Nyhetsstudio

Steinar Suvatne

Krever full gjennomgang:

Riksadvokaten vil ha full gjennomgang av ransaking i narkotikasaker.

Det skriver riksadvokaten i en pressemelding.

Gjennomgangen kommer etter at Dagbladet avslørte at politiet i lang tid kan ha brutt loven gjennom ulovlige ransakinger.

Allerede på fredag varslet riksadvokaten at man så behov for en gjennomgang av rutinene til politiet ved ransaking i narkotikasaker.

Nå ber riksadvokaten om at statsadvokaten gjennomgår disse rutinene.

Politiet kan ha ransaket personer ulovlig i «alle år»

Politiet kan ha ransaket personer ulovlig i «alle år»

dagbladet
Studioet fortsetter under annonsen

Tønsberg-ordfører: Nekter å avgi vaksinedoser:

Tønsberg er blant kommunene som må gi fra seg vaksine til fordel for andre kommuner. Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) uttrykker sterkt misnøye overfor NRK.

- Dette er ugreit. Jeg er ikke villig til å gi fra meg doser til andre kommuner slik situasjonen er i kommunen vår nå, sier Pedersen.

Hun peker på at kommunen har en stigende smittetrend, samt at én av tre har ukjent smittevei.

- Jeg hadde forståelse for forrige prioritering, men ikke denne. Jeg sier dette på vegne av Tønsbergs befolkning, fordi vi er inne i en veldig usikker situasjon, sier Rygh Pedersen til NRK.

Pressekonferanse om coronasituasjonen i Oslo neste fredag:

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Aftenposten at byrådet i Oslo vil innkalle til en pressekonferanse neste fredag, 21. mai, om veien videre i gjenåpningsplanen.

- Dersom smitten fortsetter å gå ned, antall vaksinerte går opp og antall sykehusinnleggelser fortsetter å gå ned, så vil vi komme tilbake med flere detaljer om gjenåpningen i slutten av neste uke, sier Johansen til avisa.

Regjeringen varslet onsdag at kommuner med vedvarende høyt smittetrykk, deriblant Oslo, får økt andelen av vaksinene.

Johansen sier byrådet nå raskt skal ta stilling til hvordan de nye ekstradosene skal fordeles mellom bydelene.

Foto: Jil Yngland / NTB

Redningsarbeidere: Israelsk seksåring drept:

En seks år gammel gutt ble drept da en rakett avfyrt fra Gazastripen rammet et bolighus i Sderot sør i Israel onsdag, opplyser redningsarbeidere.

Redningsarbeidere opplyser at den seks år gamle gutten døde av skadene han pådro seg da raketten slo ned. Israelske medier skriver at fem andre ble såret i angrepet, og at tilstanden for en av dem er alvorlig.

En video fra stedet, publisert i Times of Israel , viser at det brenner i sjette etasje i det som ser ut til å være en boligblokk i den israelske byen, som ligger nær grensen til Gazastripen.

Avisa skriver at en granatsplint kom seg gjennom veggen til et tilfluktsrom og traff familien.

Også et bolighus i byen Ashkelon er blitt truffet av en rakett fra Gaza.

Luftalarmen går i flere israelske byer, både sør i Israel og sentralt i landet, onsdag ettermiddag. Hamas har opplyst at det er avfyrt minst 130 raketter som svar på et israelsk angrep mot Gaza by.

(NTB)

Raymond-jubel:

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo gleder seg over at kommuner med vedvarende høyt smittetrykk nå får økt andelen av vaksinene.

I en e-post til Aftenposten skriver Johansen at dette er noe Oslo-byrådet har etterlyst og ventet lenge på.

- Oslofolk har levd med svært strenge tiltak lenge, og det siste halve året har det aller meste vært stengt. At vi nå får flere vaksiner er svært gode nyheter for gjenåpningen av Oslo, skriver Johansen til avisa.

Johansen mener beslutningen er til beste for hele Norge, og peker på Holden-utvalgets konklusjoner.

– Hele Norge står i denne situasjonen sammen – jo fortere vi får ned smitten i de områdene med mest smittetrykk, jo raskere kan vi lette på tiltak og få mer av hverdagen tilbake.

