Nyhetsstudio

Tharald Halvorsen

Vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll:

De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt, ifølge siste risikorapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner. Den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ser ut til å avta.

- Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding.

Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning. Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo-området samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd.

Ifølge rapporten vurderer FHI at det er stor sannsynlighet for at enkelte kommuner eller kommunegrupper, særlig i Oslo-området, vil ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren.

Studioet fortsetter under annonsen

Høie: - Vi er klare til kamp:

Helseminister Bent Høie er på Dagsrevyen søndag kveld.

- Jeg forstår at kommunene er bekymret. Derfor kommer vi med tiltak, sier Bent Høie.

Som kjent kommer disse tiltakene klokka 21.00 søndag kveld.

- Jeg er trygg på at folk følger tiltakene vi har innført. Vi må mobilisere selv om mange er lei av coronaen. Men vi er «fit for fight» for å bekjempe dette, sier Høie.

Foto: NTB

Nakstad svarer leserne:

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet svarer på lesernes spørsmål i Dagbladet TVs sending fra klokka 19.

Send inn dine spørsmål på Dagbladets Facebook-side.

Nakstad betegner fortsatt situasjonen som «uavklart», i og med at det er mange prøver som venter på analyse.

- Dere har anbefalt risikonivå 4 - hva innebærer det?

- Dette med risikonivåer, er en litt generell inndeling. Risikonivå fem er det høyeste, og da er det ikke kontroll i det hele tatt og det er et alvorlig smitteutbrudd som sprer seg. Og risikonivå fire, er hakket under, og så går det helt ned til 1, sier Nakstad.

Han legger til:

- Så utgangspunktet er jo det som gjelder for de ti kommunene, og så blir det annerledes for de nabokommunene. Det blir ikke like strengt, men det blir ganske strengt, sier han.

- Hva slags tiltak kan det være snakk om?

- De aller fleste tiltakene går ut på å redusere kontakten mellom mennesker og oppfordre til at folk ikke er sammen med flere enn de må. Da blir det en vurdering i forhold til jobb, skole, barnehage og alle ting - hvordan man skal ha forsterkede smitteverntiltak, og passe på at folk i så liten grad som mulig har kontakt med andre i disse dagene foran oss.

- Bør Vinmnopolet i de aktuelle kommunene stenges?

- Vi så jo at det ble et problem, og det er jo en av mange praktiske problemer som dukker opp ved at folk som blir bedt om å ikke reise ut av kommunen sin, kanksje gjør det likevel, nettopp for å dra på Vinmonopolet. Dette er problemstillinger som vi har jobbet med i dag og i går, og regjeringen vil jo vurdere det når de kommer med sine anbefalinger i kveld klokka 21.

- Jeg har jo tidligere sagt at det egentlig bare er to måter å løse dette på. Det ene er å stenge enda flere Vinmonopol, men med en risiko for at folk kanskje reiser enda lengre. Og det andre er jo å holde Vinmonopolene åpne, med sterke begrensninger på hvor mange som kan komme inn i butikken, og en del andre forsterkende smitteverntiltak. Så dette er på en måte de måtene man kan gjøre dette på, og så er det regjeringen som vil konkludere på det.

SVARER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet svarer på lesernes spørsmål. Foto: Jil Yngland / NTB

25 millioner coronatilfeller i USA:

USA passerte i helgen over 25 millioner bekreftede coronatilfeller, viser Johns Hopkins-universitetets oversikt.

Milepælen ble nådd bare fem dager etter at USA registrerte dødsfall nummer 400.000 i pandemien.

Ingen andre land i verden har påvist i nærheten av så mange smittetilfeller eller coronadødsfall. USA står for ett av fire påviste tilfeller og ett av fire dødsfall.

India har registrert nest flest smittetilfeller med 10,7 millioner.

Tallet på nye tilfeller i USA har den siste tiden vist tegn til å avta. Den siste uka er det i snitt påvist 176.000 tilfeller daglig, mot 244.000 i starten av januar.

