Jensen-saken

Marthe Ihle

Elden: - Unødvendig

Jensens advokat John Christian Elden mener denne avgjørelsen fra lagdommerne er unødvendig.

- Det er svært overraskende at de ikke kunne godta kjennelsen, når juryen har sittet seks dager og diskutert nøye. Så har lagmannsretten en annen oppfatning. Det er et lite verdig sorti av avviklingen av juryordningen, sier Elden.

Han fortsetter:

- De har sittet i seks dager, og det finnes ingen avgjørende eller fellende bevis. En fagjury er like god til å treffe som jurister. Riksadvokaten må vurdere, sier Elden.

Elden sier det samme Jensens forsvarerteam har gjort hele veien: De vil ha full frifinnelse. Elden sier han har opplevd tilsidesettelser, men han sier "det er ikke ment for å overprøve juryens avgjørelse".

- Det hadde definitivt vært på tide med en avslutning i denne saken, sier Jensen til Dagbladet.

Studioet fortsetter under annonsen
Angelica Hagen

Jurymedlem: - Stoler på dommerne

Noen timer etter at det verste kaoset har roet seg møter Mirian Yanira Befring i Dagbladets TV-studio. Det har vært en voldsom dag, medgir Befring.

- Hva tenkte du da dommerne satte kjennelsen deres til side?

- Jeg tenkte egentlig ingenting. Jeg var bare konsentrert på å høre hva de hadde og si. Jeg tenker at de kan sin jobb, og at de er bedre i juss enn meg, sier Befring til Dagbladet.

- Jeg tenker at den avgjørelsen er rett, fra deres ståsted. De kan dette mye bedre, og jeg stoler 100 prosent på dem.

- Eirik Jensen sa at dette var å spytte på juryen, hva tenker du om det?

- Det synes jeg ikke. Vi gjorde vårt beste, vår samfunnsplikt. Dette var svaret vi hadde, folk har meninger uansett. Vi må bare forholde oss til fakta, vi ga dette svaret og det må folk forholde seg til.

- Vi har diskutert alt, vi har gått igjennom flere hundre tusen sider dokumenter og sms-er, sier Befring.

Fortalte ikke vennene at hun satt i Norges-historiens siste jury

Fortalte ikke vennene at hun satt i Norges-historiens siste jury

dagbladet.no
Audun Hageskal

Politimesteren vil ikke kommentere avgjørelsen

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, ønsker ikke til å kommentere dagens avgjørelse i Jensen-saken. Det opplyser kommunikasjonsavdelingen hos Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Sjøvold ble selv innkalt til avhør av Spesialenheten i romjula. 3. januar vitnet han i lagmannsretten i forbindelse med saken.

Politimesteren konfrontert med Jensen-detaljer i romjula: - Overraskende

Politimesteren konfrontert med Jensen-detaljer i romjula: - Overraskende

dagbladet.no
Marthe Ihle

- All grunn til å være skuffet

Rettskommentator Inge D. Hanssen har full forståelse for at Eirik Jensen er skuffet etter at fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

- Jeg er overrasket. Jeg trodde de ville respektert bevisvurderingen. Jensen har all grunn til å være skuffet, sa Hanssen til TV 2 noen minutter etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satte juryens kjennelse i Jensen-saken til side.

- Juryen har sittet sammen, først fem måneder i retten, så seks dager. De har vurdert og snudd på hver stein. Jeg er overrasket over at fagdommerne setter kjennelsen til side. De vurderer bevisene helt annerledes enn juryen, fortsatte Hanssen.

Fagdommernes avgjørelse betyr at hele straffesaken mot Eirik Jensen skal behandles på nytt, med nye dommere.

(NTB)

Marthe Ihle

Jensen: - Det var det verste utfallet

- Det blir ytterligere en tung periode, sier Eirik Jensen til et samlet pressekorps.

- Dette er, på enkel norsk, som å spytte på juryen. Det blir ytterligere en tung periode. Å forberede seg til en ny periode... Det vet jeg ikke hvordan skal gå, sier Jensen.

På spørsmål om derte var det verste utfallet:

- Ja, selvfølgelig var det det.

- Hadde dette vært en ordinær sak, hvis det finnes noen ordinære straffesaker, så hadde man nok nøyd seg med kjennelsen. Men dette er blåst stort opp. Jeg tror det står mye på spill her, mye mer for påtalemyndigheten enn folk skjønner, sier Jensen.

