Nyhetsstudio

Tharald Halvorsen

TUI kutter 8000 stillinger:

Den tyske reiseoperatøren TUI kutter 8000 stillinger globalt, fremgår det av kvartalsrapporten. Det innebærer at stillingene kuttes eller ikke blir besatt. Ved utgangen av mars hadde selskapet 53 500 ansatte.

Det kommer også fram at reiseoperatøren gikk med underskudd på vel 8 milliarder kroner i første kvartal. I samme periode i 2019 gikk TUI med underskudd på drøyt 1,9 milliarder.

Tidligere denne måneden ble det kjent at TUI har sikret seg en lånegaranti på 1,8 milliarder euro fra den tyske stat for å demme opp for virkningene av coronakrisen i en av de hardest rammede sektorene i Tyskland.

(Dagbladet/NTB)

Foto: Francois Lenoir / Reuters / NTB scanpix
Studioet fortsetter under annonsen

Født Fri mister statsstøtten: - Svært alvorlig:

Organisasjonen Født Fri, der Shabana Rehman er daglig leder, mister statsstøtten på grunn av dårlig økonomistyring, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

- Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

Ifølge granskningsrapporten kan penger ha blitt brukt til private formål. I tillegg avdekker den sviktende økonomistyring, at tilskudd ikke er brukt i henhold til tilskuddsordningens retningslinjer og at det ikke er rapportert om alt pengene er brukt på.

Ernst and Young anbefaler at IMDi vurderer å politianmelde forholdene avdekket i rapporten.

- På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst and Young er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. IMDi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier IMDi-direktør, Libe Rieber Mohn.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra IMDi.

Sistnevnte mottok i august et varsel om Født Fri, som varslet om at tilskudd ikke var brukt i tråd med stiftelsens formål.

Det har ikke lykkes Dagbladet å komme i kontakt med styreleder i Født Fri, Jan Sverre Asker.

(NTB/Dagbladet)

DAGLIG LEDER: Shabana Rehman Gaarder er daglig leder av organisasjonen Født Fri. Foto: Tore Meek / NTB

Bred enighet om rettferdig vaksinefordeling:

156 land som representerer to tredeler av verdens befolkning, har forpliktet seg til å delta i COVAX, som skal sikre rettferdig fordeling av coronavaksiner.

Norge er blant de 64 høyinntektslandene som deltar i samarbeidet, og fullfinansierer sin egen deltakelse i mekanismen. I tillegg deltar 92 lavinntektsland, som kan få støtte til innkjøp av vaksiner.

Dermed kan COVAX-mekanismen nå starte prosessen med å undertegne formelle avtaler med vaksineprodusenter som er partnere i COVAX-prosjektet, for å sikre dosene som trengs for å få slutt på den akutte fasen av pandemien innen utgangen av 2021, heter det i en pressemelding fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

(NTB)

WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Fabrice Coffrini / Reuters / NTB

Har funnet årsaken bak massiv elefantdød :

Siden mai har mer enn 330 elefanter dødd under det som ble beskrevet som mystiske omstendigheter i verdens største innenlandsdelta, Okavango-deltaet i Botswana.

En klynge av døde elefanter ble først funnet tidlig i mai, og innen måneden var over hadde tallet økt til 169. Innen midten av juni hadde dette tallet mer enn doblet seg.

Omkring 70 prosent av de døde elefantene ble funnet rundt vannhull og de var i ulike aldrer.

Nå melder AFP at undersøkelsene så langt viser at det var blågrønne alger som er skyld i at elefantene døde. Det bekrefter Sør-Afrikanske myndigheter, som startet etterforskning av elefantdøden i juli.

MASSIV ELEFANTDØD: Omkring 330 elefanter har dødd i deltaet siden mai. Foto: National Park Rescue / AFP / NTB
Botswana: - Mystisk massedød vekker oppsikt

Botswana: - Mystisk massedød vekker oppsikt

dagbladet

Rundskriv: Forberedes på tøffe grep:

I et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet får kommunene veiledning i hvordan de kan forby eller begrense private sammenkomster.

