Jensen-saken

Vant bare halvveis fram:

Aktoratet, her ved Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe, la ned påstand om at Jensen måtte felles for både grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse. Kleppe har i pausen i retten diskutert med sin medaktor Jan Egil Presthus, sjef i Spesialenheten (ikke på bildet), og statsadvokat Lars Erik Alfheim, som er aktor i saken mot Gjermund Cappelen.

Foto: Bjørn Langsem
Studioet fortsetter under annonsen

Fortsetter mandag for åpne dører:

Eirik Jensen er ferdig med sin frie forklaring fredag. Jensen fortsetter sin frie forklaring mandag morgen. Foreløpig er det avtalt at det skal skje for åpne dører, melder Borgarting lagmannsrett.

Han vil trolig gjøre seg ferdig med den frie forklaringen i løpet av mandagen.

Lukker dørene:

Eirik Jensen går nå over på den delen av forklaringen som skal foregå bak lukkede dører.

Her skal han forklare seg mer inngående om politiets arbeid med konkrete informanter, og dette er informasjon retten mener at er så sensitiv at det er fare for liv og helse om det kommer i feil hender.

Det vil trolig være lukkede dører resten av dagen.

- Jeg tar selvkritikk:

Eirik Jensen forteller at Gjermund Cappelen etablerte seg på Fornebu med noen forretningsfolk, og at baronen drev en aksjehandelvirksomhet derfra.

- En del av de som jobbet med ham er også avhørt. Men jeg tror ikke at noen av de har knyttet Cappelen til narkotikavirksomhet. Det ble observert mye penger der en gang, men han har vært god til å holde de to virksomhetene fra hverandre. Men dette kan være grunnen til at ryktene går. Jeg så ikke totalbildet. Det må jeg ta selvkritikk på, sier Jensen i vitneboksen.

Han sier videre at det påpekes at han som politimann burde forstått at Cappelen drev en svær narkotikavirksomhet. Jensen understreker at det aldri forelå noen opplysninger om Cappelen i politiets etterretningssystemer.

Han stiller spørsmål ved om Cappelen faktisk har smuglet narkotika i så stor skala som det hevdes.

- Unaturlig at dette ikke er fanget opp:

Jensen er engasjert og noe oppgitt når han går gjennom Cappelens historikk med norsk politi.

- Cappelen har ikke pratet på noen av sine leverandører. Han har så vidt pratet om sine egne. Ingen har vært villig til å erkjenne dette. Det er et veldig sprik her. At ingen har skrevet et notat på han eller noen i hans omgangskrets, kan ikke skyldes én politimann. Spørsmålet er hvor stor han egentlig har vært, sier eks-politimannen.

Han hevder videre at det nå er «en marokkansk mann som styrer mye av det som skjer i Oslo».

- Han hadde aldri hørt om Cappelen. En annen med tilknytning til ransmiljøet, sier at ingen i Oslo har hørt om Cappelen. Kanskje har vi spurt feil folk, men likevel. Jeg sier ikke at han ikke har innført hasj, men hvor mye. Det er helt unaturlig at dette ikke er fanget opp og forklaringen kan ikke være så enkelt at én politimann sørger for at det ikke blir fanget opp, sier han.

Han viser også til at det er politifolk i Spania og Nederland, landene der mye av hasjen skal ha kommet fra, heller ikke har hatt informasjon om Cappelen.

- Forholdet gikk for langt:

- Det er ingen tvil om at forholdet gikk for langt. Det begynte med informasjonsinnhenting, så gikk det for langt. Vi snakket mye om utfordringer på personlige plan. Rus, trusler og familie. Det er lett å være etterpåklok å si at det skulle vi ikke gjort, men sånn ble det. Vi har snakket om mitt privatliv. Han vet mye om meg og omvendt. Det ser vi i tekstmeldingene. At han er åpen med meg, sier Jensen.

Jensen reagerer på at det ble funnet 37 telefoner hjemme hos Cappelen som består av mye kommunikasjon med Jensen, mens hasjbaronen selv har forklart at han kastet titalls telefoner i elva i Sandvika.

- Om jeg er en så sentral støttespiller som han hevder, kan man da forsvare at disse telefonene ligger i en kasse hjemme og ikke droppet som de andre farlige telefonene. Dette undres jeg over. Men jeg har en teori. Den er ganske enkel. Hvis han har drevet så aktivt som han har gjort, er det nesten urimelig at man på et tidspunkt ikke blir tatt. Hadde han ikke hatt dette trumfkortet, meg, kan han påberope seg samarbeid med politiet, sier Jensen.

- Disse telefonen inneholder utvilsomt kommunikasjon mellom oss. De beviser at han har vært informant. Det hadde også vært en måte å få strafferabatt på. Men hvorfor er de ikke borte om de er så farlige som han hevder? sier eks-politimannen.


- Det er helt underlig:

- Vi sitter her med en anke begge to. Cappelen vil gjerne ha tre år til i fradrag. Da slipper han ut når jeg ryker inn, sier Jensen, og viser til at Cappelen fikk 15 år i Oslo tingrett.

Cappelen har allerede sonet seks år, og dersom han for eksempel blir dømt til 12 års fengsel i lagmannsretten, vil han etter alt å dømme være ute av fengsel om snaue tre år.

Jensen sier han stusser på at det finnes så lite informasjon om Cappelens gigantvirksomhet på hasj i politiets registre.

- Det at det ikke finnes politifolk i nærområdet som har avdekket en omsetter som har distribuert ut 30 tonn - det er ikke et notat om det - det er helt underlig.

