Nyhetsstudio

Angelica Hagen

Flere ildspåsettelser i Oslo:

Det har i løpet av natta blitt meldt om flere branntilløp i Oslo, og politiet mistenker at det er påsatt. Det skriver Aftenposten.

Klokka 00.07: Brann i en bil i Sannergata. Politiet meldte at det trolig var tent på under bilen.
Klokka 04.05: Branntilløp i søppelkasse i Gøteborggata ved Sofienbergparken.
Klokka 04.23: Branntilløp i container i Gøteborggata.
Klokka 04.45: Branntilløp på Sofienberg.
Klokka 05.07: Branntilløp på Torshov.
Klokka 05.20: Branntilløp på Torshov.

- Det er åpenbart at det er noen som har tent på. Alle ildspåsettelsene er i et såpass lite område at vi mistenker at det er samme person, selv om vi ikke kan utelukke at det er flere som har gjort dette sammen, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til Aftenposten.

Studioet fortsetter under annonsen

MDG vil ha maksfart på 30 km/t i byene:

I et utkast til nytt partiprogram vil MDG senke fartsgrensen i byene fra 50 til 30 km/t, skriver Aftenposten.

- 30 skal bli det nye 50, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til Aftenposten.

Han sier byplanlegging i Norge tradisjonelt har vært drevet på bilens premisser.

- Vi vet at fart dreper i bytrafikken. Hvis vi får 30 km/t, vil den generelle farten i byene bli lavere. Til glede for alle som går, sykler eller leker i nærheten av veiene.

I dag er den generelle fartsgrense i tettbygde strøk 50 km/t.

- Rundt skoler ønsker vi at fartsgrensen skal ned til 20 km/t. En god by for barn er en god by for oss alle, sier Hermstad.

(NTB)

MDG vil ha maksfart på 30 km/t i byene Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vil etterforske «Estonias» skrog:

Den svenske havarikommisjonen ønsker å undersøke hvordan det nylig oppdagede hullet i «Estonia», som ble avslørt tidligere i høst, ble til. Det melder Sveriges radio.

Det var i høst at en dokumentarserien «Estonia – funnet som endrer alt» avslørte et nytt hull i skipet. Siden skipet forliste mellom Estland og Sverige i 1994, har skipsvraket ligget nærmest urørt på havets bunn.

Ingen har foreløpig konkludert med at hullet i skroget kan ha hatt noe med ulykken å gjøre eller at det har bidratt til at skipet sank så raskt som det gjorde. Havarikommisjonen utelukker ikke at det blir aktuelt med nye dykk ved vraket.

Dokumentarserien har blant annet ført til at Estlands tidligere statsadvokater har anklaget Sverige for å ha løyet om hva som skjedde med skipet.

Arbeidet med den foreløpige vurderingen gjøres også sammen med Havarikommisjonen i Estland og Finland, skriver Expressen.

Person under 40 år har dødd av corona:

Dagens FHI-rapport melder om et dødsfall i alderen 0-39 år. Det er det tredje dødsfallet i denne aldersgruppen siden pandemiens start.

Tømmerbil skled av veien:

En lastebil med tilhenger har sklidd av veien i inn på et boligfelt i Jessheim.

- Kjørt ned et skilt samt deler av et gjerde. Ingen personskader, skriver øst politidistrikt på Twitter.

Nekter å ta coronavaksine:

Brasils president Jair Bolsonaro har erklært at han ikke kommer til å ta vaksine mot coronavirus, selv om den blir godkjent av hans eget lands myndigheter.

- Det er min rett ikke å ta vaksinen, sa Bolsonaro i en video på sosiale medier torsdag.

Bolsonaro har fått kritikk for sin håndtering av coronapandemien og fikk viruset selv i juli. Han har blant annet tonet ned faren som viruset utgjør, og gjentatte ganger fremmet hydroksyklorokin som medisin mot viruset, til tross for at studier viser at det ikke fungerer.

Brasil har registrert over 170 000 coronadødsfall, som er nest flest i verden, kun slått av USA.

Bolsonaro presiserte imidlertid at hans regjering kommer til å dele ut vaksinen så snart den er godkjent av myndighetene.

