Annonse

Jensen-saken

I studioet: Trym Mogen, Angelica Hagen, Sindre Meldalen

Vi har fått nytt livestudio. Sjekk det gamle her!


  • 18. september 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til import av 13,9 tonn hasj fra 2004 til november 2013.
  • I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen forsettlig og systematisk har medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport.
  • Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667 800 kroner fra Cappelen, i form av en luksusklokke, oppussing av et bad og kontanter.
  • Dommen ble anket. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, og anket straffeutmålingen.
  • Ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett fra 28. august til 1. februar 2019.
  • Der ble Jensen kjent skyldig i korrupsjon av juryen, men frikjent for medvirkning til narkotikasmugling. Kjennelsen ble satt til side av fagdommerne og saken skal nå opp til helt ny behandling i lagmannsretten.
  • Den nye behandlingen i Borgarting lagmannsrett er berammet fra 6. november til slutten av mars neste år.
  • Minst fem av sju dommere, inkludert én av fagdommerne, må stemme for, hvis Jensen skal kjennes skyldig.

Komplett tidslinje: Dette er Jensen-saken


Se video:Les alle Dagbladets saker om Eirik JensenRettens aktører:

Lagdommere: Halvard Leirvik (rettens leder), lagdommer Mette D. Trovik.

Meddommere: Thomas Alexander Borse Torstensen, Beate Kvien Moldestad, Morten Johnsen, Siri Anne-Marie Hennum, Julie Dyveke Frich.

Jensens forsvarere: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Arild Holden.

Cappelens forsvarere: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling.

Aktorer Spesialenheten: Guro Glærum Kleppe, Jan Egil Presthus.

Aktor statsadvokaten: Lars Erik Alfheim.

Rettens tidsplan:

6. november 2019: Innledningsforedrag og bemerkninger fra forsvarer.

7. november 2019:: Eirik Jensens forklaring.

5. desember 2019: Gjermund Cappelens forklaring og spørsmål.

23. januar 2020: Vitneførsel.

23. mars 2020: Prosedyrer.
Annonse
Vant bare halvveis fram
Foto: Bjørn Langsem

Vant bare halvveis fram

Aktoratet, her ved Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe, la ned påstand om at Jensen måtte felles for både grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse. Kleppe har i pausen i retten diskutert med sin medaktor Jan Egil Presthus, sjef i Spesialenheten (ikke på bildet), og statsadvokat Lars Erik Alfheim, som er aktor i saken mot Gjermund Cappelen.

Annonse

Jensen: Like ille som mot Tom Hagen

Oslo tingrett vil løslate politimannen Eirik Jensen, som fredag ble dømt til 21 års fengsel.

Spesialenheten anker og ber om oppsettende virkning - altså at Eirik Jensen blir sittende i fengsel fram til en anke er behandlet.

Etter retten ble hevet svarte Eirik Jensen på hva han synes om dommen.

- Ikke så mye å kommentere det. Avgjørelsen er anket så da er det bare å vente å se da, sa Jensen, og fortsatte:

- Dommen er skåret til for å passe til. Forsvarerens anmerkninger stemmer ikke med dommen. Det står ikke i stil.

- Har du håp om løslatelse? spør Dagbladets reporter Jensen.

- Det er vel 50/50. Jeg har smakt på 21 år i et døgn og vet hvordan det virker på hodet. Nå skal jeg tilbake til fengselet.

På spørsmål om hva han syntes om gårsdagens pågripelse i retten av Spesialenheten svarer Jensen:

- Det var like ille som å bruke beredskapstroppen på Tom Hagen.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Under pågripelsen av Tom Hagen 28. april i år fikk politiet bistand av beredskapstroppen.

Etter ti dager i isolasjon i Oslo fengsel, konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at det ikke var skjellig grunn til mistanke mot Hagen og han ble løslatt.

Les hele saken

Anker løslatelsen

Oslo tingrett vil løslate Eirik Jensen

Oslo tingrett vil løslate politimannen Eirik Jensen, som fredag ble dømt til 21 års fengsel.

Spesialenheten anker og ber om oppsettende virkning - altså at Eirik Jensen blir sittende i fengsel fram til en anke er behandlet.

Tingrettsdommer Yngvild Thue opplyser at det gis oppsettende virkning, og at Jensen forblir fengslet.

- Dommen oppfyller det kvalifiserte mistankekravet, sier dommeren, som opplyser at det ikke er tilstrekkelig at dette kravet oppfylles.

- Det sentrale forholdet er å motvirke mistillit mot rettsvesenet, sier tingrettsdommer Yngvild Thue.

- Retten er enig med at forholdet er begått av en profilert polititjenestemann vil egne å medføre mistillit mot rettsvesenet, sier dommeren.

Hun peker imidlertid på at det er lenge siden forholdene fant sted, og at Spesialenheten ikke har begjært Jensen fengslet siden 2014. Oslo tingrett mener

Annonse

Kjennelse utsatt til 15

Oslo tingrett opplyser at fengslingskjennelsen mot Eirik Jensen ventes å være klar klokka 15.00.

Dommeren hadde egentlig innkalt aktørene til 14.30, men det er nå utsatt.

Bruker kakefeiring som argument

Elden tar nå opp Dagbladet sak fra fredag kveld om at eks-gangster Shahid Rasool feiret Jensen-dommen med kake.

- Tidligere gangster feiret Jensen-dommen. Det er ikke den allmenne rettfølelse som skal bli ledestjerne for dette.

- Man viser også til at det er vanskelig å finne et fengsel med fanger Jensen ikke har noe uoppgjort med. Det krever mer tilretteleggelse for ham. Vi diskuterer ikke soning i en egnet anstalt her, vi diskuterer varetekt, sier Elden.


Les hele saken

Feiret Jensen-dommen

Annonse

Reagerer på pågripelse

John Christian Elden gikk i dag til angrep på at Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i rettssalen i går.

- De kom i en pause midt foran Jensen og presse. Pressen så på det som så spektakulært at de sendte det.

- Det var en markering som framsto som svært unødvendig. Det førte til at dommeren, etter at første pause var over, hadde hørt om en tildragelse. Det virket unødvendig. Jensen skal fortsette å være her, sier Elden.