- Brumlebasser har vært forbanna på Cappelen:

- Det har vært en del brumlebasser som har vært forbanna på Cappelen. Det er ikke alltid man får full oversikt over hva det skyldes, sier Eirik Jensen

Han viser til et bilde tatt av de to på Ekebergsletta i september 2013.

- Blant annet bildet på Ekeberg var en sånn situasjon hvor det var rimelig anspent. Det tror jeg vi kommer til å få belyst seinere, sier Jensen i dag.

Bildet er ennå ikke presentert for retten i denne runden. Jensen hevder Cappelen var utsatt for trusler på tidspunktet, og at politimannen måtte fungere som hans sikkerhetsagent.

Videre beskriver han Cappelen som en mann opptatt av fine og raske bilder, dyre klær, klokker og ferier.

- Dette er ikke noe indikasjon på at han var kriminell. Dette kunne like godt vært forretningsmannen, sier han.

Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen

Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen

dagbladet

Jensens hemmelige navneliste:

Eirik Jensen er i gang igjen etter en lunsjpause. Han forteller nå om politiets etterretningssystemer og hvordan de jobbet med å foredle informasjon hentet ut via informantvirksomhet.

Notatene skal ikke vise hvor opplysninger kommer fra. Jensen tar også opp ei liste med navn han skrev på en blokk da han satt i fengsel.

- De har blitt en rettesnor på å ettergå vårt samarbeid, sier Jensen i retten i dag.

Han sier en del informasjon bare kunne bli skrevet ned på papir uten å registrere det i politiets sentrale systemer.

Dagbladet har tidligere skrevet detaljert om Jensens navneliste med personer han hevder Cappelen ga informasjon om.

Jensens hemmelige navneliste: Hasjkonkurrenter og mafiabosser

Jensens hemmelige navneliste: Hasjkonkurrenter og mafiabosser

dagbladet

- En kynisk side:

Jensen gjentar, slik han har sagt tidligere, at han hadde tro på Cappelens snusfirma, at han håper hasjbaronen ville skaffe seg en legal inntekt og at han alltid var opptatt av tunge kriminelles velferd.

- Dette med Cappelen var en tilfeldig start, som utviklet seg til noe galt for meg. Men informasjonen var unik. Vi kommuniserte mye på SMS og hadde en del møter. Det utviklet seg også på det tidspunktet en gjensidig respekt, men det er klart at jeg ikke gjennomskuet den andre kyniske siden av ham. Det var ikke den han flagget, men man ser det i saken her. Hvordan han har brukt sønnen sin og nestkommanderende. Det ser man når man beveger seg litt vekk. Oppi det ser man det ikke, for det er godt kamuflert, sier Jensen.

- Det er en fasade her det lukter litt forretningsmann av. Hva vet man? Du fanger ikke dine egne informanter, systemet gjør det. Om dette skjer, får man beskjed om å trappe ned og at systemet skal ta ham, sier han.

- Det gikk for langt mellom oss:

Jensen sier han har blitt konfrontert med at politiet i Asker og Bærum jaktet Cappelen, og at de følte presset på at de jaktet Cappelen uten at Oslo-politiet visste hvorfor.

- Å bli konfrontert med at «du av alle burde forstå›. Ja, det er mulig det. Men det også veldig mange som også burde forsått. Hadde det vært hold i ryktene er det nesten tjenesteforsømmelse og ikke dele det med resten av politiet. Det var ikke de alvorlig tingene før det, sier Jensen.

- Cappelen er en sammensatt person. Han har har et forbruk som forsvarer baron-tittel. Det var dyre biler, klokker, klær og alltid et svar på hvor pengene kommer fra.

Jensen sier han følte et ansvar for å hjelpe Cappelen, fordi han følte politiet hadde skapt problemer for ham.

- Jeg har stilt opp og det har jeg fått svi for. Det er mye personlige meldinger her. Det gikk for langt mellom oss, sier Jensen.

Dette er saken:

Vi har fått nytt livestudio. Sjekk det gamle her!


  • 18. september 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til import av 13,9 tonn hasj fra 2004 til november 2013.
  • I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen forsettlig og systematisk har medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport.
  • Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667 800 kroner fra Cappelen, i form av en luksusklokke, oppussing av et bad og kontanter.
  • Dommen ble anket. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, og anket straffeutmålingen.
  • Ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett fra 28. august til 1. februar 2019.
  • Der ble Jensen kjent skyldig i korrupsjon av juryen, men frikjent for medvirkning til narkotikasmugling. Kjennelsen ble satt til side av fagdommerne og saken skal nå opp til helt ny behandling i lagmannsretten.
  • Den nye behandlingen i Borgarting lagmannsrett er berammet fra 6. november til slutten av mars neste år.
  • Minst fem av sju dommere, inkludert én av fagdommerne, må stemme for, hvis Jensen skal kjennes skyldig.

Komplett tidslinje: Dette er Jensen-saken


Se video:Les alle Dagbladets saker om Eirik JensenRettens aktører:

Lagdommere: Halvard Leirvik (rettens leder), lagdommer Mette D. Trovik.

Meddommere: Thomas Alexander Borse Torstensen, Beate Kvien Moldestad, Morten Johnsen, Siri Anne-Marie Hennum, Julie Dyveke Frich.

Jensens forsvarere: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Arild Holden.

Cappelens forsvarere: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling.

Aktorer Spesialenheten: Guro Glærum Kleppe, Jan Egil Presthus.

Aktor statsadvokaten: Lars Erik Alfheim.

Rettens tidsplan:

6. november 2019: Innledningsforedrag og bemerkninger fra forsvarer.

7. november 2019:: Eirik Jensens forklaring.

5. desember 2019: Gjermund Cappelens forklaring og spørsmål.

23. januar 2020: Vitneførsel.

23. mars 2020: Prosedyrer.