(NTB)

Foto: Adriano Machado / NTB / Reuters

121 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus:

Fredag var 121 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på to pasienter fra dagen før.

20 av pasientene får respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

101 av coronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, elleve er innlagt i Helse vest, sju er innlagt i Helse Midt-Norge og to er innlagt i Helse nord.

Fredag var det registrert 34.748 coronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

(NTB)

Oppjusterer norske dødstall:

Folkehelseinstituttet har fredag registrert tolv nye dødsfall.

- Dette skyldes ikke at vi har hatt tolv dødsfall siste døgn. Det er en forsinket rapportering som skyldes tekniske problemer med å hente ut informasjon fra MSIS tidligere i uken, opplyser FHI.

Alle tolv dødsfall er fra denne eller forrige uke. Det er nå registrert totalt 38 dødsfall de tre siste ukene.

- Det er en større økning i dødsfall de siste ukene enn vi har meldt tidligere. Det gjelder i all hovedsak eldre personer der Covid-19 er registrert som dødsårsak. De sist registrerte døde var bosatt i flere fylker og døde både på sykehus og på sykehjem, sier Line Vold i en pressemelding.

Kommunene ber om hjelp:

Store mengder parafinvoks har nylig dukket opp på strendene langs begge sider av Oslofjorden. Kommunene ber folk om å hjelpe til med oppryddingen.

De fleste funnene er så langt gjort i kommunene Hvaler, Fredrikstad, Moss og Færder, opplyser Kystverket.

Kommunene ber om hjelp fra frivillige til å kartlegge omfanget og å få fjernet parafinvoksen raskt. Kystverket oppfordrer til å bruke kommunenes egne ryddekart for å se hvor parafinvoks kan leveres. Kommunene ønsker at funn av parafinvoks registreres i en egen kartløsning.

Voksen er hard å ta på og hvit/lys gulaktig i fargen. Den er ikke giftig, men det anbefales å bruke hansker ved berøring. Og den skal selvsagt ikke spises eller svelges.

Den er likevel viktig å få ryddet opp. Parafinvoks virker som avføringsmiddel og vil kunne ha uheldig effekt på barn eller dyr. Ved høy varme vil den også kunne bli omgjort til gass, som er skadelig for lungene ved innpusting.

Situasjonen regnes som en akutt hendelse. Parafinvoksen løser seg opp i mindre biter og blir etter hvert vanskeligere å rydde.

Det er ikke kjent hvor utslippet kommer fra, og Kystverket jobber videre med å spore kilden. Trolig stammer voksen fra et skip.

(NTB)

Foto: Geir Olsen / NTB

Ny coronaregning: 131 milliarder :

Ferske budsjettall fra regjeringen viser at det vil brukes 392,5 milliarder oljekroner i 2020. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i oljefondet ved inngangen til året og utgjør 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Tallene framgår i det som kalles nysalderingen av statsbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i statsråd i dag. Dokumentet redegjør for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

- 2020 har vært et helt spesielt år. Koronapandemien har fått store konsekvenser både for internasjonal og norsk økonomi, for enkeltpersoner og bedrifter, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Siden 12. mars har regjeringen fremmet sju krisepakker som nå anslås å koste til sammen 131 milliarder kroner i 2020. Både høyere utgifter og lavere inntekter har bidratt til at budsjettbalansen for 2020 er kraftig svekket.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2020 er 148,9 milliarder kroner høyere enn anslått i saldert budsjett 2020, men 2,5 milliarder kroner lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet for neste år.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 107,7 milliarder kroner i 2020. Dette er en reduksjon på 137,3 milliarder kroner fra saldert budsjett 2020. Årsaken er blant annet endringene som stortingsflertallet gjorde i oljeskatten samt lavere oljepris.
Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2020 anslås til -72,7 milliarder kroner, som er 327,9 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Coronadødsfall på OUS:

En coronasmittet pasient døde torsdag ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Det er det 27. coronadødsfallet ved sykehuset.

Sykehuset har 21 coronasmittede pasienter innlagt, og sju av disse får respiratorbehandling. Det skriver OUS på sine egne nettsider.

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.