Det første coronatilfellet i USA ble påvist for nesten nøyaktig ett år siden. (NTB)

Frank: Skader for 30 mill:

Forsikringsselskapene har registrert hundrevis av skademeldinger etter Frank, hvor skadeomfanget per nå ligger på rundt 30 millioner kroner, ifølge Gjensidige.

Ekstremværet Frank, som startet torsdag, ble nedgradert til oransje nivå fredag formiddag. Mye tyder på at uværet ikke ble så brutalt som fryktet. Likevel melder forsikringsselskapet Gjensidige at kostnadene for skadene etter uværet er høye.

Flere hundre skademeldinger
Selskapet har gjort en oppsummering som gjelder alle forsikringsselskaper basert på det som har kommet inn til nå. De har beregnet at det dreier seg om inntil 400 til 500 skademeldinger. Dette har fått en prislapp på til sammen over 30 millioner kroner.

Det er i det hele tatt mange tak som er ødelagt i vinden, og også følgeskader av at flygende takdeler har skadd andre gjenstander, ifølge kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han sier at en snittskade kan koste fra 50.000 til 100.000 kroner, men at denne typen hendelser også medfører store skader i millionklassen. (NTB)

Foto: NTB

Helse Vest: Pasienter fra Østlandet isoleres:

Som følge av utbruddet av den muterte coronavirusvarianten, isolerer Helse vest pasienter som de siste ti dagene har vært på Østlandet.

Pasientene skal forbli i isolasjon til de har blitt testet for corona. Det gjelder for alle sykehus som tilhører Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde, skriver NRK.

Østlandet inkluderer områdene sør for Trøndelag og øst for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, opplyser Helse vest i en pressemelding.

- Pasienter vil få spørsmål om de har vært på Østlandet i løpet av de siste ti dagene, og for de det gjelder vil det bli satt inn ekstra tiltak for å hindre spredning, sier assisterende fagdirektør Ola Jøsendal i Helse vest.

Alle ansatte som har vært i disse områdene i løpet av de siste ti dagene, må også legge fram negativ coronatest før de kan jobbe igjen.

- Medarbeidere dette gjelder må så raskt som mulig ta kontakt med nærmeste leder, sier Jøsendal.

Pasienter som har time for elektiv behandling og som de siste ti dagene har vært på Østlandet, bes også vurdere om de kan utsette behandlingen, opplyser Helse Fonna på sine nettsider.

Det blir også innført krav om munnbind for både pasienter og ansatte i alle situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand. Dette tiltaket gjelder i to uker inntil videre.

(NTB)

HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS: Helse vest isolerer nå alle pasienter som har vært på Østlandet i løpet av de siste ti dagene. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Kontroll på utbrudd på sykehjem i Nordre Follo:

Coronautbruddet på sykehjemmet Langhus Bo- og Servicesenter i Nordre Follo er under kontroll, ifølge kommunen.

Søndag var det bekreftet 17 tilfeller av den britiske virusvarianten i kommunen, og 16 av disse er tilknyttet sykehjemmet.

- Utbruddet på Langhus Bo- og Servicesenter opplever vi er under kontroll. Det var rask smittespredning ved sykehjemmet som gjorde at vi reagerte, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold da kommunen søndag orienterte om smitteutviklingen.

- Vi har sett i gjennomgang med nasjonalt smittesporingsteam at vi fikk rask kontroll på utbruddet, tallmessig. Slik opplever vi at dette har vært godt håndtert av sykehjemmet og av beredskapen i kommunen, la hun til. (NTB)

Ber regjeringen vurdere å åpne polet:

Flere ordførere ber regjeringen vurdere å gjenåpne Vinmonopolet. Det skriver NRK. Det gjelder blant annet ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh (H).

Lørdag ble det innført en nedstengning i Oslo-området, som blant annet førte til at Vinmonopolet må holde stengt. Det førte til at flere tok turen utenfor kommunegrensene for å handle alkoholholdige varer.

Vinmonopolet opplyste til Dagbladet søndag at de hadde en enorm salgsvekst i polene utenfor de stengte kommunene lørdag.

