Nyhetsstudio

Tharald Halvorsen

Portforbud i Melbourne etter katastrofetilstand:

Myndighetene i Melbourne innfører portforbud om natten mens coronasmitten fortsetter å spre seg tross strenge restriksjoner.

Delstatsminister Daniel Andrews i Victoria erklærte søndag «katastrofetilstand» og ga politiet og andre myndigheter utvidede fullmakter.

Natt til søndag døde sju coronasmittede personer, dermed steg antall døde i den australske delstaten Victoria til 123. Samtidig ble det registrert 671 nye smittetilfeller, opplyser Andrews søndag. Ifølge The Guardian
peker han også på at delstaten nå har et hundretalls «mysterietilfeller», som ikke kan spores tilbake til kilden.

Portforbudet gjelder fra klokka 20 til 8.

I tillegg vil byens innbyggere kun få lov til å handle én gang om dagen. De vil kunne trene utendørs i én time, mens andre fritidsaktiviteter blir forbudt.

(NTB/Dagbladet)

- Føles som du er kriminell

- Føles som du er kriminell

dagbladet
Studioet fortsetter under annonsen

NAV-feil siden 1994:

Utvalget som har gransket NAV-skandalen konkluderer med at regelverket har blitt praktisert feil siden 1994, da Norge ble tilknyttet EØS-avtalen.

Granskingsutvalget mener regelverket har blitt praktisert feilaktig, ved at det ikke var lov til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Allerede i mars kom det en delrapport, hvor det ble konkluderte med at feilpraktiseringen hadde skjedd ikke bare etter at EUs nye trygdeforordning trådte i kraft i 2012, men altså bare tilbake til 1994.

– Om lag 1100 personer er rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav siden 2012. Av disse har 849 fått omgjort vedtakene om tilbakekreving. Nav har utbetalt 56 millioner kroner. I tillegg er det slettet gjeld på 55 millioner kroner, sa statsråd Torbjørn Røe Isaksen da han tok i mot rapporten.

Hvor mange saker det dreier seg om tilbake til 1994, er uklart. Utover de 1100 kan 3000 personer være rammet av urettmessige avslag, stans eller avkorting.

- Enkeltpersoners rettigheter, i det saken dreier seg om, har vært i en blindsone, sa utvalgsleder Finn Arnesen da han la fram rapporten.

Flertallet i utvalget mener alle de aktuelle organene har skyld i skandalen - og viser til NAV, trygderetten, påtalemyndigheten, domstolen og departementet.

To av utvalgsmedlemmene, Kristin Bugge Midthjell og Per Sanderud, er for øvrig uenige i konklusjonen om at feilen går tilbake til 1994.

Alle instanser har sviktet. Les hele rapporten:

Hele rapporten til utvalget som har gransket EØS-skandalen i NAV kan leses her.

I oppsummeringen av utredningen, som har fått tittelen «Blindsonen», heter det blant annet:

«Fravær av kritisk tenkning, god organisering, og opptreden i samsvar med det ansvar de ulike organer har, har medført at EØS-rettens betydning har befunnet seg i blindsonen til nær sagt alle involverte. Resultatet er at enkeltmennesker urettmessig har fått stanset ytelser, fått krav om tilbakebetaling av trygd, blitt stemplet som trygdemisbrukere, og også blitt idømt fengselsstraff på feilaktig grunnlag.»

Videre heter det:

«Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte.»

Og:

«En fellesnevner er at ingen har viet tilstrekkelig oppmerksomhet til konsekvensene av EØS-retten, særlig etter innlemmelsen av den nye
trygdeforordningen i EØS-avtalen.»

Flertallet i utvalget mener en viktig årsak til skandalen er at skiftende
regjeringer har vært mer opptatt av å bekjempe trygdemisbruk og redusere trygdeeksport enn å sikre enkeltpersoners rettigheter.

Utvalget har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de oppholder seg i andre EØS-land. Dette ble i Norge ansett for å være ulovlig, noe som viste seg å være i strid med EØS-avtalen.

Utvalget mener feilen har blitt praktisert helt siden 1994, og vet ikke hvor mange enkeltpersoner som er rammet.

Lørenskog-drapene: Mor fengsles:

Kvinnen som er siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog ble mandag avhørt for andre gang. Siktelsen mot henne er uendret, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet har besluttet at kvinnen skal varetektsfengsles, og hun har samtykket til å sitte i varetekt under helsevesenets omsorg, opplyser politiet.

Det har blitt gjennomført en prejudisiell undersøkelse av kvinnen. Denne undersøkelsen er første steg i en prosess for å avgjøre om det er behov for en fullstendig utredning av den siktedes tilregnelighet. I denne saken er det anbefalt å gjennomføre en full rettspsykiatrisk undersøkelse, noe som er naturlig i så alvorlige saker som det her er snakk om, skriver politiet.

Faren om pågripelsen: - Absurd og virkelighetsfjernt

Faren om pågripelsen: - Absurd og virkelighetsfjernt

dagbladet

Konkluderer i NAV-saken:

Utvalget har gjort en ekstern gransking av NAV-skandalen - som omhandler feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Flertallet i utvalget mener at EØS-regelen er praktisert feil siden 1994. Utvalget har ikke gått inn i alle de individuelle sakene.

- Enkeltpersoners rettigheter, i det saken dreier seg om, har vært i en blindsone, sier utvalgets leder Finn Arnesen på pressekonferansen.

Utvalget mener alle de aktuelle organene har skyld i skandalen - og viser til NAV, trygderetten, påtalemyndigheten, domstolen og departementet. Det vises likevel til at NAV og departementet har hovedansvaret. Utvalget har ikke mottatt dokumentasjon på at NAV har varslet om feilen.

- Hadde bare ett av dem sett feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut, sier Arnesen.

- Vi ser en bekymringfull mangel på informasjon. Systemsvikten har rammet enkeltmennesker hardt.

Utredningen inneholder også en rekke læringspunkter for å blant annet sikre at det blir fattet riktige vedtak i framtida. Utvalgets leder påpeker at flere instanser må sette seg inn i EØS-lovverket. Det anbefales også at lovteksten justeres.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 8. november 2019 og overrekker utredningen til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Til stede er også den nye NAV-direktøren Hans Christian Holte og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Som statsministeren og daværende statsråd har sagt: Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sier Torbjørn Røe Isaksen på vegne av regjeringen på pressekonferansen.

Utvalget har ikke vurdert om enkeltpersoner bør stilles til ansvar. Det er ikke tatt endelig stilling til om man skal se på saker fra før 2012. Isaksen sier at de avventer EFTA-domstolens uttalelse.

Arnesen sier til Dagbladet at det å møte ofrene for skandalen har vært sterkt. Han sier at han er lei seg på vegne av hele juriststanden.

Arnesen har hatt ansvaret for forelesningen om EØS-rett ved Universitetet i Oslo.

- Jeg må ha feilet totalt, sier han til Dagbladet.

Isaksen sier til Dagbladet at konklusjonen er en systemsvikt, og at det er viktig nå å styrke EØS-kunnskapene.

- Du ber om unnskyldning. Hva sier du egentlig unnskyld for?

- Det skulle bare mangle. Dette dreier seg om jus, men det dreier seg om enkeltmennesker. Folk har sittet i fengsel fordi lovverket ble tolket feil. Da skulle det bare mangle at Norge gir en uforbeholden unnskyldning.

- Du kan godt ta med Arbeiderpartiet og Høyre, som har vært de styrende partiene, med på lista over alle som har sviktet. Her er det en systemsvikt som ingen har grepet inn i.

Han vil ikke kalle det en klassejustis, men innrømmer at det har vært «systemet mot den lille mann».