Sindre Granly Meldalen

Jensen anker lagmannsrettens beslutning

Advokat John Christian Elden sier i retten at Eirik Jensens anker lagmannsrettens beslutning om å sette til side juryens kjennelse til Høyesterett.

- Dette vil også kunne få betydning for den videre behandlingen (som retten nå diskuterer), sier Elden i retten.

Lagdommer Kristel Heyerdahl sier etter dette i retten at de går med på aktoratets ønske om å utsette straffutmålingen for Cappelen.

Hun sier at forhandlingene etter dette er ferdig, og akkurat denne delen av saken er med det ferdig. Heyerdahl avsluttet med å si at hun er takknemlig for arbeidet juryen har lagt ned i saken.

Sindre Granly Meldalen

Jensen er tilbake i retten

En meget skuffet Eirik Jensen er tilbake i retten, hvor aktørene nå skal diskutere den videre prosessen.

Hovedspørsmålet er om straffutmålingen for Gjermund Cappelen skal skje nå, eller etter den nye kommende rettssaken mot Eirik Jensen.

Aktoratet og Cappelens forsvarer ønsker at det skal skje i samme runde, altså etter den kommende rettssaken. Jensens forsvarere ønsker at straffutmålingen for Cappelen skjer nå.

Marthe Ihle

Bøyde hodet

Jensen satt delvis med hodet i hendene og kikket dypt ned i tiltalebenken de drøye 15 minuttene han måtte vente før lagdommerne kom ut igjen.

Det var tydelig at Jensen var preget mens han ventet på beskjeden som avgjør framtida hans.

Jensen bøyde hodet i bordet og sukket høyt da avgjørelsen kom.

Han svarte «egentlig ikke, men ja» på spørsmål om han forsto dette.

Det var lagdommer Kristel Heyerdahl som leste opp fagdommernes avgjørelse.

- Dette er svært overraskende, sier John Christian Elden, Eirik Jensens forsvarer.

Sindre Granly Meldalen

Fagdommernes avgjørelse

Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett setter juryens avgjørelse i Eirik Jensen-saken til side.

Det betyr at fagdommerne mener det er utvilsomt at Jensen er skyldig i narkotikakriminalitet. Saken må behandles på nytt i sin helhet en gang til i lagmannsretten.

Sindre Granly Meldalen

Lar vente på seg

Kl. 13.30 ble det opplyst at fagdommernes avgjørelse - om de opprettholder eller setter til side juryens kjennelse - skulle komme kl. 14. Kl. 14.20 var det fortsatt ikke noe å se til lagdommer Kristel Heyerdahl og de andre fagdommerne.

Trym Mogen, Angelica Hagen, Sindre Meldalen og Marthe Ihle.

Dette er saken:

Vi har fått nytt livestudio. Sjekk det gamle her!


  • 18. september 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til import av 13,9 tonn hasj fra 2004 til november 2013.
  • I dommen heter det at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen forsettlig og systematisk har medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport.
  • Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667 800 kroner fra Cappelen, i form av en luksusklokke, oppussing av et bad og kontanter.
  • Dommen ble anket. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, og har anket straffeutmålingen.
  • Ankesaken er berammet i Borgarting lagmannsrett fra 28. august til 1. februar 2019.

Komplett tidslinje: Dette er Jensen-saken


Se video:
Les alle Dagbladets saker om Eirik JensenRettens aktører:

Dommere: Lagdommer Kristel Heyerdahl (rettens leder), lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Jury: Ti personer skal avgjøre skyldsspørsmålet i saken. Tolv vil være til stede fra begynnelsen, i tilfelle frafall.

Jensens forsvarere: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Thomas Randby.

Cappelens forsvarere: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling.

Aktorer Spesialenheten: Jan Egil Presthus, Guro Glærum Kleppe.

Aktor statsadvokaten: Lars Erik Alfheim.

Rettens tidsplan:

28. august 2018: Utvelgelse av lagretten, innledningsforedrag, bemerkninger fra forsvarer.

30. august - 4. september: Eirik Jensens frie forklaring.

5. september: Gjermund Cappelens forklaring og spørsmål.

9. oktober: Jensen svarer på spørsmål fra aktoratet.

31. oktober - 12. desember: Påtalemyndighetens bevisførsel.

13. desember - 20. desember: Forsvarernes bevisførsel.

Uke 1 - 5 2019: Evt. gjenstående bevisførsel, prosedyrer, rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling.