Nyhetsstudio

Tharald Halvorsen

De første coronatestene er negative:

Tromsø kommune har fått svar på 11 coronaprøver fra passasjerer på MS «Roald Amundsen», forteller kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, til Dagbladet. Kommunen venter svar på resten av de 20 testene som er tatt i ettermiddag.

Studioet fortsetter under annonsen

Trafikkulykke på E6 - flere biler involvert:

Øst politidistrikt melder om en trafikkulykke i nordgående retning på E6 ved Grankrysset, like sør for Kløfta. Tre eller fire biler skal være involvert. Nødetatene er på vei.

FHI om portforbud som tiltak:

I Folkehelseinstituttets nye risikovurdering redegjør de for den antatte effekten av forskjellige tiltak. Der tar de også for seg portforbud som tiltak mot spredning av Covid-19.

FHI mener at tiltaket vil ha stor smitteverneffekt, men at det samtidig vil gi svært stor tiltaksbyrde. Den største utfordringen er at tiltaket vil ha svært store omkostninger, vurderer FHI.

Dersom lokale myndigheter vurderer protforbud, ønsker FHI at dette drøftes med dem.

- Det bør fortsatt være høy terskel for innføring av et slikt tiltak. Lokale
myndigheter bør drøfte situasjonen med oss før et slikt tiltak vurderes
innført, skriver de i risikovurderingen.

Ingen nye smittede på KV Andenes:

Onsdag kveld ble det kjent at ett besetningsmedlem om bord på KV Andenes hadde testet positivt for COVID-19. Nå er resten av besetningen testet, uten funn av ytterliggere smittetilfeller.

Torsdag formiddag ble resten av besetningsmedlemmene om bord på KV Andenes testet for coronaviruset. Det opplyser Kystvakta i en pressemelding.

Prøvene er nå analysert ved UNN i Tromsø. Ingen av prøvene var positive. Videre oppfølging vil skje i tett samråd med helsepersonell.

KV Andenes har en besetning på 62, og er fremdeles i karantene i henhold til Folkehelseinstituttets tilrådninger. Besetningsmedlemmer med symptomer er satt i isolasjon på land på militært område.

Nyhetsstudio - Corona-smitte avdekket på KV Andenes

Nyhetsstudio - Corona-smitte avdekket på KV Andenes

dagbladet

Ap støtter Tangen-kritikk:

Ap mener Nicolai Tangen ikke kan lede oljefondet så lenge han er eier i AKo Capital, melder VG:

FHI frykter mer utestedsmitte:

I en ny risikovurdering opplyser Folkehelseinstituttet at de er bekymret for situasjonen som kan oppstå ved utesteder utover høsten og vinteren når flere oppholder seg innendørs.

- Smittevernmessig kan situasjonen forverres når det blir kaldere i været og mer av utelivet foregår innendørs, skriver de.

Samtidig anslår de at ti prosent av Norges coronatilfeller kan knyttes til serveringssteder. Samtidig understreker de at dette kan være et underestimat.

FHI er også bekymret for hva som skjer etter at utestedene stenger:

- Vi er bekymret for smittespredning på private fester for ungdom og unge voksne i de kommende ukene i forbindelse med semesterstart, særlig i Oslo. Når utestedene stenger ved midnatt, vil kanskje noen fortsette festen i private hjem.

FHI støtter regjeringens skjenkestopp fra midnatt. Samtidig trekker de fram mulige bivirkninger av tiltaket.

- Det kan tenkes at tiltaket har utilsiktede effekter ved at folk i stedet samles utendørs i store grupper eller på store private fester. Kanskje bør dette heller være et tiltak som man lokalt kan innføre i kommuner som opplever økende smitte.

Helsedirektoratets anbefalinger om munnbind:

Helsedirektoratet anbefaler på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen i landet at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august 2020, benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion.

Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meter avstand til andre passasjerer, heter det på departementetet nettsider.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Munnbind bør være av typen kirurgisk munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind til bruk i det offentlige rom.

Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.

For pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

København er nå «rødt»:

VG melder at regionen Hovedstaden er over på rødt nivå.

Ifølge avisa er antall smittede nå på 21,2 smittede per 100 000 innbygger.

FHI varsler lokale utbrudd:

I en ny risikovurdering kunngjør Folkehelseinstituttet at de anser risikoen for lokale utbrudd som høy. FHI ser imidlertid ingen tegn til en landsomfattende oppblussing av epidemien.

- Smittespredningen vi nå opplever kommer fra smitte som allerede eksisterte i Norge og smitte som er importert fra andre land. Det er en følge av den gradvise gjenåpningen av samfunnet og åpning av grensene, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

- Så lenge vi ikke har en vaksine eller er immune mot sykdommen er det risiko for lokal og generell oppblussing av smitte.

Sju coronadødsfall i Sverige:

Ytterligere sju personer har dødd av covid-19 i Sverige.

Det er ikke registrert nye coronarelaterte dødsfall i Danmark. Landet har registrert 165 nye smittetilfeller.

Anbefaler munnbind på busser og tog:

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand.

- Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre. Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene godt og teste seg hvis man har symptomer er fortsatt like viktige, sier Høie.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

- Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk, sier Høie.

- Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, påpeker han.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.