TIL STEDE: Utvalgsleder Finn Arnesen og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Eldre person innlagt etter Hurtigruten-tur:

En eldre person er innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø med coronasmitte, skriver UNN på Twitter.

Personen var passasjer på MS «Roald Amundsens» foreløpig siste seilas. Dermed er det fem personer som er innlagt med covid-19 etter smitteutbruddet på Hurtigruten.

- Fire besetningsmedlemmer er fortsatt innlagt, flere av dem blir trolig utskrevet i løpet av de nærmeste dagene, skriver UNN.

To nye smittede i Bergen:

Det bekrefter fungerende legevaktsjef, Annette Corydon, overfor BT tirsdag morgen.

- Siden mandag kveld til nå har vi fått inn to positive svar på covid-19, sier Corydon.

De to personene som er smittet har enten vært i utlandet selv, eller vært i kontakt med noen som har vært i utlandet.

Ifølge BT kjenner ikke de to personene til hverandre.

Lange køer ved Byfjordtunnelen:

Byfjordtunnelen i Stavanger var i en periode tirsdag formiddag stengt.

Politiet opplyser at en lastebil har hatt oljelekkasje. Føreren har utbedret skaden, men klarte ikke å kjøre ut av tunnelen. Det blir rekvirert bilberging.

Tunnelen er åpnet igjen, men det er lange køer på stedet.

Døde etter skrujern-stikk:

Mann døde etter å ha blitt stukket med skrujern på Fauske i juli, melder NTB. Mannen døde på søndag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendelsen.

Det var 13. juli at hendelsen inntraff i Coop Mega-butikken i Fauske. En mann i 20-åra ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Siktelsen er nå utvidet og omhandler nå grov kroppsskade med døden til følge.

- Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret på et senere tidspunkt i etterforskningen, sier politiadvokat Daniella Rivera i Nordland politidistrikt til NTB.

Mannen er allerede varetektsfengslet. Han har tidligere erkjent de faktiske forhold, men ikke straffskyld.

Mannen i 30-åra ble kritisk skadd og innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge. Han døde av skadene han ble påført, ifølge NTB.

Barn smittet etter Hurtigruten-tur:

Mandag testet to nye personer i Trondheim positivt for covid-19, opplyser kommunen i en pressemelding.

Begge de to var passasjerer på Hurtigruten.

Den ene smittede er i 70-åra og har lette symptomer. Den andre er under ti år, og hadde mandag ingen symptomer. De smittede er ikke i familie. Begge er i karantene, den ene hjemme, den andre i en annen kommune.

Seks hurtigrute-passasjerer er testet i Trondheim. Bare én av disse har testet positivt. Den andre av mandagens smittede, ble testet i en annen kommune.

Ytterligere en passasjer, bosatt i Trondheim, skal testes tirsdag.

Mandag ble totalt 288 personer testet. 190 er satt opp til testing tirsdag, og 120 vil bli kontaktet for time til testing onsdag.

Hurtigruten-sjefen: - Jeg er lei meg

Hurtigruten-sjefen: - Jeg er lei meg

dagbladet

Økende smitte i Aarhus:

Antall registrerte coronasmittede i Aarhus vokste kraftig i løpet av helgen. Utviklingen vekker bekymring hos danske helsemyndigheter.

Av 207 nye smittetilfeller i Danmark i helgen, var 50 i Aarhus kommune. Antallet ble mangedoblet i løpet av noen dager.

- Vi er veldig klar over det som skjer i Aarhus, sier konstituert direktør Anette Lykke Petri i Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

Hun sier de jobber med å finne ut om smitten sprer seg i en isolert gruppe i byen, eller blant mennesker som lever mer spredt.

Ifølge Lokalavisen Aarhus stammer noen av smittetilfellene fra et arrangement for studenter. I tillegg undersøkes det om en feiring for fotballfans for halvannen uke siden har hatt betydning.

(NTB)

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.