Annonse

Nyhetsstudio

Vil avkriminalisere besittelse og bruk av mindre mengder narkotika

Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffeforfølges, mener regjeringen, som foreslår en grense på blant annet 2 gram heroin. Fredag presenterte regjeringen sin nye rusreform.

Istedenfor å straffes med bøter og fengsel må folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Personene vil bli fulgt opp og få informasjon om risiko og helseskader ved narkotikabruk. De vil også få tilbud om hjelp til å håndtere rusproblemene sine.

- Personer som har rusproblemer har blitt stigmatisert og straffeforfulgt lenge nok. De har blitt truet, jaget og ydmyket. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier helseminister Bent Høie (H).

Blant annet foreslår regjeringen en maksgrense på 2 gram når det gjelder heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får en straffefri terskelverdi på 10 gram, mens MDMA får 0,5 gram.

Det vil fortsatt være ulovlig med bruk og besittelse av narkotika. Men mindre mengder til eget bruk skal altså ikke lenger straffes, foreslår regjeringen. Det gjelder både bruk, kjøp, besittelse, og oppbevaring.

- Vi skal gi hjelp, behandling og oppfølging. Straff bidrar til stigmatisering og sosial utstøting. Mange tør heller ikke be om hjelp for problemene sine i frykt for å bli straffet. Nå senker vi terskelen for å få hjelp og gi hjelp, sier Høie.

(NTB)

Annonse
Politimann frifunnet for halsgrep under avhør
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Politimann frifunnet for halsgrep under avhør

En politimann som tok halsgrep på en 24-åring i et avhør, er frikjent i lagmannsretten. Retten mener at politimannen utførte «en korrekt tjenestehandling».

Både Spesialenheten og Kristiansand tingrett mente at politimannen handlet i ren irritasjon, og han ble i tingretten i februar i år dømt til 24 dagers betinget fengsel.

Politimannen anket saken videre til Agder lagmannsrett, som enstemmig mener at han skal frifinnes, melder TV 2.

Tre av fem dommere mener at politimannen ikke engang feilvurderte situasjonen, men faktisk foretok en korrekt tjenestehandling ut fra de opplysningene han hadde på tidspunktet. De to øvrige dommerne mener at han gjorde en feilvurdering, men mener likevel at hans handlinger ikke er straffbare.

Bakgrunnen for politimannens inngrep var at 24-åringen, som nå er 26 år, ikke ønsket å gi fra seg en papirlapp med Snapchat-passordet sitt. Da gikk politimannen fysisk til verks, viser overvåkingsbilder. Han tok halsgrep på 24-åringen og fikk lagt ham i bakken sammen med to kvinnelige betjenter.

Politimannen har forklart at han ikke visste at det var installert kameraer på avhørsrommet som allerede hadde fanget opp hva som sto på lappen, og at han derfor anså det som et viktig bevis som han var nødt til å sikre før det ble ødelagt.

26-åringen, som senere ble dømt til en straff på ni år og seks måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet, vil anke frifinnelsesdommen.

Det hører med til historien at politimannen gikk av med pensjon i juli i fjor.

(NTB)

Godkjenner «verdens dyreste medisin»

Legemiddelet Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) har mandag blitt godkjent til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) i Norge. Det skriver Helse Vest i en pressemelding.

Legemiddelet har blitt omtalt som verdens dyreste medisin, og koster over 20 millioner kroner for en kur, har NTB tidligere skrevet. Zolgensma er en genterapi som gis én gang.

– Beslutningen som er fattet i dag er et resultat av en lang prosess og en grundig vurdering hvor det har vært avgjørende med god og tett dialog med klinikere innenfor dette fagområdet. Vi opplever at det har vært et godt og ryddig samarbeid med leverandøren og er glade for at vi har kommet fram til en avtale, sier leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, i pressemeldinga.

Annonse
Ordfører: - Folk ringer om hjelp
FUNNET BÅT UNDER FOSSEN: Letemannskap i natt. Foto: Marit Hommedal, NTB.