– Kommuner med store smitteutbrudd har gjort en formidabel jobb med å få kontroll på smitten. Vi må vente flere lokale utbrudd, og kommunene må være forberedt på å ta tøffe grep for å hindre smitten i å spre seg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Mandag ble blant annet klart at Oslo kommune strammer inn og forbyr private sammenkomster med mer enn ti personer.

I rundskrivet gir departementet kommunene veiledning, og de presiserer at tiltakene må være tydelig begrunnet og ikke mer inngripende enn nødvendig.

De oppfordrer også kommunene til å ha god dialog med næringslivet, gi informasjon til publikum, ha dialog med politiet og å samordne beredskapsplanene med andre kommuner i samme region slik at smitteverntiltakene utgjør en samlet respons.

(NTB)

Foto: NTB

Sier novitsjok ble funnet «på og i» kroppen hans:

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj sier at laboratoriene i Europa som gjorde undersøkelser, fant spor av novitsjok «på og i» kroppen hans.

- To uavhengige laboratorier i Frankrike og Sverige og spesiallaboratoriet til det tyske forsvaret bekreftet at det var novitsjok på og i kroppen min, skriver Navalnyj i sitt første blogginnlegg siden innleggelsen.

Han bemerker at Russland fortsatt ikke har satt i gang etterforskning, og at det i russiske medier har blitt spekulert i at vestlig etterretning står bak.

- Jeg hadde ikke ventet noe annet, skriver Navalnyj.

Han ba også russiske myndigheter om å sende klærne hans, som ble fjernet før han ble fløyet til Tyskland.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Tomsk 20. august. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, og det har siden blitt påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

(NTB)

Foto: Instagram

Muligheten til å kombinere dagpenger og opplæring utvides:

Regjeringen har besluttet å forlenge ordningen som gjør at det blir enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning.

– Nå er vi i en situasjon med rekordmange arbeidsledige, og da er det smart å legge til rette for at folk kan bruke perioden uten jobb til å skaffe seg relevant kompetanse som næringslivet etterspør, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Målet med ordningen er å sikre at permitterte og arbeidsledige får kompetanseheving som gjør det lettere å komme tilbake på jobb. I forslaget til neste års statsbudsjettet legges det opp til at ordningen forlenges til 1. juli 2021.

- Det er bra for både den enkelte og samfunnet at den ledige tiden brukes til utdanning og kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig for regjeringen å forlenge unntakene i dagpengeregelverket slik at ingen skal måtte velge mellom dagpenger eller utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ordningen ble innført i april da koronapandemien førte til flere arbeidsledige og permitterte. Den ble først forlenget til september, og siden til ut 2020.

(NTB)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Terje Pedersen / NTB
Ny coronakrisepakke - Kaller krisepakke «krigserklæring»

Ny coronakrisepakke - Kaller krisepakke «krigserklæring»

dagbladet

Siktet for drap på mora: Fengslet i fire uker:

Mannen i 40-åra som er siktet for å ha drept moren sin i Oslo ble varetektsfengslet i fire uker mandag. Siktede ble også ilagt brev- og besøksforbud i fire uker, samt medieforbud i to uker, bekrefter påtaleansvarlig Ellisiv Bentdal overfor Dagbladet.

På lørdag ble det kjent at mannen samtykket til fengsling, og dagens fengslingsmøte gikk som kontorforretning. Bentdal forteller at siktede ikke har tatt stilling til siktelsen eller straffeskyld.

- Vi har kun tatt et kort, innledende avhør av han, sier Bentdal.

Politiadvokaten forteller at hun ikke kan si noe om foranledningen eller motivet for drapet, av hensyn til etterforskningen.

- Det jobbes med tekniske og taktiske undersøkelser, vitneavhør og ikke minst avhør av siktede. Vi planlegger avhør i løpet av de nærmeste dagene.

