 års fengsel. Han anket dommen på stedet.

Skyldsspørsmålet og bevisførselen kan ikke ankes, og det er usikkert på hvilket grunnlag han anker. Dommen er i utgangspunktet endelig når det gjelder skyldspørsmålet.Men han har mulighet til å anke saken til Høyesterett. Det han kan anke er straffutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen.

Jensen ble i går pågrepet av Spesialenheten på bakgrunn av allmenhetens rettsfølelse. Siden dommen ikke er rettskraftig, må grunnlaget for pågripelse prøves av retten. Det skjer under fengslingsmøtet i dag.

Hasjbaronen Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Han tok betenkningstid.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Derfor ble Jensen dømt: - Utvilsomt oppdiktet

Derfor ble Jensen dømt: - Utvilsomt oppdiktet

dagbladet

Dette er saken:

Vi har fått nytt livestudio. Sjekk det gamle her!


  • 18. september 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til import av 13,9 tonn hasj fra 2004 til november 2013.
  • I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen forsettlig og systematisk har medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport.
  • Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667 800 kroner fra Cappelen, i form av en luksusklokke, oppussing av et bad og kontanter.
  • Dommen ble anket. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, og anket straffeutmålingen.
  • Ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett fra 28. august til 1. februar 2019.
  • Der ble Jensen kjent skyldig i korrupsjon av juryen, men frikjent for medvirkning til narkotikasmugling. Kjennelsen ble satt til side av fagdommerne og saken skal nå opp til helt ny behandling i lagmannsretten.
  • Den nye behandlingen i Borgarting lagmannsrett er berammet fra 6. november til slutten av mars neste år.
  • Minst fem av sju dommere, inkludert én av fagdommerne, må stemme for, hvis Jensen skal kjennes skyldig.

Komplett tidslinje: Dette er Jensen-saken


Se video:Les alle Dagbladets saker om Eirik JensenRettens aktører:

Lagdommere: Halvard Leirvik (rettens leder), lagdommer Mette D. Trovik.

Meddommere: Thomas Alexander Borse Torstensen, Beate Kvien Moldestad, Morten Johnsen, Siri Anne-Marie Hennum, Julie Dyveke Frich.

Jensens forsvarere: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Arild Holden.

Cappelens forsvarere: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling.

Aktorer Spesialenheten: Guro Glærum Kleppe, Jan Egil Presthus.

Aktor statsadvokaten: Lars Erik Alfheim.

Rettens tidsplan:

6. november 2019: Innledningsforedrag og bemerkninger fra forsvarer.

7. november 2019:: Eirik Jensens forklaring.

5. desember 2019: Gjermund Cappelens forklaring og spørsmål.

23. januar 2020: Vitneførsel.

23. mars 2020: Prosedyrer.