Ordfører: - Folk ringer om hjelp

Såvidt ordfører Torstein Næss i Kvam kommune kjenner til, er det ikke pårørende til de tre savnede etter båtulykken tilbake på hytter i området.

- Kommunens kriseteam er på plass i tilfelle noen har behov for hjelp. Det er personer som har tatt kontakt, sier ordfører Næss til Dagbladet ved 11-tiden.

Han vil ikke si noe om identitet eller bosted til de tre som er savnet.

Politiet opplyser ppå en pressekonferanse klokka at det i formiddag er funnet en båt under fossen fra demningen der båtren med de tre personene og en hund siste ble sett søndag kveld.

Politiets innsatsleder beskriver fossens høyde som "15 meter fritt fall", og at de tre savnede er sjø- og fjellvante.

Forrige fredag falt to unge menn utfor et stup ved elva Tokagjelet. De ble reddet opp av redningsmannskap fra brannetaten i Bergen, melder Bergensavisen.

- Dette skjedde ikke samme sted som ved demningen der båten nå sist ble sett. Hele strekningen Tokagjelet er periodevis bratt og rasutsatt for biltrafikk. Den går fra 350 meters høyde ned til havet, sier ordfører i Kvam, Torstein Næss.

Politiet sa på den siste pressekonferansen at letestrekningen er flere kilometer lang, fra fossen ned til elvas utløp i Hardangerfjorden.

De savnede i Kvam er fra Askøy

De tre savnede i Kvam kommune er alle fra Askøy kommune, like utenfor Bergen.

– Vi ble orientert om at personene som er savnet var fra Askøy sent søndags kveld, sier ordfører i kommunen, Siv Høgtun.

Askøy kommune satte krisestab søndag kveld.

- Våre varmeste tanker går nå først og fremst til de pårørende. Vi vet at det gjøres en stor innsats på Kvamskogen for å finne de savnede. Vi ønsker å hjelpe og støtte de pårørende, og derfor har vi etablert et pårørendesenter i Strusshamn, sier ordføreren.

Annonse
Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren
Illustrasjonsfoto: Aloneontheroad / Shutterstock / NTB

Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren

Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren nådde et rekordnivå i 2020, og økte mer i fjor enn gjennomsnittet det forrige tiåret, ifølge en WMO-rapport.

- Greenhouse Gas Bulletin inneholder et skarpt, vitenskapelig buskap for klimaforhandlerne på COP26, sier Petteri Taalas, sjef for Verdens meteorologiske organisasjon, i forbindelse med lanseringen av årsrapporten Greenhouse Gas Bulletin.

Utslippene gikk ned med 5,6 i fjor som følge av mindre økonomisk aktivitet på grunn av koronapandemien, men det hadde ingen merkbar effekt på konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Det hadde heller ingen merkbar effekt på hvor raskt konsentrasjonen av drivhusgasser øker.

Så lenge utslippene fortsetter, vil den globale temperaturen fortsette å stige, ifølge WMO.

Med økte utslipp av drivhusgasser og økte temperaturer vil man få mer ekstremvær, ifølge WMO. Det innebærer blant annet flere hetebølger, mer kraftig nedbør og smelting av isbreer.

- Vi må omgjøre vårt engasjement til innsats som vil ha en innvirkning på gassene som driver klimaendringene, sier Talaas.

Selv om globale utslipp raskt blir redusert, vil fortsatt karbondioksid forbli i atmosfæren i flere tiår framover som følge av sin lange levetid.

Rapporten fra Verdens meteorologiske organisasjon kommer bare dager før klimatoppmøtet i Glasgow – COP26 – rulles i gang.

- Med den nåværende økningen i konsentrasjon av drivhusgasser vil vi se en temperaturøkning mot slutten av århundret som overgår Parisavtalens mål på mellom 1,5 og 2 grader fra førindustrielt nivå, sier Talaas.

Han sier man må reorganisere industrien, energi- og transportsystemer og hele levemåten vår.

- Vi har ingen tid å miste, sier Talaas.

(NTB)