AstraZeneca skrotes i Norge:

Statsminister Erna Solberg sier vaksinen fra AstraZeneca tas permanent ut av det norske vaksinasjonprogrammet.

- Regjeringen har besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge, heller ikke frivillig. De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten. Dette gjelder spesielt når vi forventer betydelig flere mRNA-vaksiner fremover, og tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose er utvidet slik at flere blir raskere vaksinert.

Coronavaksinen fra Janssen blir stående på pause.

Det bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, samtidig som regjeringen vurderer hvordan denne vaksinen kan tilbys frivillig, sier statsministeren.

- Før vi åpner opp for frivillig bruk, må flere ting på plass, sier Solberg.

Blant annet forutsettes det at vaksinen kun gis frivillig etter god informasjon og veiledning fra helsepersonell.

- Vi vil be Helsedirektoratet utrede hvordan dette vil kunne gjøres. Direktoratet vil bli bedt om å se på hvilke kriterier som i så fall skal gjelde, hvordan informasjon om risiko skal gis, hvor vaksinen skal settes, og av hvem. Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger.

FHI anbefaler ikke frivillig bruk av vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet, mens Vorland-utvalget er samstemte om at virusvektorvaksinene bør tilbys til befolkningen utenfor vaksinasjons-programmet. Utvalget er delt om hvordan dette bør skje i praksis og i hvilket omfang dette skal gjøres.

Regjeringen støtter dermed mindretallets syn om at enkeltindividet er best i stand til å vurdere egen situasjon, og at hver enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel.

- Jeg er trygg på at vi har hatt en grundig prosess på et veldig vanskelig spørsmål, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, og legger til at det nå skal vurderes hvordan dette kan legges opp på en god måte.

Han sier Helsedirektoratet støtter beslutningen.

Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk:

- Regjeringen har åpnet opp for noe mer geografisk skjevfordeling, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag.

I dag får Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog og Oslo 20 prosent flere vaksinedoser enn resten av landet.

- Folkehelseinstituttet har nå anbefalt å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, frem til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

- Regjeringen ønsker langt på vei å følge rådet om ytterligere geografisk omfordeling av vaksinene. FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst. Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk. Det vil redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Regjeringen har bedt FHI og Helsedirektoratet gjøre en rask vurdering av om listen over de kommunene som skal få flere eller færre doser bør oppdateres i lys av utviklingen siden listen ble laget, og pågående utbrudd.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker. Innbyggerne i disse kommunene utgjør om lag halvparten av Norges befolkning. 13 kommuner får ingen endring.

En slik omfordeling forutsetter at kommunene som må avgi doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å vaksinere betydelig flere personer enn de hadde planlagt for i siste del av juli.

En omfordeling vil tidligst kunne skje i fra uke 23.

Høyblokk i Gaza truffet i israelsk luftangrep:

En høyblokk i sentrum av Gaza by ble truffet i et israelsk luftangrep onsdag kveld. Store deler av bygningen kollapset.

Høyblokka ble truffet i et luftangrep i 18-tiden norsk tid. Store deler av den raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Der anslo analytikere at det trolig vil bli avfyrt en rekke nye raketter mot Israel som et svar.

Tidligere er to høyblokker blitt ødelagt i israelske angrep. Onsdag skrev medier i Gaza at det ble sluppet missiler uten eksplosiver over en høyblokk, i en advarsel om et ødeleggende angrep.

(NTB)

Statsministeren holder pressekonferanse:

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse om coronasituasjonen klokka 18. Tema er blant annet vaksinestrategien. Dagbladet fikk tidligere onsdag opplyst at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet med umiddelbar virkning.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm vil også være til stede.

Mandag denne uka overleverte et regjeringsnedsatt ekspertutvalg sin vurdering av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen. De anbefalte at begge vaksinene tas ut av det norske coronavaksinasjonsprogrammet. De åpner samtidig opp for at vaksinene kan tas av frivillige, men var uenige om hvilke kriterier som burde gjelde for dette.

FHI har den siste tida også jobbet med å vurdere vaksinefordelingen. Deres anbefaling er foreløpig ikke lagt fram. Vorland-utvalget mener at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

- Hvis vaksineringen fortsetter etter planen, vil alle over 18 ha mottatt tilbud om første dose i månedskiftet juli/august, sier statsminister Solberg.

