Nyhetsstudio

Steinar Suvatne

LO-Peggy inn i Ap's sentralstyre:

Peggy Hessen Følsvik, leder i LO, overtar avdøde Hans-Christian Gabrielsens plass i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Den tidligere LO-lederen døde brått tidligere i vår.

Valgkomiteen til sentralstyret har vært ledet av Rigmor Aasrud.

- Med Hans-Christian Gabrielsen sin tragiske bortgang forsvant en svært viktig bidragsyter i vårt sentralstyre. Det er en stor styrke for Arbeiderpartiet at vi har fagbevegelsen representert i sentralstyret. Valgkomiteen er derfor glad for at LOs leder Peggy Hessen Følsvik har takket ja til å bli innstilt som nytt medlem i sentralstyret, sier Rigmor Aasrud (Ap).

Studioet fortsetter under annonsen

Parlamentmedlem dukket opp naken:

Et kanadisk parlamentsmedlem ble nylig tatt på fersken, da han dukket opp naken under et virtuelt møte i det kanadiske parlamentet.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Parlamentsmedlemmet som dukket opp på skjermen, er William Amos. Han har representert Quebec-ditriktet siden 2015, og innrømmer selv at det hele var en uheldig hendelse.

- Kamera skrudde seg på ved et uhell mens jeg skiftet til jobbklær etter å ha vært ute på en joggetur. Jeg beklager til mine kolleger i parlamentet for den uheldige distraksjonen. Det var et uhell og det vil ikke skje igjen, sier Amos.

Foto: Canadian Parliament / The Canadian Press via AP / NTB

Tre døde av salmonella i naturlegemiddel:

I Danmark har tre personer mistet livet som følge av salmonella-smitte. Statens Serum Institut, som er den danske varianten av Folkehelseinstitutet, mener at smitten kan spores tilbake til naturlegemiddelet HUSK Psyllium-frøskaller, skriver de i en pressemedling.

Naturlegemiddelet er produsert av det norske selskapet Orkla.

I tillegg til de tre dødsfallene er 19 personer innlagt med salmonella etter å ha brukt produktet.

Orkla Care har tilbakekalt produktet i Danmark, og danske helsemyndigheter anbefaler alle om å sjekke om de har kosttilskuddet hjemme.

Orkla har også tilbakekalt et parti med kosttilskudd av samme merke i Norge, som knyttes til samme salmonellautbrudd.

- Med utgangspunkt i et utbrudd av salmonella i Danmark, er det mistanke om at et begrenset parti av kosttilskuddet HUSK Magebalanse Fiber Basic (kapsler) kan være infisert med salmonella, skriver Orkla Health på sine nettsider.

Orkla Norge ber om at man kaster kapsler som er merket «best før 09.2023», og tar kontakt med Orkla Norge.

Strengere tiltak på Nord-Jæren:

Kommunene på Nord-Jæren innfører strengere corona-tiltak fredag.

Det blir blant annet innført arrangementsforbud, skjenkestoppen fortsetter og påbud om hjemmekontor der det er mulig.

Det kom fram på en pressekonferanse torsdag.

- I vårt område har vi fått en betydelig økning, og trenden går feil vei, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Tiltakene gjelder for Stavanger, Sola, Sandnes og Randaber og varer i første omgang til og med tirsdag 27. april.

Danmark: Åpner for å tilby AstraZeneca til de som ønsker :

Den danske regjeringen har bedt Sundhedsstyrelsen om å utrede mulighetene for at de som ønsker å bruke AstraZeneca-vaksinen, kan få muligheten til det.

Det skriver Berlingske.

Danske myndigheter besluttet tidligere denne uka at vaksinen ikke skulle være en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet til Danmark.

Snur etter pengerefs:

- Vi ser at det kan oppfattes som uheldig for vår habilitet at vi ikke har oppgitt opplysninger om utbetaling fra alle vaksinerelaterte legemiddelfirmaer i forbindelse med artikkelen i New England Journal of Medicine (NEJM), skriver Pål André Holme, overlege ved OUS professor ved UiO, i en e-post til Dagbladet.

9. april publiserte forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge resultatene av en studie hvor de mener å ha påvist en sammenheng mellom AstraZenecas coronavaksine og alvorlige blodpropptilfeller. Holme ledet arbeidet med studien.

Torsdag skriver avisa Klassekampen at Holme mellom 2015 og 2019 mottok honorarer fra legemiddelfirmaene Pfizer og Bayer. Tallene er hentet fra en oversikt publisert av Dagens Medisin.

Honorarene var opprinnelig ikke opplyst i forskningsartikkelen.