Kø utenfor Vinmonopolet på Hasle i Oslo. Foto: Frank Karlsen/Dagbladet

- Ikke overraskende:

Nordre Follo kommune melder om elleve nye tilfeller av den britiske mutasjonen søndag. Totalt er det dermed 17 personer som har fått påvist viruset i kommunen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til Dagbladet at utviklingen ikke er overraskende.

- Det er ikke overraskende at det dukker opp flere bekreftede tilfeller av virusmutasjoner blant de lokale utbruddene i Nordre Follo som nå ettergås, sier han.

Både søndag kveld og mandag skal FHI analysere svært mange positive coronatester fra utbruddet.

- Det mest bekymringsfulle er hvis de har spredd seg til andre steder og forårsaket nye smitteutbrudd som det ikke er kontroll på. Dette vil vi få vite mer om de neste dagene, sier Nakstad.

Foto: Berit Roald / NTB

FHI styrker kapasiteten for prøveanalyse:

FHI styrker kapasiteten for analyse av coronaprøver etter at den britiske mutanten er påvist i Nordre Follo. Det melder de på sine nettsider.

I overkant av 5 prosent av prøvene fra alle smittetilfeller i Norge sendes inn for overvåkning til referanselaboratoriet ved FHI. Fram til nå har totalt om lag 2 prosent av de positive koronatestene blitt helgenomsekvensert. De siste ukene har andelen økt til om lag 3 prosent på grunn av økt pågang og metodeutvikling. Nå skal den andelen opp til 10 prosent, og overvåkningen styrkes. Det skriver FHI i en pressemelding søndag.
Ifølge FHIs oversikt var det lørdag analysert totalt 684 positive coronatester for det muterte britiske viruset i Norge. 59 av dem har vært positive.

Nordre Follo kommune opplyste imidlertid søndag at de har elleve nye positive tilfeller av den britiske varianten. Totalt er det dermed registrert 70 tilfeller av den britiske varianten i Norge i desember og januar.

Analysekapasitet og coronavirusovervåkning styrkes ved tre hovedgrep:

* FHI øker egen analysekapasitet og er i dialog om samarbeid med Norwegian Sequencing Centre for helgenomsekvensering.

* Innføring og oppskalering av metode med målrettet hurtigere sekvensering.

* FHI arbeider for å få på plass en PCR-basert screening for den engelske varianten.

Helgenomsekvenseringen som gjøres er tidkrevende. Med den metodikken vi har hatt fram til nå, tar det minst 5-6 dager for maskinene å kjøre igjennom prøvene, i tillegg til for- og etterarbeid med data og analyser.

FHI har den siste uken etablert en ny metodikk, som gir en raskere, målrettet sekvensering av enkelte områder av viruset, hvor det tar 2-3 dager å gjøre selve analysen. Med denne metoden mer enn tredobler vi kapasiteten internt.

- I tillegg til dette vil vi vurdere hurtigscreening (PCR-metoder) for påvisning av koronavirus slik at sykehuslaboratoriene kan påvise den engelske virusvarianten direkte. Vi håper å kunne ha anbefaling om metode klar i løpet av neste uke (uke 4), sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI.

Elleve nye smittede i Nordre Follo:

Nordre Follo kommune avholder digital pressekonferanse klokka 16 søndag ettermiddag. Elleve nye smittetilfeller av det muterte britiske viruset er bekreftet i kommunen det siste døgnet.

- Dette var noe vi var engstelige for at ville komme, men som vi i det lengste håpet at ikke ville skje, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

- Nå skal vi i kommunen vurdere situasjonen etter den informasjonen vi har fått, sier hun.

Én av de smittede av det muterte viruset knyttes til en barnehage i kommunen. De forventer flere prøvesvar søndag kveld og mandag morgen.

Ordføreren ber om at det gjøres en vurdering i vaksineprioritering, og at beboere i kommunen rykker opp på lista.

Fredag ble det kjent at beboere i Nordre Follo får en sterk anbefaling om ikke reise ut av egen kommune og en sterk anbefaling om ikke å ha besøk hjemme.

Alt er stengt unntatt matbutikker, apotek, bensinstasjoner, tannlege- og legekontorer fram til og med onsdag 27. januar.

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.