Hun kaller vaksinene Norges viktigste våpen i kampen mot viruset.

- I første delen av vaksineprogrammet prioriterer vi risikogrupper, de over 45 år og helsepersonell. Dette har stått fast siden vi startet vaksineringen. Vi mener det har vært riktig. Når vi nå går videre til andre del har vi besluttet følgende: Vaksinere 18 til 24 år og 40 til 44 samtidig.

Dette vil tre i kraft når alle over 45 år er vaksinert, sier Solberg.

- Etter dem vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni.

- Regjeringen har også åpnet opp for noe mer geografisk skjevfordeling, sier Solberg.

I dag får Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog og Oslo 20 prosent flere vaksinedoser enn resten av landet.

- Folkehelseinstituttet har nå anbefalt å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, frem til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

- Regjeringen ønsker langt på vei å følge rådet om ytterligere geografisk omfordeling av vaksinene. FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst. Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk. Det vil redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Regjeringen har bedt FHI og Helsedirektoratet gjøre en rask vurdering av om listen over de kommunene som skal få flere eller færre doser bør oppdateres i lys av utviklingen siden listen ble laget, og pågående utbrudd.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker. Innbyggerne i disse kommunene utgjør om lag halvparten av Norges befolkning. 13 kommuner får ingen endring.

En slik omfordeling forutsetter at kommunene som må avgi doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å vaksinere betydelig flere personer enn de hadde planlagt for i siste del av juli.

En omfordeling vil tidligst kunne skje i fra uke 23.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Regjeringen har fulgt denne anbefalingen.

Prioritering av samfunnskritiske grupper utover helsepersonell vil ifølge instituttet skape et enormt merarbeid for kommunene uten en betydelig raskere vaksinering.

Statsministeren sier vaksinen fra AstraZeneca tas permanent ut av det norske vaksinasjonprogrammet. Janssen blir stående på pause.

Arbeidsulykke på båt - falt åtte meter:

En mann skal ha falt åtte meter ned i lasterommet på en båt i Hustadvika, melder Møre og Romsdal politidistrikt.

- Meldingen som kom inn til oss gikk på at en mann skal ha falt ned i et lasterom. Vi har akkurat kommet til stedet, og alle nødetatene er på vei. Også luftambulansen, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes til Dagbladet.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent. I en oppdatering 17.08 skriver politiet at personen skal være bevisst og det er mulig å få kontakt med ham.

Båten ligger til kai i Elnesvågen.

Hamas bekrefter at militære ledere er drept:

Flere høytstående Hamas-ledere er drept i de israelske luftangrepene, bekreftet bevegelsen onsdag.

Blant de drepte er gruppens militære leder i Gaza by, Bassem Issa, ifølge opplysningene.

Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet opplyser at ytterligere fire Hamas-ledere er bekreftet drept.

Aksjonene i Gaza by og Khan Younis skal være utført av Shin Bet og det israelske forsvaret IDF. Tidligere onsdag kunngjorde forsvaret at en rekke høytstående Hamas-ledere ble likvidert i aksjonene.

Det skal dreie seg om sentrale medlemmer av Hamas' militære ledelse, personer i kretsen rundt Mohammed Def, organisasjonens militære leder, meldte flere israelske medier.

Også en israelsk soldat er drept i rakettangrep onsdag, opplyser det israelske forsvaret.
Den 21 år gamle soldaten ble drept da en antitankrakett traff en jeep på grensen til Gazastripen onsdag morgen, skriver det israelske forsvaret på Twitter.

(NTB)

Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Tips oss!

Tips Dagbladet om gode nyheter!
Vi belønner månedens beste tipsere.

Vi ønsker tips om det som opptar deg: Er du på stedet når noe dramatisk skjer, kan du sende MMS-bilder til 2400. Vet du om store nyhetssaker vi bør undersøke eller skjevheter som bør granskes?
Tips oss på 2400 0000 eller ring 2400 0000.

Vi belønner månedens beste tipsere.- Som tipser kan du selvsagt være anonym. Kildevern og husregler.