Annonse

Nyhetsstudio Trondheim

- Ingen avgjørelse før nyttår
Foto: NTB

- Ingen avgjørelse før nyttår

Politiet jobber fremdeles med etterforskningen i forbindelse med gjenopptakelsen av den såkalte Silje-saken i Trondheim. Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994. Tre gutter på fire, fem og seks år fikk den gang skylden for venninnens død.

Nå forteller statsadvokat Per Morten Schjetne til Dagbladet at det ikke kommer noen endelig avgjørelse før nyttår.

- Vi hadde håpet å få det til i år, men ser nå at dette ikke lar seg gjøre. Saken ligger fortsatt hos politiet, men vi håper å motta den om kort tid, sier Schjetne.

Politiet hadde opprinnelig ferdigstilt etterforskningen etter at saken ble beordret gjenopptatt i desember i fjor. Et nytt tips fikk imidlertid statsadvokaten til å sende saken i retur, for ytterligere undersøkelser.

Schjetne ønsker ikke å kommentere hva tipset gikk ut på. Det er gjennomført tekniske undersøkelser i saken og innhentet ny sakkyndig vurdering basert på obduksjonsrapporten fra 1994. Politiet har siden januar vært i kontakt med rundt 40 vitner, blant dem flere vitner som ikke har vært involvert i saken tidligere.

I tillegg har politiet gjennomgått journaler fra offentlige etater. Etterforskningsgruppen har hatt bistand fra Kripos og hele veien etterforsket saken ut fra flere hypoteser, blant annet om det kan finnes alternative gjerningspersoner.

Les hele saken

Slik skal politiet løse Silje-gåten

Annonse
Nesten halvparten av legene på St. Olavs vurderer å slutte
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nesten halvparten av legene på St. Olavs vurderer å slutte

Fire måneder etter at Helseplattformen ble innført ved St. Olavs hospital, viser en spørreundersøkelse blant legene at nesten halvparten vurderer andre jobber.

- Ansatte har en opplevelse av at verken løsningen eller hverdagen er blitt noe bedre, sier Tobias Iveland, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening ved sykehuset til Adresseavisen.

Halvparten av legene svarer at de vurderer å slutte, enten fordi de ønsker å bytte jobb eller gå av med pensjon tidligere enn planlagt. Ti prosent svarer at de aktivt leter etter ny jobb. Det tilsvarer 70 leger.

I alt har 725 leger svart på spørreundersøkelsen som ble sendt ut av Legeforeningen for to uker siden. De utgjør litt under halvparten av legene ved St. Olav.

Nær 60 prosent sier at det ikke oppleves nyttig å melde inn feil i løsningen. Dette bekymrer de tillitsvalgte. De er redd ansatte er i ferd med å resignere.

- Nå går kreftene med til å rydde opp i alle feilene som dukker opp. Vi skjønner at det kan ta tid, men vi hadde forventet en raskere feilretting. Det er helt avgjørende at det skjer endringer og forbedringer fremover, slik at ansatte orker å stå i dette. Løsningen må bli bedre, vi tåler ikke å jobbe så tungvint i lang tid. Ansatte må se lyset i tunnelen, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen.

(©NTB)

Annonse

Person til sykehus med stikkskader

01.38 kom politiet i Trondheim over en situasjon utenfor et utested i Trondheim sentrum.

En person i 20-årene skal være fraktet til St. Olavs hospital med stikkskader, og en annen skal være pågrepet, opplyser operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund.

- Hendelsen skal ha funnet sted på åpen gate. Tre vitner er brakt med inn til avhør, sier Aaslund til Dagbladet.

Operasjonslederen har ikke oversikt over hva slags gjenstand som er tatt i beslag, men opplyser overnfor NTB at fornærmede, en mann i 20-åra, er påført skader i magen.

Den pågrepne skal være en 33 år gammel kvinne.

(NTB / Dagbladet)

Annonse
Silje-saken: Trondheim kommune setter ned utvalg
MYSTERIUM: Silje Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim i 1994. Foto: Privat / NTB

Silje-saken: Trondheim kommune setter ned utvalg

Trondheim kommune setter ned et utvalg som skal gjennomgå kommunens oppfølging av de berørte barna og deres pårørende i Silje-saken. Det skriver kommunen i en pressemelding.

Utvalget leverer sin rapport innen utløpet av september 2023, og består av tre medlemmer, hvor to er ansatt i kommunen og én er ekstern.

I 2021 kom NRK Brennpunkt med serien “Drapet i akebakken” som handlet om Silje-saken. I serien ble også kommunens oppfølging av barna og familiene problematisert, kommer det fram i pressemeldingen.

I februar kom Statsadvokatens avgjørelse i saken, hvor det ble slått fast at saken henlegges.

- Verken enkeltbevis eller de samlede opplysningene fra etterforskningen i 1994 og 2022 gir grunnlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold. Det understrekes at henleggelsen ikke inneholder noen gradering eller konstatering av skyld i forhold til de tre mistenkte i saken, og det følger av uskyldspresumsjonen at de alle tre skal anses uskyldige, heter det i statsadvokatenes konklusjon.

Det er Trondheim kommune som var ansvarlig for de kommunale tjenestene som barna og deres familier i etterkant av hendelsen mottok.

- Deler av oppfølgingen synes i stor grad å være basert på politiets konklusjon om at de tre guttene sto bak volden som førte til dødsfallet. Kommunedirektøren setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå oppfølgingen de berørte fikk gjennom kommunens ulike tjenester, for å se om kommunen kan ha opptrådt feil eller kritikkverdig, skriver kommunen i pressemeldingen.

Kommunedirektøren ivl på bakgrunn av rapporten vurdere videre oppfølging av saken, framkommer det videre i pressemeldingen.

Annonse