- Det burde vi ha gjort, selv om vi fortsatt er av den oppfatning at dette ikke har direkte relevans for det medisinske innhold vi har publisert i artikkelen. Derfor har nå hele forfattergruppen valgt å supplere "Disclosure Forms" (Conflict of interest) tilknyttet artikkelen i NEJM fra 9. april, slik at all tvil rundt habilitet ryddes til side, fortsetter Holme.

Klassekampens sak vakte reaksjoner, blant annet fra advokat Jon-Wessel-Aas.

- Slik det framstår nå, i en kontekst der hele samfunnet følger med på hvilke vaksiner som velges, er det er både uheldig og uklokt av Holme. Det er alltid bedre å være åpen og transparent. Hadde han vært åpen, hadde det ikke vært noe å kritisere, sa han til Dagbladet før det ble klart at forskerne ville oppdatere opplysningene, og fortsatte:

- Dette slår dessverre først og fremst slår tilbake på ham selv. Det gjelder generelt i slike sammenhenger, at man kommer lengst med åpenhet. Det han har utsatt seg selv for, er at noen vil kunne stille spørsmålet: «hvorfor har han ikke opplyst om det». I avisoppslagene framstår det nå som en avsløring.

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved OUS skriver i en e-post til Dagladet:

- I angjeldende sak har Pål Andre Holme og hans medarbeidere utelukkende publisert kliniske funn som del av et behandlingsforløp (case report), ikke forskning. Det er videre ingen sammenheng mellom ytelser fra industri og det kliniske arbeidet og de observasjonene som ligger til grunn for publikasjonen, skriver han, og fortsetter:

- Bivirkningene ville naturligvis blitt rapportert uavhengig av vaksineprodusent.

Arbeidsgiver er informert om de oppdrag og honorar som det reises spørsmål om i saken, opplyser Bayer.

- Holme har også gjennom flere år lagt vekt på åpenhet og transparens omkring dette, jfr. artikkelelen «Åpenhetslegene» i Dagens Medisin.


Foto: Terje Pedersen / NTB

Ekspertutvalg skal vurdere AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinen:

- Regjeringen har nå konkludert med at AstraZeneca fortsatt skal settes på pause, men at FHI sier nei til bruk av vaksinen.

Det sier helseminister Bent Høie under torsdagens pressekonferanse.

Det er FHI som kommer med anbfalingen til regjerningen.

Dermed følger Norge ikke etter Danmark, som tidligere denne uken bestemte seg for å ikke bruke vaksinen noe mer.

- Jeg vil berømme FHI for å være fremoverlent på lik linje med danske myndigheter. Samtidig trengs det mer informasjon før vi tar en endelig beslutning, sa Høie.

Helseministeren la vekt på at FHI har en uavhengig rolle, men at de ennå ikke vil konkludere, da det kan få konsekvenser for en eventuelt endring i etterkant.

Norge har rundt 180 600 AstraZeneca-doser på lager. 52 800 av dem har utløpsdato til 30. juni, mens resten utløper 30. juli. Når det gjelder Johnson & Johnson-vaksinen er det i dag kun 24 doser av denne i Norge.

Et ekspertutvalg skal nå vurdere videre bruk av vaksinene fra AstraZenenca og Johnson og Johnson. Utvalget skal ha vurdert begge vaksinene innen 10. mai.
- De skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. De skal også vurdere om det er mulig å identifisere personer med høy risiko for alvorlige bivirkninger, og om det er mulig å fange opp alvorlige bivirkninger så tidlig at det er mulig å behandle, sier Høie.

Camilla Stoltenberg i Folkehelseinsttuttet sier at man nå vil prøve å få tak i flere vaksiner fra Pfizer og Moderna.

- Vi vil også se på muligheten til å øke tidsintervallene mellom vaksinene.

Stoltenberg sier videre at de har konkludert annerledes enn det europeiske legemiddelverket (EMA) på grunn av situasjonen i Norge.

- Det er de vanskeligste anbefalingen vi har gitt, men jeg har en forståelse for at regjeringen tar en annen beslutning og vil ha en grundigere vurdering.

Høie sier at regjeringen ønsker mer internasjonale data og en bredere vurdering av konsekvensene før de trekker en konklusjon.

- Det kan være klokt å få flere øyne til å se på saken, sier helesministeren.

Høie vil ikke svare på hva som skjer med vaksinene som muligens ikke blir brukt, men at det blir tatt en vurdering på det etter hvert.

- Den formelle beslutningen om å fortsette vaksinepausen ble tatt i dag, sier Høie.

Samtidig sa han at dette har vært en dialog siden tirsdag.

I går kom fellesskapet som Norge er en del av når det gjelder innkjøp av vaksiner at det er blitt flere vaksiner fra Pfizer og Moderna tilgjengelig.

- Vi har kontunerlig kontakt både med selskapene og det fellesskapet vi har i EU der. Det er et arbeid som pågår hele veien som pågår hele veien og vi ønsker å sikre at Norge får rask tilgang til vaksinene.