Det var fredag ettermiddag at politiet fant en død kvinne på en adresse på Tøyen i Oslo. Det var legevakta som varslet politiet fordi siktede hadde vært i kontakt med dem. De ble bekymret for mora og fikk ikke kontakt med henne, fortalte leder for etterretning og etterforskning Grete Lien Metlid søndag.

- Siktede ble pågrepet på et offentlig sted i Oslo. Jeg kan ikke si noe nærmere om hvor, av hensyn til etterforskningen og kartleggingen av hans bevegelser. Han ble pågrepet cirka en time etter at politiet ble kjent med opplysningene fra legevakten, sier Bentdal.

Dagbladet har ikke lykkes i å komme i kontakt med siktedes forsvarer.

Regjeringa med nye økonomiske tiltak:

Finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder kl 16 pressekonferanse om nye økonomiske tiltak.

Følg pressekonferansen på Dagbladet TV.

- Det blir stadig tydeligere at det begynner å mangle på reservene, sier Sanner.

- Kompensajonsordningen har bidratt til å bevare arbeidsplasser over hele landet. Den var tilpasset en nedstegning av landet, og er derfor avsluttet, men vi foreslår å tilpasse den til de næringene som er direkte berørt av pandemien, som eksempelvis kultur- og reiselivsnæringene.

Sanner understreker at arbeidsledighetstallene har gått ned og at det derfor er lyspunkter i situasjonen.

- Pandemien er ikke over, men vi er i en annen fase enn det vi var i vår, sier Sanner.

De coronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 beløper seg til sammen til om lag 125 milliarder kroner.

Tallet inkluderer tiltakene som presenteres i ettermiddag. Regjeringens nyeste pakke har en prislapp på omkring 6,1 milliarder kroner.

- Det har vært en krevende periode for næringslivet. Mange er direkte berørte av pandemien, eller er berørte av smitteverntiltakene, sier Nybø.

- Nå målretter vi ordningene til de som sliter mest, til reiselivet, men også til opplevelses- og eventbransjene, etc. Krisen er annerledes nå enn i vår. Mange næringer har klart å tilpasse seg, mens andre er veldig hardt rammet og går tøffe måneder i møte. De trenger fortsatt hjelp til å holde seg flytende i månedene som kommer, sier Nybø til Dagbladet.

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: NTB
Ny coronakrisepakke - Kaller krisepakke «krigserklæring»

Ny coronakrisepakke - Kaller krisepakke «krigserklæring»

dagbladet

- Registrer alle gjester:

- Serverings- og skjenkestedene er en utrolig viktig del av Oslos næringsliv, og viktige møteplasser i folks liv. Jeg har veldig lite lyst til å innføre ytterligere begrensninger på en bransje som alt har betalt en høy pris, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, under en pressekonferanse om coronasituasjonen i byen mandag ettermiddag.

Kommunen vil ha bedre oversikt og gir en sterk anbefaling til alle serveringssteder om å registrere alle gjester.

Dette gjelder alt fra puber til kafeen på Ikea, sier byrådslederen.

- Du som driver serveringssted bør ha oversikt over alle som har besøkt deg, slik at smittesporingen kan gjøres mest mulig effektivt, sier han.

Les mer her:

- Utviklingen må stoppe

- Utviklingen må stoppe

dagbladet

Bane Nor advarer: - Ekstra trengsel:

Den pågående busstreiken rammer kollektivtrafikken hardt. Ytterligere over 4500 bussjåfører har sluttet seg til de 3800 sjåførene som allerede har lagt ned arbeidet.

Nå advarer Bane Nor om at streiken kan føre til ekstra trengsel på togene.

- Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av coronaviruset.

Vy skriver på sin nettside at det forventes flere passasjerer på togene som følge av streiken.

- Vi minner om viktige råd for smittevern og oppfordrer de som kan om å unngå unødvendige reiser, skriver Vy.

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.