Annonse

Nav-høringen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har innkalt til høring i Nav-saken.

Program:

09.00 - 09.05: Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) innleder
09.05 - 10.10: Tidligere arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad
10.10 - 10.25: Pause
10.25 - 11.30: Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng m/tidl. leder av NAV Internasjonalt Thore Hansen, seniorrådgiver i Ytelsesavdelingen Anne Lieungh og direktør NAV Klageinstans Grethe Børsheim
Bisitter: Marianne Fålun, Økonomi- og styringsdirektør
11.30 - 12.00: Pause
12.00 - 13.05: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp)
Bisittere er Heidi Heggenes, departementsråd, og Jostein Haug Solberg, avd. direktør
13.05 - 13.20: Pause
13.20 - 14.25: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
Bisittere: Eli Telhaug, departementsråd, og Tomas Berg, ekspedisjonssjef
14.25 - 14.40: Pause
14.40 - 15.45: Statsminister Erna Solberg
Annonse

Fagforening: Frykter Nav gjør feil også på andre områder

Flere fagforeninger i Nav møter i Stortingets Nav-høring torsdag. Fagforeningen Fellesorganisasjonen (FO) frykter at EØS-sakene i Nav-skandalen bare er ett av flere områder hvor Nav tolker regelverket feil.

- Vi kan ikke være sikre på at denne skandalen kunne vært avdekket eller unngått hvis kompetansesammensetningen i Nav hadde vært annerledes. FO vil likevel hevde at NAvs organisering, beslutningslinjer, medbestemmelsesapparater og kompetanse er kritiske faktorer, sier Glemmestad i Fellesorganisasjonens ledelse.

- Noen vil til og med si at EØS-saken er toppen av et isfjell. Vi er redd for at det er flere av Navs forvaltningsområder hvor rettsanvendelse og skjønn utøves feil. FO anbefaler dermed en gjennomgang av Navs lovfortolkning på flere kritiske områder, alt fra økonomisk sosialhjelp til uføretrygd bør gjennomgås, sier hun.

Hun påpeker at opplysningene i saken tilsier at flere deler av Nav varslet om feil tolkning av regelverket, uten at det ble tatt nok på alvor i departementet og direktoratet, og sier organisasjonen også ber om en "kritisk gjennomgang av Navs organisering og rammebetingelser".

- Det er blant annet behov for å se på samhandlingen og kommunikasjon mellom ulike enheter og nivåer i Nav, sier Glemmestad.

Annonse

SV vil bestemme seg mistillit til Hauglie neste uke

- Min vurdering er at det eneste nye vi fikk høre nå, er en innrømmelse av at de hadde opplysninger nok til å gå til riksadvokaten ganske mye tidligere enn de gjorde, sier SVs stortingsrpresentant Freddy Andre Øvstegård.

Hauglie selv innrømte at hun burde varslet Riksadvokaten 17.september, men Øvstegård synes ikke Hauglie svarte godt nok på hvorfor det ikke ble gjort enda tidligere.

- Hun styrket ikke sin sak etter denne høringen, og spørsmålet om mistillit er altså ikke noe mindre aktuelt. Vi vil ta stilling til spørsmålet på starten av neste uke, sier Øvstegård.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper de andre opposisjonspartiene nå innser at Hauglie bør gå.

- Høringen bekrefter Rødts begrunnelse for mistillit. Hauglie gjorde ikke det man kan og bør forvente av en statsråd som får norgeshistoriens største rettsskandale i fanget, sier Rødt-lederen.

- Hun innnrømmet at hun burde informert Riksadvokaten tidligere. Etter mitt syn er Hauglie medansvarlig for justismord, fordi hun ikke sikret at folk umiddelbart slapp ut fra fengsel, eller at det ikke kom flere domfelte, sier Moxnes.

Innrømmer at Riksadvokaten burde varslet tidligere i fjor høst

Statsråd Anniken Hauglie (H) innrømmer at Riksadvokaten burde ha biltt varslet tidligere, men understreker at departementet ikke var klar over at det gjaldt straffesaker før i månedsskiftet august/september i fjor høst.

Hun tar imidlertid kritikk for at Riksadvokaten ikke ble varslet raskere etter det.

Riksadvokaten fikk ikke høre om Nav-skandalen før 16.oktober, en måned etter at politidistriktene fikk brev om saken fra Nav i midten 15. og 17. september.

17.september ble Eirik Skjoldheim, som Dagbladet tidligere har snakket med, dømt til fengsel.

En annen person ble dømt til fengsel 17. oktober, dagen etter at Riksadvokaten ble varslet, men denne saken ble ikke Riksadvokaten informert av fra Nav sin side.

- Hadde vi kontaktet Riksadvokaten samtidig som politidistriktene, hadde det vært et åpenbart forbedringspunkt, sier Hauglie i høringen på Stortinget.

- Jeg er enig med Riksadvokaten nå i ettertid om at han burde blitt informert. Når det rette tidspunkt for det er, skal jeg ikke konkludere på nå, men det som i alle fall er åpenbart er at det hadde vært riktig å informere Riksadvokaten på det tidspunktet da politidistriktene ble informert, sier hun.

To personer ble sendt til soning i perioden etter at Anniken Hauglie fikk høre om saken.

Annonse

Hauglie: - Flere spørsmål burde blitt stilt

- Når en feil har pågått i så mange år, er det åpenbart at departementet ikke kan være fornøyde. I ettertid, med det vi nå vet, ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

- Direktoratet har ansvaret for å løfte spørsmål når det er behov for avklaringer, blant annet på grunnlag av kjennelser. Når vi nå vet at direktoratet i den tidlige fasen etterlyste avklaringer er det grunn til å spørre om etaten er fulgt opp på et tilstrekkelig detaljert nivå, sier Hauglie.

Arbeidsministeren forklarer seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite fredag.

Fikk høre om Nav-skandalen uker etter Hauglie

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fikk ikke høre om NAv-skandalen før 22.oktober, av Riksadvokaten i et etatstyringsmøte.

Det er altså en og en halv måned etter at han statsrådkollega Anniken Hauglie (H) fikk høre om saken, 30.august.

- Vi ble informert 22.oktober av Riksadvokaten. Hvis vi hadde fått info før riksadvokaten hadde jo vi tatt den informasjonen videre til Riksadvokaten, sier Kallmyr i høringa.

Han viser at det uansett ville vært Riksadvokaten som da håndterte saken videre.

- Sånn sett har det ikke skjedd noen skade ved at Riksadvokaten ble informert før Justisdepartementet, sier Kallmyr i Stortingets høring.

Han blir spurt flere ganger, men svarer ikke konkret på om han mener Justisdepartementet burde vært varslet tidligere. Det gjorde han heller ikke da Dagbladet intervjuet ham i fjor høst.

Les hele saken

Varslet om Nav-skandalen sju uker etter Hauglie

Annonse