Til Dagbladet sier Høie at det ikke er en mistillit mellom regjeringen og FHI.

- Det kan jeg avkrefte med en gang, men det kan være godt å få flere øyne til å se på det.
Dagbladet følger pressekonferansen direkte.

Foto: Marco Bertello / AFP / NTB

Mann med øks stoppet på kjøpesenter:

En mann med øks og hund ble torsdag ettermiddag observert inne på Down Town kjøpesenter i Porsgrunn. Det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

mannen hadde ikke en truende oppførsel og gikk etter kort tid ut og satte seg i en bil.

- Han fikk ikke kjørt langt før politet stoppet han. Vi har kontroll på mannen, skriver politiet.

Dro på fest i stedet for karantenehotell:

En Trondheims-mann blir anmeldt for å ha droppet karantenehotell etter en sydentur i påsken. Han reiste i stedet hjem til kollektivet og dro på flere fester.

Miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang i Trondheim forteller at kommunen brukte mye tid på å spore opp mannen og bekrefter anmeldelsen til Adresseavisen.

Etter å ha landet på Trondheim lufthavn Værnes i begynnelsen av april fikk mannen klar beskjed om å reise til karantenehotell, siden reisen ble ansett som en unødvendig fritidsreise. I stedet reiste han hjem til kollektivet sitt, der han bor sammen med tre andre, hvorav én jobber i en annen kommune.

Såvidt Kvitvang bekjent har det ikke oppstått smitte som følge av smittevernbruddet, skriver Nidaros. Han opplyser at det nå én igjen i kollektivet, mens de andre bor på andre egnede plasser, som karantenehotell.

(NTB)

Reality-deltaker dømt for deling av sex-video:

En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 90 dagers fengsel for deling av en sex-video. Den spredte videoen, som varer i omkring ti sekunder, viser et trekantsamleie. Både filmingen og delingen av videoen er gjort uten fornærmedes kunnskap og samtykke.

- Fornærmede kan ikke identifiseres fra videoen, men lagmannsretten har funnet det bevist at tiltalte har navngitt henne, og det har blitt kjent både i og utenfor fornærmedes miljøet at den avbildede kvinnen er fornærmede, heter det i dommen.

Mannen var tiltalt både for å ha medvirket til filmingen og for å ha delt videoen på Snapchat. I tillegg til domfellelse for delingen av videoen, er han dømt for å ha medvirket psykisk til selve filmingen ved at han smilte og gjorde håndbevegelser til kameraet.

I straffeutmålingen har lagmannsretten også fremhevet at når en video av slik karakter først er delt, er det tilnærmet umulig å få kontroll på hvor den befinner seg. Dette utgjør en stor belastning for den fornærmede.

- Fornærmede må leve med den belastningen delingen av videoen innebærer kanskje resten av livet. Det har vært en tilleggsbelastning for fornærmede at saken har fått til dels stor mediedekning på grunn av de tiltaltes kjendisstatus som deltakere i et reality TV-program, slås det fast i dommen.

Legemiddelverket: Dette har de sagt til FHI:

Klokka 16.00 holder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) pressekonferanse sammen med FHI-direktør Camilla Stoltenberg og FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

FHI har tidligere opplyst til Dagbladet at en ny vurdering angående bruken av AstraZeneca-vaksinen vil bli presentert. Bruken av vaksinen har vært på pause i Norge og Danmark siden 11. mars. I går meldte danske helsemyndigheter at de ikke vil gjenoppta bruken av vaksinen.

FHI har også opplyst til Dagbladet at de fram til torsdag jobber med å vurdere hvordan Janssen-vaksinen skal innrulleres i vaksinasjonsprogrammet.

Den første Janssen-leveransen til Norge ankom allerede tirsdag 13. april - en dag før tiden - men samme dag varslet selskapet at de setter videre utrulling av vaksinen til Europa på pause i påvente av undersøkelser av meldinger om et svært lite antall alvorlige antatte bivirkninger.

- Både AstraZeneca og Janssen er nå under vurdering i det europeiske legemiddelsystemet, med henblikk på å få alle fakta på bordet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen til Dagbladet.

Han understreker at det er FHI, ikke Legemiddelverket, som vurderer hvorvidt vaksinen bør brukes i Norge framover.

- Vi har orientert FHI om det vi vet om bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen i Europa, hva legemiddelmyndighetene har foretatt seg og hvilke vurderinger vi har gjort til nå. Vi har informert om at disse alvorlige hendelsene nå er oppført på listen over bivirkninger du kan få av vaksinen. I tillegg har vi informert om antall registrerte tilfeller i Europa. Det er nå godt over 200, sier Madsen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.