Annonse

Nyhetsstudio

KI bak medisinsk gjennombrudd
Foto: Shutterstock

KI bak medisinsk gjennombrudd

Forskere i Canada og USA jubler over et gjennombrudd de har gjort ved hjelp av kunstig intelligens, skriver BBC.

Takket være teknologien har forskerne klart å finne en antibiotikatype som er effektiv mot den såkalte superbakterien Acinetobacter baumannii. Superbakterier er multiresistente bakterier, altså som er resistente mot to eller flere antibiotika.

En av forskerne bak studien, Jonathan Stokes ved McMaster University, kaller denne superbakterien «folkefiende nr. 1», fordi den svært ofte er resistent mot nesten alle typer antibiotika.

Forskerne matet den kunstige intelligensen med informasjon om hvilke kjente kjemiske forbindelser som er effektive mot bakterien.

Det tok KI én og en halv time å produsere en kort liste over aktuelle kjemikalier, etter å ha gjennomgått et titalls millioner kjemiske forbindelser, skriver BBC.

Funnene er publisert i tidsskriftet Nature Chemical Biology.

- Funnene støtter opp under premisset om at KI i betydelig grad kan aksellerere og utvide vårt søk etter ny antibiotika, sier professor James Collins ved teknologiinstituttet i Massachusetts til mediehuset.

Det gjenstår både laboratorietesting og kliniske forsøk før antibiotikaen vil komme på markedet. Stokes antar at den første AI-produserte antibiotikaen ikke vil bli utskrevet før i 2030.

Annonse

Person skal ha falt i vannet

Annonse
FHI: Kopling mellom smertestillende og psykiske lidelser
Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg. Foto: NTB.

FHI: Kopling mellom smertestillende og psykiske lidelser

Personer med langvarige smerter som får smertestillende på blåresept, har høyere forekomst av psykiske lidelser, enn i den øvrige befolkningen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Koplingsstudien er basert på tall fra flere av landets største helseregistre. Smertetilstander som varer tre måneder eller lenger faller inn under kategorien «langvarig smerte», skriver FHI.

Tallene fra studien viser blant annet:

- Blant studiens personer som gikk på smertestillende på blåresept, hadde 36 prosent en psykisk lidelse i 2019.

- Blant personer mellom 18 og 44 år hadde 42 prosent en psykisk lidelse i 2019. Dette var uavhengig av om de gikk på sterke eller andre typer smertestillende medisiner (opioider versus ikke-opioider).

- I gruppen unge kvinner som brukte opioider på blåresept var forekomsten hele 50 prosent.

I rapporten kommer det fram at forekomsten av psykiske lidelser var høyere blant dem som brukte opioider, sammenliknet med andre typer smertestillende.

Søvnforstyrrelser, depresjon og angstlidelser var de vanligste psykiske lidelsene.

Annonse

Vaktsjefen anker i KNM «Helge Ingstad»-saken

Det opplyser vaktsjefens advokat, Tom Sørum, til Bergens Tidende.

- Vi mener retten har lagt til grunn en for lav terskel for uaktsomhet etter straffeloven, sier Sørum.

Vaktsjefen hadde kommandoen da fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS og deretter forliste i 2018, og er den eneste som ble tiltalt i saken.

Han ble i Hordaland tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Annonse